PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ ETHEREUM (THỨ SÁU, 03/08)

4년 전

LIỆU BEAR CÒN CÓ THỂ TIẾP TỤC TĂNG LỰC?
1.jpg
Chúng tôi kỳ vọng giá ETH sẽ sớm quay đầu bật tăng từ hai mức quan trọng $390 hoặc $366
2.PNG
Một sự giám sát chặt chẽ của biểu đồ D1 cho thấy giá Ethereum đã hoàn thành sóng giảm dần Elliott và bước vào giai đoạn củng cố để đạt được lực trước sóng Elliott Impulsive Wave mới. Bên cạnh đó, tín hiệu phân kỳ tăng xuất hiện tại chỉ số RSI (Relative Strength Index), cho thấy sức bán đang bắt đầu giảm. Do đó, chúng ta có thể mong đợi rằng những hình ảnh ảm đạm này kể từ đầu tháng Năm sẽ trở nên tươi sáng hơn.
Hơn nữa, có vẻ như giá tiền điện tử đã tham gia vào sóng Flat Elliott với thành công tạo sóng Flat Elliott đầu tiên được đánh dấu bằng (A), và nó đang di chuyển trong sóng Flat Elliott thứ hai được đánh dấu bằng (B). Chúng ta nên xem xét kỹ hơn một khung thời gian ngắn hơn để biết khi nào mô hình sóng Flat Elliott (B) hiện tại sẽ kết thúc.
ethereum-price-analysis-2-1533281452.PNG
Theo biểu đồ H4, mô hình Cốc tay cầm ngược (Inverted Cup and Handle) được dự đoán sẽ được hình thành sau một xu hướng giảm mạnh và dốc. Giá ETH đã vượt xuống dưới môi cốc; do đó, chúng tôi kỳ vọng giá tiền điện tử sẽ sớm bật tăng từ mức quan trọng $390 hoặc $366 để định hình mô hình Handle.
qua bài phân tích từ kiến thức và sưu tầm ở nhiều trang uy tín, hi vọng sẽ giúp đc gì đó cho các bác. chúc các bác thành công

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Khả năng là sẽ còn rớt nữa cậu em ah. :(


You got upvote = x2.5BID + 10 bonus upvote from @hoaithu. Thank for you used service!
Reply on @haccolong's posts & can get upvote free from me.

Chúc mừng @ngocbuivan, bạn đã nhận được một upvote từ ngoc. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngoc from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.