illuminae

3년 전

2015 yılında Amie Kaufman ve Jay Kristoff tarafından üçleme olarak yazılan, bilim kurgu türünde bir kitaptır. Ülkemizde 2017 yılında Pegasus Yayınları tarafından basılmıştır.

0001732101001-1.jpg
kaynak

Kitabın konusu ; 2575 yılında gerçekleşen olayları ele alıyor. Tüm hakimiyet iki büyük şirketin elindedir. Bu iki büyük şirketlerden birisi olan BeiTech şirketi karşı tarafa savaş açar. Kitap karşı taraftan savaş gemisi olan Alexander ve Hypta isimli keşif araçlarında yaşananları ele alıyor.

Kitap normal kitap boyutlarından biraz daha büyük ve tasarım olarak görsel bir şölen sergiliyor.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about illuminae.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by atalante from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.