קבלת הנצרות ע"י האימפריה הרומית

3년 전

קונסטנטינוס אומנם הביא לזכויות רבות לנוצרים, אך הוא עצמו לא התנצר בשלב זה שבאותה תקופה 14 להיות קיסר יחיד. קונסטנטינוס העביר את הבירה שלו למזרח בעיר קונסטנטינופול הייתה עיר נוצרית.
הוא שם לב שהמזרח הוא החלק המפותח יותר בעולם ולכן הוא החליט להעביר את מרכז הכובד מהמערב הוא מכנס ועידה דתית שנקראת ועידת ניקאה. 325 למזרח. בשנת
ועידת ניקאה:
בוועידה זו הוחלט מהו מעמדם של הנוצרים, במה הם מאמינים ובמה הם לא מאמינים. יש לשים לב שהוא עדיין לא היה אדם נוצרי. מכיוון שקונסטנטינוס פטר את הכנסייה ממס הוא נאלץ לקחת מיסים מהעם. בתקופה זו ראו את הנצרות כפתרון ולא כבעיה ולכן כביכול זה פתר להם הרבה בעיות.
, גם הוא הומלך ע"י הצבא.305 הוא היה בן של עבד משוחרר ומלך עד שנת 6 מי שהיה החראי על איבוד הכסף נקנס. 7 טטרארכיה- שלטון הארבעה. 8 שנה. 20 הוא עצמו פרש אחרי 9 אביו היה אחד הקיסרים בטטררכיה ואף מונה לאוגוסטוס במערב עד מותו. 10 ברומא התפללו לאלילים שלהם שהם ינצחו ולכן הוא היה צריך משהו שיהיה לעזרו, מין חיזוק פסיכולוגי לחייליו. 11 כמו כן אמו הייתה נוצרייה ולכן יכול להיות שגם זה גרם לו להאמין בנצרות (יכול להיות שבאמת הוא ראה חלום בעקבות מה שהוא ראה מהבית וזה הייתה אמונה אמתית שלו). אפשר לומר את זה משום שהנצרות אינה מאמינה במלחמות (נותנים לך סטירה תגיש את הלחי השנייה) ובעצם היא אינה הבחירה הנכונה לאדם שהולך להילחם. עוד יש לשים לב שהנצרות עד אז הייתה דת נרדפת. .) הקיסר ישב שם משום שאזור היה אזור רגיש (איפה שהיו הברברים 12 בסוף ימיו הוא התנצר. 13 על שם קונסטנטינוס. 14

היו שלושה זרמים בנצרות שהשתתפו בוועידת ניקאה:
הדונטיסטים:
כשהיו רדיפות על הנוצרים הרומאים רדפו דווקא את הכמרים. החוק של הנוצרים היה אז שמי שהשתחווה לפסל לא יכול לחזור להיות כומר וכל מה שהוא עשה מאז בטל. הדונטיסטים רצו לומר שלא, ובעצם הכנסייה שחתומה על הדבר הזה מקיימת את הטבילה, נישואין וכו' אפילו שיש בעיה עם אותו כומר. אותם דונטיסטים לא היה אפשר להילחם נגדם משום שהיה להם קיבעון אמוני חזק ולכן גם אם יהרגו אותם זה לא היה משנה להם. דעתם היא שרוח הקודש והבן זה אותו דבר היינו שאלוהים יכול להיות בשר ודם.
אריאנים:
הגישה שלהם היא שישו לפני שניצלב היה גם אלוהים וגם אדם. מכיוון שכך כשהוא בארץ הוא חייב להיות נחות ממה שהיה בשמיים. בכל מקרה הם עדיין מדברים על היררכיה מסוימת שישו הוא מקום שני לעומת האבא. לעומת זאת בגישות אחרות האבא והבן הם באותה רמה. על מחלוקת זו נשפך הרבה מאוד דם. אומנם בוועידת ניקאה הכריעו כנגד האריאנים, אבל בסופו של דבר קונסטנטינוס התנצר ע"י כומר אריאני.
מניכאים
הטענה שלהם היא שיש אל רע ואל טוב והאל הרע זה האל הבורא. בסופו של דבר גם הם נדחקו לשוליים.
בכל מקרה בתקופה הזו גם כהני הדת הרומאים צחקו וראו שכל הדת הפגאנית היא "צחוק מהעבודה." מכיוון שכך רבים מהאנשים חיפשו אמונה אחרת עם זיכה לרוחניות (דתות המזרח). בהתחלה אנשים דווקא התעניינו ביהדות כמו שרואים מחז"ל, אלא שבעקבות החורבן וההפסד של היהודים במרד הגדול אנשים לא . על כן הנצרות הייתה אלטרנטיבה מושלמת בשבילם (באה במקום הנכון ובזמן הנכון) 15.רצו ללכת להתגייר
. הנצרות הופכת לדת של האימפריה הרומית עד כדי כך שכתשעים אחוז מהעם הרומי מתנצרים 392בשנת

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.