PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ ETHEREUM (ETH) (THỨ TƯ, 15/08)

3년 전

ETH KHỞI SẮC, LIỆU XU HƯỚNG TĂNG CÓ DUY TRÌ?
eth-ethereum-price-chart-1534307757.jpg
Nếu người mua có thể có đủ sức mạnh để đẩy giá Ethereum lên và vượt lên trên vùng hợp lưu khoảng $290, chúng tôi dự đoán rằng giá mục tiêu là $320

Giá Ethereum đã chứng kiến một sự tăng điểm ngắn hạn ngày hôm qua, sau một chuỗi các nến giảm giá dài đã hình thành trong tuần trước. Xu hướng tăng mạnh và dốc đó tạm thời bị tạm dừng bởi mô hình Cờ Flag (như chúng tôi đã vẽ trong biểu đồ M15). Hơn nữa, giá ETH đang dao động quan mức quan trọng $290. Nếu người mua có thể có đủ sức mạnh để đẩy giá tiền điện tử lên và vượt lên trên vùng hợp lưu khoảng $290, chúng tôi dự đoán rằng giá mục tiêu sau khi thoát khỏi mô hình Cờ là $320.2.PNG

Bên cạnh đó, có vẻ như một thanh Inside bar đã được hình thành trong biểu đồ H1 (được đánh dấu trong hình chữ nhật), có nghĩa là giá Ethereum có thể trải qua sự tiếp nối của xu hướng tăng trước đó. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên giữ bình tĩnh và đợi cho giá ETH để thực hiện một breakout trên mức quan trọng của $290 trước khi đưa ra quyết định đầu tư.3.PNG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Chúc mừng @ngocbuivan, bạn đã nhận được một upvote từ ngoc. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngoc from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.