תחילת קריסת האימפריה הרומית

3년 전

ע"מ להבין את תקופת ימי הביניים יש לראות מה קרה לאימפריה הרומית. האימפריה הרומית נחרבה ע"י הברברים וכך גם נחרב הסדר של האימפריה הרומית, דבר שהוביל לכאוס. חלק מהמעבר לימי הביניים היה מעבר בין תרבות ים תיכונית לתרבות צפון אירופאית.
בימי הביניים יש שראו את עצמם כהמשך לאימפריה הרומית. כמו הכנסייה הקתולית ששפתה הייתה לטינית. בנוסף יש שראו את עצמם כהמשך ישיר של האימפרייה הרומית (האימפריה הרומית הקדושה [גרמניה].)
בשנים האחרונות של האימפריה הרומית המנגנונים של העברת השלטון לא עבדו. הסיבה לכך היא משום 3 שהצבא התערב בכל מה שקרה במדינה. מכיוון שכך השלטון של השליטים לא המשיך יותר משנים בודדות. לתוך האימפריה הרומית. האירועים הללו גרמו לכלכלה 4 כמו כן היו הרבה פלישות של השבטים הברברים כמו כן זה גרם לתסיסה מאוד גדולה בעם. 5 של האימפריה הרומית לרדת דבר שהוביל לאינפלציה.
לסיכום ,הבעיה של האימפריה הרומית הייתה בעיה פנימית ובעיה חיצונית.
לדוגמה הערים היו מסודרים בצורה שווה (רחוב ראשי וממנו יוצאים עוד רחובות), היו גידולים שגידלו במקום מסוים 1 והעבירו אותם למקומות אחרים וכדו'. .1 עיין באריכות במבוא להיסטוריה של עמ"י בעת החדשה שיעור 2 בתקופה זו אנשי הצבא עלו הרבה לשלטון, הצבא עד אז היה מוקד שולי של השוליים של החברה ופתאום הצבא הוא 3 מי שמחליט מה קורה במדינה. ברברים זה אנשים שאינם בני התרבות הרומית, הברברים אלו הגרמנים (שבטים גרמנים) של היום. 4 הרומית הקטינו את המטבעות דבר שגרם לבעלי החנויות לעלות את המחירים. 5
בס"ד

2

קם קיסר בשם 284בשנת
דיוקלטיא נוס , שרצה לשקם את האימפריה הרומית. הוא לא העלה את המיסים 6 כמו כן הוא העלה את מספר החיילים. את המשכורות שלהם הוא לא 7. אלא יצר פיקוח על איפה הולך הכסף שילם בכסף, אלא במוצרים. בנוסף הוא הקים מערכת דואר אימפריאלית משוכללת.
לכל מחוז 8. הוא גם רצה ליעל את השלטון ולמנוע את בעיית השלטון. על כן הוא חילק את האימפריה לארבע היה שליט ולכל שליט היה סגן שנקרא קיסר. אותו סגן היה מתמנה להיות השליט אחרי שהשליט (אימפרטור) סיים את תפקידו .כל אימפרטור בוחר את הקיסר שלו.
דיוקלטיאנוס אימץ את הדגם המזרחי שאין גישה אל המלך בצורה קלה. דבר זה גרם להרתעה. גישה זו של שלטון הייתה נצרכת בשביל להגן ולפאר את עצמו היינו הקיסר זה משהו אדיר שלא כל אחד יכול להגיע 9. אליו. הוא הצליח להציל את האימפריה הרומית למאה שנים
עוד קיסר שקם היה
קונס ט נטינוס בעקבות הקרבות שהיו על הירושה של השלטון באימפרייה 306 בשנת 10. השתלט על רומא. מספרים עליו שהיה לו חלום שראה סימן 312 הוא הלך לאנגליה לגייס חיילים ובשנת 11נוצרי שהוא ינצח ולכן הוא גם אמר לחיילו לצבוע את המגנים שלהם עם הסמל הנוצרי.
12 הוא הוציא את אדיקט (צו) מילנו: 313בשנת
זהו צו שמורה על העדפה לנוצרים היינו אין יותר רדיפות לנוצרים. • מחזיר להם קרקעות. • נותן להם אפשרות להשתמש בדואר הקיסרי

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.