נפילת האימפרייה הרומית

3년 전

מכיוון שהאריאנים בשביל לחזק אותם.
אגוסטינוס
דמות מאוד דומיננטית שהייתה אחת מאבות הכנסייה היה אגוסטינוס. קונסטנטינוס נימנע מלהתנצר בגלל שהיה לו בעיה בתור מלך עם התפיסה של הנצרות שהרי הוא צריך להילחם ולהעניש את הציבור. אגוסטינוס השפיע מאוד על הנצרות והוא גם קבע את המדיניות של הכנסייה כלפי היהודים שצריך להשפיל אותם ולא להרוג אותם. אביו היה פגאני ואמו הייתה נוצרית. בהיותו צעיר היה מאוד מוכשר ולכן אמו לא רצתה שייטבל לנצרות ע"מ לפתוח לו את האפשרויות בשירות הציבורי.
אחת מהשאלות שהוא שאל את עצמו היא אם ה' כל כך טוב איך הוא גם עושה רע. ולכן בתחילה הוא הולך בסופו של דבר הוא עזב את הכיוון הזה מכיוון שלא יתכן שהאדם נוצר מהרע. לאחר מכן 18לכיוון המניכאי.
כביכול האל של היהודים לא מציל אותם אז למה שנלך להיות חלק מהם ועוד שהיהודים הוגדרו כאויבים של 15 האימפריה הרומית. יותר מאוחר הם יהפכו לקתולים. 16 מין זה אדם שמאמין באותו יסוד, אבל משנה במידה כזאת או אחרת. לעומת כופר שכופר בהכל לדוגמה היהודים 17 נחשבים ככופרים בנצרות. האל הרע זה האל של הברית הישנה והאל הטוב זה האל של הברית החדשה. 18
בס"ד

הוא הולך לכיוון האפלטוני שבעצם האדם הוא לא רע, אלא הוא צריך חינוך בשביל לעשות טוב. אבל גם את הגישה הזאת הוא עזב שהרי הוא ראה על עצמו שגם אחרי חינוך שידע שמעשה מסויים הוא רע (גניבה) הוא עדיין עשה רע. הוא מנסה לראות אולי הדבר הנכון הוא נזירות, אבל גם זה לא פוטר את הבעיה של האנושות בהתמודדות עם הרע, אלא זה דבר יותר פרטי. ולכן הוא גם מאוד מעריך את האנשים שעושים את זה.
המסקנה שלו היא שבאופן עקרוני אי אפשר להיות מושלמים והאדם יהיה צריך להתמודד עם היצר שלו וודאי שהוא גם יחטא .לכן צריך לומר שהאל לא מצפה שהאדם יהיה מושלם, אלא החסד האלוהי הוא זה 19 שמכניס את האדם לגן עדן ולא המעשים של האדם. בעקבות גישה זו הנצרות יכלה להיות דת של המונים.
נפילת האימפרייה הרומית
כמו כן יש להדגיש שרק החלק המערבי של 20 הקיסר הרומי האחרון הורד מהכיסא ע"י הברברים. 476בשנת האימפרייה הרומית נפל ולא החלק המזרחי שהמשיך להתקיים עוד הרבה שנים אחרי.
ישנם שלוש גישות בעניין נפילת האימפרייה הרומית:
) המושג של נפילת האימפרייה הרומית הוא נכון חלקית כי אומנם ירד הקיסר, אבל באמת לא 1 השתנה שום דבר .אודוואקר (מנהיג הברברים) ראה את עצמו כחלק מהאימפרייה ולא במקום. ובאמת לא קרה יותר מידי. זוהי הגישה המינימליסטית . ) לעומת זאת ישנה גישה אחרת שנקראת הגישה המקסימליסטית שאומרת שהיה כאן קטסטרופה 2 שאנו רואים שאין יותר כתובות, והאדריכלות הייתה יותר פרימיטיבית. כמו כן הייתה ירידה חדה 21במסחר. ) ישנה גם גישה שלישית שאומרת שישנה קטסטרופה חלקית. תפיסה זו אומרת שבאמת ישנה 3 קטסטרופה שמשפיעה על כל החיים, אך שינוי זה הוא לא שינוי משמעותי כמו שדיברו בעלי הגישה המקסימליסטית. שינוי זה נקרא ברבריזציה/גרמניזציה זאת אומרת שהחברה פחות מאורגנת ופחות אוריינית. כמו כן ישנה ירידה בטכנולוגיה והחברה הייתה פחות עירונית.
הברברים
או בגלל שיש 22 מושג זה הגיע מהיוונים שקראו למי שלא היה יווני ברברי, או בגלל שהם דיברו בשפה אחרת להם זקנים לעומת היוונים שהיו חלקים (בעצם הם אומרים במילים אחרות שהם אינם בני תרבות). גם בעולם הרומי כשאומרים ברברים הכוונה היא לעמים שיושבים בצפון (אירופה).
החברה הברברית הייתה חברה של נוודים. הברברים לא היו יודעים קרוא וכתוב ולכן אין לנו הרבה מידע עליהם. יש לנו תיאור בספר שכתב תקיטוס (ברומי) על הברברים. הוא אישית לא פגש אותם ממש אלא שמע דברים מאנשים שפגשו אותם.
הם היו שבטים נודדים, אבל גם היה להם יישובי קבע. הם היו 23 המסגרת שלהם הייתה מסגרת שבטית. רועים בהמות והחזיקו עבדים. מכיוון שלא היה להם יישובי קבע כשלא היה מקום הם היו מתרחבים וכאשר היה קר הם היו יורדים לדרום. דבר זה הוביל לצפיפות מסויימת על הגבולות הדרומיים של האימפרייה הרומית.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.