ספר הכוזרי – רבי יהודה הלוי

3년 전

פתיחה
רבי יהודה הלוי מפורסם בעיקר בשל היותו משורר ומחבר ספר הכוזרי. בחייו ופועליו אנו נעסוק בשיעור הבא והשיעור הזה יעסוק בעיקר בצד הפילוסופיה של ימי הביניים.
מעט על הספר ומהדורותיו
הספר נכתב על בסיס סיפור התגיירות ממלכת הכוזרי שבימי הביניים נחשב סיפור אמתי והיה מתוארך ארבע מאות שנים לפני הימים של ריה"ל והיום הדיונים לגבי זה מסתכמים כ-'לוט בערפל', יש שאמרו שאין לכך ממצאים ויש הטוענים כנגדם שהיו סיבות להיעלמות הממצאים והוויכוח חי עד היום, לענייננו ריה"ל חושב שזה נכון והוא לכאורה מתבסס על ממצאים שלפניו.
ישנם לא מעט תרגומים של הספר, הראשון הוא של ר' יהודה אבן תיבון, הוא בא ממשפחת 'מעתיקים' דהיינו מתרגמים, זהו תרגום בעל משמעות משום שהוא התרגום שהיה לפני רוב הלומדים של הספר בתקופתו. ישנה גם מהדורת ווילנא וארשה שעברה עליה הצנזורא ונחסרים ממנה כמה קטעים. ועוד שלל נוסחאות יצאו לספר ותרגומים.
התרגום של אבן תיבון הוא תרגום כבד והוא הראשון שמתרגם פילוסופיה מערבית לעברית וכך בעצם נוצרה לשון העברית בפילוסופיה.
תרגום אבן שמואל עשה תרגום פשוט יותר משל אבן תיבון אמנם הוא עשה שינויים רבים בשביל להתאים את הספרות לקורא ויש עליו ביקורות רבות על כך שהוא איננו צמוד למקור.
מהדורתו של הרב קאפח, באה בטענות כנגד אבן שמואל, והוא תרגם תרגום קשה, אמנם תרגום זה הוא כתב בילדותו ונמנע מלפרסם אותו במשך ארבעים שנה זאת, כלל הנראה, משום שהוא קשה מאוד לקורא העברית הפשוט.
תחילת הספר
ריה"ל מציע תזה שאם יבוא מלך ניטראלי ממאבקי נצרות אסלאם ויהדות, ובכך הוא רומז שליהדות יש את כל התשובות לספק כנגד שאר הדתות. הכוזרי בחלקו השלישי יוצא נגד הקראים ואפילו ריה"ל באיגרת אחת אומר שהוא כתב את הספר בשביל בקשת קראי אחד מה שמביא אנשים לטעון, טענות שנדחו, שליבו של הספר במקור היה החלק השלישי אך אנו נעסוק בספר כיחידה שלמה.
דברי הפילוסוף
הרקע הפילוסופי
הספר נכתב בתחילת המאה ה-12 (1105-1115 לסה"נ), מה שמביא אותנו להכרה מדהימה שכשמדברים על 'הפילוסוף' כלומר, אריסטו. תורתו עוד רלוונטית ומשמעותית עוד מאז המאה הרביעית לפסה"נ!! כאשר אנו נדבר על הפילוסופיה בתוך העולם האסלאמי יהיו שמות אחרים של פילוסופים(השמות מופיעים במצגת לשיעור).
התבססות הפילוסופיה בימי ריה"ל היא מבוססת בצורה כ"כ חזקה במשך 1400 שנים ובאותם זמנים התפיסה הפילוסופית נחשבו ממש כמדע, בניגוד לתקופה שלנו שיש המון מהפכים.
לימודי המדעים – ג' שלבי הידע
באותה תקופה היה מאוד מקובל שאדם צריך לדעת הכול, אמנם ישנו סדר קדימויות של הדברים שצריך לדעת. היו כאלה המתמחים בנושאים מסוימים אבל התפיסה הכללית היא 'איש אשכולות'.
השלב הבסיסי הוא לימוד החכמה הלימודית, כגון מתמטיקה, הנדסה, אסטרונומיה, מוסיקה כלומר נושאים בתחום הלוגיקה. במקום אחר יקראו להם החכמות ההכשרתיות, משום שאדם הלומד אותם יוכל אח"כ בהגיעו לנושאים הממשיים לממש את החכמה הלימודית לדברים מעשיים.
השלב שאחריו הוא לימוד החכמה הטבעית, דהיינו פיסיקה, היא עוסקת בכל הדברים הקיימים בטבע.
בספרות אריסטו יש ספרות 'פיסיקה' ויש ספרות 'מטא-פיסיקה' – החכמה האלוהית זהו ידע רוחני העוסק באל ובמלאכים והשכלים הנבדלים, וזהו השלב השלישי של הידע.
תפיסתו של אריסטו היא שהאל הוא מקור העולם, העולם נאצל מהאל(עוד נעסוק בזה אי"ה בהמשך), ובכך היא מקרבת את הפילוסופיה אל הדת, כשאומרים שאריסטו הוא הפילוסוף האלוהי לא אומרים שהוא נביא אלא שהוא אומר שהוא סבור שהועלם קיים מכוח האל.
תפיסת האל של הפילוסוף
דברי הפילוסוף הם בהנגדה אל מלך הכוזרי, הנחתו של הפילוסוף היא שאין לאל שום רצון וצורך משום שהוא שלם ואם יש לו רצון זה מורה על חיסרון. בנוסף לכל אין באל שום שינוי. לפיכך, בתפיסת הפילוסוף האל יודע רק דברים שאין בהם שינוי כגון את עצמו ואת חוקי הטבע אבל אירועים ספציפיים הוא איננו יודע.
כנגד הטוענים שגם אי ידיעת המשתנים היא חסרון יגיד אריסטו שאי ידיעת המשתנים היא דבר זניח כמו שאין אדם יודע כמה נמלים יש אצלו בגינה – כאשר מלך כוזר אומר שבחלום גילו לו שכוונתו רצויה לאל יגיד אריסטו שאין הדבר נכון כלל וכלל.
היווצרות העולם עפ"י הפילוסוף
לדעת הפילוסוף העולם נאצל מן האל, כלומר, האל יצר את העולם וברא את העולם מכוחו אך בלי פעולה רצונית מן האל וכמו שהאל קדמון כך גם העולם קדמון מכוח האל. בניגוד לאפלטון שאומר שהאל ברא את העולם מחומר קדמון שנקרא 'היולי' כלומר, שהאל עשה פעולה רצונית מעשית של בריאה.
כיצד א"כ ממציאות האל, לפי אריסטו, נברא העולם? ניתן להסביר זאת דרך העמדה של אלפאראבי האומרת שיש השתלשלות ההאצלה מכוח אמיתת האל. – מעצם המצאות האל נוצר שפע השופע ממנו החוצה, שפע זה מתחיל את דרכו בתור שפע רוחני אבל גם מגיע אל הממד הגשמי, כלומר אלינו. ניתן לראות את ההשתלשלות הזאת כירידה מדורגת מן העולם הקרוב ביותר אל האל אל העולם המרוחק ביותר שהוא העולם שלנו.
כדור הארץ
העולם מורכב מארבעה חלקים אדמה, מים, אויר ואש ומהם מורכבים הדברים בעולם במין מיקס של החומרים וכמו חומר גם הוא מתכלה. כדוה"א נמצא במרכז והוא מוקף ע"י הכוכבים ומסביבו מסתובבים הכוכבים.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.