אוצר קטן – רכבת: שיר ילדים מדליק על רכבת עם סרטון סטופ מושן!

2년 전

רכבת שעל הפסים נוסעת לה
לבנימינה ולחיפה
היא נוסעת לה על הפסים
ודוהרת מהר וכולם נוסעים
ומגיעים לתחנה האחרונה

בתוך קרון אחד יושבות כל הבריות
מכל הצבעים והמעמדות
בני מלכים עם פועלים
וסנדלרים יחדיו יושבים
ומגיעים לתחנה האחרונה

מילים: אדם יודפת
לחן: אדם יודפת וירון פישמן, על פי
Sacred Harp 99 – Gospel Trumpet, by Charles Cole / E. J. King
http://www.sacredharpbremen.org/liede...
הקלטות, עיבוד, הפקה מוסיקלית: ירון פישמן
מיקס: רועי בן שמואל
אנימציה: סול נאמן-גולן https://www.youtube.com/channel/UCjjn...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
·

Good question. Because I found out they only keep the vid online for a limited time

Congratulations @arnavlavan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!