Model Girls Styles

3년 전

ေျမြေတြအေၾကာင္း..ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနထိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေျမြမ်ားသည္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေနထိုင္က်က္စား ေလ့ရွိရာ အဆိပ္ရွိေသာေျမြမ်ားသည္ လူႏွင့္တိရစၧာန္ မ်ားကို ေသေစႏိုင္သည္အထိ အႏၲရာယ္ေပးေလ့ရွိ ေသာေၾကာင့္ ယင္းေျမြမ်ား၏အေလ့အထမ်ားကို ေရးသားတင္ျပလိုပါသည္။

m8rp5bsic3.jpg
Source

ဆက္ေျပာခ်င္ေသးတယ္..မြ မ်ားသည္ ေသြးေအးသတၱဝါအုပ္စုတြင္ ပါဝင္ ၿပီး တြားသြားသတၱဝါမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ကုန္းေနသတၱဝါမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရမွာေနထိုင္ႏိုင္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ကုန္းေပၚ တြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး အစာရွာေဖြခ်ိန္တြင္ ေရထဲဆင္း ေလ့ရွိပါသည္။ ေျမြအမ်ားစုသည္ ေဆာင္းရာသီတြင္ အေအးဒဏ္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား၊ ေျမတြင္းမ်ားႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္တြင္ ေနရာ ရွာေဖြၿပီး ေဆာင္းခိုေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမြ မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ အေရခြံလဲေလ့ရွိၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ ယာယီမ်က္စိကန္းေနတတ္ပါသည္။ အေရခြံမလဲခင္အခ်ိန္တြင္ အေရျပားမ်ားေျခာက္ေသြ႕ လာၿပီး မ်က္စိအေရာင္မွာ မြဲျပာျပာ ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အစာစားျခင္းကို ရပ္နားထားၿပီး ဆိတ္ၿငိမ္ေသာေနရာတြင္ ပုန္းေအာင္းေနထိုင္ေလ့ ရွိပါသည္။ အေရခြံလဲခါနီးအခ်ိန္တြင္ အေရခြံေဟာင္း ၏ အတြင္းဘက္မ်က္ႏွာျပင္သည္ အရည္မ်ားျဖင့္ စိုေနတတ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အေရခြံ ေဟာင္း၏ေအာက္တြင္ အေရခြံအသစ္တစ္ခု သီးျခား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အေရခြံလဲၿပီး ခ်ိန္တြင္ မူလမြဲေျခာက္ေနေသာ အေရျပားမွာ ျပန္လည္ ေတာက္ပလာၿပီး မ်က္စိလည္းၾကည္လင္လာပါသည္။ အေရခြံလဲျခင္းျဖင့္ ေျမြ၏ကိုယ္တြင္ ကပ္ၿငိေနေသာ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ေကာင္းလားဟင္...။

5z061rx4zz.png
Source

ေကာင္းရင္ဆကေျပာမယ္ေနာ္..။သားစားသတၱဝါမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္ သားေကာင္ကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ ခက္ရင္းခြႏွင့္တူေသာ လွ်ာျဖင့္ သားေကာင္၏အနံ႔ကိုခံရန္ အာ႐ုံခံအဂၤါအျဖစ္ အသုံးျပဳၿပီး အေမွာင္ထဲရွိ သားေကာင္ကိုပင္ အာ႐ုံခံ ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ေျမြေဟာက္ႏွင့္ အဆိပ္ရွိ ေျမြအမ်ားစုသည္ အင္းဆက္မ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ ငွက္ဥမ်ားႏွင့္ တျခားေျမြမ်ားကို ဖမ္းယူစားေသာက္ေလ့ရွိပါသည္။ သားေကာင္ကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ အဆိပ္ပါေသာ အစြယ္ ျဖင့္ေပါက္လိုက္ၿပီး သားေကာင္၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ ထိုးသြင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေစၿပီး အဆိပ္ေၾကာင့္ သားေကာင္မေရြ႕ လ်ားႏိုင္ပဲ ေသဆုံးသြားေသာအခါ တစ္ေကာင္လုံးကို ၿမိဳခ်ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းထိုးသြင္းလိုက္သည့္ အဆိပ္တြင္ အင္ဇိုင္းမ်ားပါဝင္သည့္အတြက္ သားေကာင္ကို ၿမိဳမခ်ခင္ ကတည္းက အစာေျခဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းကို စတင္ပါသည္။တားေထာင္ေပးၾကအံုးေနာ္..။

s01defplir.jpg
Source

စိတ္၀င္စားေနၾကျပီလား...အဆိပ္ရွိ ေျမြမ်ိဳးစိတ္တြင္ ေတာႀကီး ေျမြမေဟာက္ သည္ အဆိပ္အျပင္းဆုံးႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အရွည္ဆုံး မြ မ်ားျဖစ္သည္။ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ခန႔္ အထိရွိႏိုင္ၿပီး ေတာေတာင္ထူထပ္သည့္ ေနရာမ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရကန္မ်ား၏အနီးတြင္ ေနထိုင္ က်က္စားေလ့ရွိပါသည္။ ယင္းေျ>ြမမ်ားသည္ ဥ ဥသည့္ အေလ့အထရွိၿပီး တစ္ခါဥလွ်င္ ဥေပါင္း ၂ဝ မွ ၄ဝ ခန္႔အထိ ဥခ်ေလ့ရွိပါသည္။ မိမိဥမ်ားအတြက္ ေတာင္ပို႔ကဲ့သို႔ အသိုက္ေဆာက္ေလ့ရွိၿပီး ဥမ်ားကို ဇြဲႀကီးစြာ ကာကြယ္ေလ့ရွိၾကၿပီး အေကာင္ေပါက္ရန္ အတြက္ ေတာင္ပို႔အတြင္းတြင္ ဥဝပ္ေလ့ရွိ၍ အပူခ်ိန္ အနည္းဆုံး ၂၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥမ်ား အေကာင္ေပါက္မွသာလွ်င္ ေတာင္ပို႔မွ ထြက္ခြာ၍ သားေပါက္မ်ားအတြက္ အစာရွာထြက္ေလ့ရွိပါသည္။ သားေပါက္မ်ား၏ အဆိပ္သည္ သက္ႀကီးေကာင္၏ အဆိပ္ကဲ့သို႔ပင္ ျပင္းထန္ပါသည္။က်ဳပ္ကစကားေျပာေကာင္းလား...။

k6fy8j464k.jpg
Soyrce

အရမ္းစိတ္၀င္စားဖို႕ေကာင္းတယ္ေနာ္..။ရပ္ရြာ၊ ေနအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ ေသာ ေျမြေဟာက္မ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳးမွာ ( CommonCobra ) ျဖစ္ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္မွာ ရွည္လ်ား ေသးသြယ္ၿပီး ၆ေပ မွ ၁ဝေပ ထိ ရွည္ႏိုင္ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္၏ေရွ႕ပိုင္း ေလးပုံတစ္ပုံေလာက္အထိ လည္ ပင္းကိုျပားၿပီး ပါးပ်ဥ္းေထာင္၍ သားေကာင္ကို ဖမ္းႏိုင္ စြမ္းရွိပါသည္။ ေျမြေဟာက္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏အဆိပ္အမ်ိဳး အစားသည္ အာ႐ုံေၾကာကိုထိေသာ အဆိပ္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ၿပီး ကိုက္ခံရလွ်င္ ၾကြက္သားမ်ားေသျခင္း၊ ဆဲလ္ မ်ားပ်က္စီးသည့္ လကၡဏာျဖစ္သည့္ ေရာင္ရမ္းျခင္းႏွင့္ ထိုင္းမႈိင္းေလးလံျခင္းကိုျဖစ္ေစၿပီး အခ်ိန္မီမကုသႏိုင္ လွ်င္ ေသဆုံးသည္အထိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ယင္းေျမြဆိပ္ အေရျပားကိုထိမိလွ်င္ အျပင္းအထန္ယားယံျခင္းကိုျဖစ္ေစၿပီး၊ မ်က္စိထဲဝင္လွ်င္ မီးေလာင္သကဲ့သို႔ ခံစားရၿပီး ယာယီ သို႔မဟုတ္ အၿပီးတိုင္မ်က္စိကြယ္ႏိုင္ပါသည္။မ်ားေသာအားျဖင့္ေျမြေဟာက္သည္ ပါးပ်ဥ္းေထာင္ကိုက္ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျခသလုံးႏွင့္ ေျခမ်က္စိအထက္တြင္ ကိုက္ေလ့ရွိပါသည္။ေသခ်ာေလးမွတ္ေပးၾကပါ..။

i7xtl30fnq.jpg
Source

မသိရေသးတဲ့သူေတြလဲသိသြားတာေပါပ့။မြေပြးသည္ ခႏၶာကိုယ္တုတ္ခိုင္ၿပီး အလ်ားမွာ သံုး ေပ မွ ေလးေပ အထိသာရွိပါသည္။ တစ္သက္တစ္ခါသာ သားေပါက္ႏိုင္ၿပီး အေကာင္ေပါက္ခ်ိန္တြင္ သားေပါက္ မ်ားသည္ မိခင္၏ဝမ္းဗိုက္ကိုေဖာက္၍ ထြက္ရသျဖင့္ေျမြေပြးေပါက္မ်ား အျပင္သို႔ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မိခင္သည္ ေသဆုံးရပါသည္။ေျမြဆိပ္အမ်ိဳးအစားသည္ ေသြးဆဲလ္ မ်ားကို ဖ်က္ဆီးသည့္ အဆိပ္ျဖစ္သျဖင့္ ေသြးထြက္လြန္ ျခင္းႏွင့္ ေသြးယိုစီးေသာ အနာစိမ္းတို႔ျဖစ္ေစၿပီး အကိုက္ခံ ရေသာေနရာတြင္ ေရာင္ရမ္းလာေစပါသည္။ ေဆးကုသ မႈမခံယူလွ်င္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ေသေစႏိုင္ပါသည္။ေျခမ်က္စိႏွင့္ ေျခဖမိုးကိုကိုက္လွ်င္ေျမြေပြးျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားပါသည္။ငန္းေတာ္ၾကား မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္လည္း အဆိပ္ရွိ သည့္ေျမြမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္ အနက္ႏွင့္အဝါ ကန္႔လန္႔ျဖတ္အစင္းမ်ား ပါရွိပါသည္။ ေတာေတာင္ ထူထပ္ သည့္ ေတာင္ပို႔မ်ားထဲတြင္ ေနထိုင္ေလ့ရွိၾကၿပီး တစ္ခါတရံ လူေနအိမ္ေျခမ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္ေျမြမ်ားသည္ ရန္သူႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ ေၾကာက္ တတ္ၿပီး ဦးေခါင္းကို ေခြဝွက္ထားတတ္ၾကပါသည္။ ညအခ်ိန္တြင္ အလြန္လ်င္ျမန္ၾကၿပီး အႏၲရာယ္ရွိေသာေျမြမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဥ ဥခ်သည့္ အေလ့အထရွိၿပီးအဲ့တာမွက်န္းမာမွာေနာ္...။

z00khiffzm.jpg
Source

က်န္းမာမွခ်မ္းသာမယ္ေလ..မလတြင္ အေကာင္ေပါက္ေလ့ရွိသည္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အပူပိုင္းေဒသတြင္ အဆိပ္ရွိသည့္ေျမြမ်ားကို ေပါမ်ားစြာ ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။အဆိပ္မရွိသည့္ေျမြအမ်ားစုမွာ အၿမီးေသးသြယ္ ၿပီး သြားလာလႈပ္ရွားမႈ လ်င္ျမန္ပါသည္။ အဆိပ္ရွိေသာ ေျမြအမ်ားစုမွာ အၿမီးတုတ္တိုၿပီး လႈပ္ရွားမႈေႏွးေကြး တတ္ၾကပါသည္။ အကယ္၍ ေျမြကိုက္ခံရလွ်င္ အသက္ ဆုံးရွံးမႈ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေဆး႐ုံသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကိုက္သည့္ေျမြကိုပါ တစ္ပါတည္း သတ္၍ ယူေဆာင္လာရပါမည္။ ေျမြကို သားေရ လက္အိတ္မပါဘဲ ကိုင္တြယ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါ မည္။ ၾကြက္သားမ်ား လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေသြးေၾကာ မ်ားအတြင္းသို႔ ေျမြဆိပ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ လူနာကို သက္ေသာင့္သက္သာရွိ မည့္ေနရာတြင္ လဲေလ်ာင္းထားၿပီး ကိုက္သည့္ေနရာ ကို ၾကပ္စည္းထားရပါမည္။ ဒဏ္ရာကို ခြဲစိတ္ျခင္း၊ ပြတ္တိုက္ျခင္း၊ ႏွိပ္နယ္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရ ပါမည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အဆိပ္မ်ား ပိုမို လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏိုင္ျခင္း၊ ေရာဂါမ်ား လြယ္ကူစြာဘ၀ဆိုတာတိုက္ပြဲမဟုတ္ာလား..။

timfak0v2n.jpg
Source

စိတ္ေကာင္းေကာင္းထားၾကပါဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ ဒဏ္ရာမွ ေသြးထြက္မႈမ်ားျခင္း တို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေျမြကိုက္ခံရသူအမ်ားစုသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ေျမြကိုက္ခံရ၍ ေသဆုံးမႈသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရပါသည္။ထို႔အတြက္ ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေျမြအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ရန္အတြက္ ေျမြခိုေအာင္းတတ္သည့္ေနရာမ်ား၊ ေျမြ စားသုံးသည့္သတၱဝါမ်ား မလာေရာက္ႏိုင္ရန္ ေနအိမ္ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ သစ္ပင္ခ်ဳံႏြယ္ မ်ား ရွင္လင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ညအခါအျပင္ သို႔ထြက္လွ်င္ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးေဆာင္ျခင္း၊ မျဖစ္မေန ေတာထဲသို႔ သြားရလွ်င္ လည္ရွည္ဖိနပ္စီးျခင္းျပဳလုပ္ သင့္ပါေၾကာင္း ေလ့လာမိသမွ် ေရးသားတင္ျပအပ္ ပါသည္။အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ေနမွာ...။

ii0txia125.jpg
Source

@babysister
Thank all steemit friends...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT