CHUYỆN VUI CUỐI TUẦN

3년 전

Tại 1 cuộc triển lãm tranh quốc tế, ở 1 góc căn phòng lớn có treo 3 bức tranh với các nội dung khác nhau, và yêu cầu là tìm 1 chủ để chung cho cả 3 bức tranh. Do không có hình ảnh nên mình xin phép tả lại nội dung của cả 3 bức hình để mọi người suy nghĩ và tưởng tượng.
Bức tranh số 1: Có 1 đoàn quân bị phục kích, và tử trận hết không còn ai.
Bức tranh số 2: là hỉnh ảnh 1 ổ bánh mì bị cháy đen.
Bức tranh số 3: hình ảnh 1 người phụ nữ trẻ đang có bầu và tay thì cầm tấm thẻ sinh viên năm nhất.
Mọi người cùng suy nghĩ và trả lời giúp mình nhé.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, thân ái

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Tốt, chào mừng trở lại.
Chăm chỉ viết đi he :)

Congratulations @ngocbuivan! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem blockchain survived its first virus plague!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!