Bayat Bir Gelecek

3년 전


Gelecek her şeydir. Beklentilerimiz, umutlarımız, yaşamımız, yaşadıklarımız, paramız, zamanımız hatta geçmişimiz bile... Bütün yaşamımız aslında gelecekle doğru orantılı. Ona göre hazırlık yapıyoruz. Ne düşündüğümüzün pek de önemi yok. Düşüncelerimiz bile geleceğin etkisinde...

Kafamızı biraz arkaya yaslayıp düşündüğümüzde bütün beklentilerimizin gelecek üzerinde olduğunu görüyoruz. Umutlarımızı bağladığımız sınavın sonucu da gelecekten bir beklenti. Doğmasını dört gözle beklediğimiz çocuğumuz da gelecekten bir beklenti. Geçmişten kalan anıları yad ederken bile geleceğe ilerliyoruz. Gelecek olmasa geçmişteki anıları nasıl yad edebiliriz ki. Veya geçmişten nasıl ders çıkarabiliriz, geçmişimizle nasıl övünebiliriz?

Tüm mesele aslında geleceğin etkisinde sürdüğümüz güdümlü hayatta saklanıyor. Geçmiş önemini yitiriyor. Şimdiki zaman önemi yitiriyor. Saatler hep ileri sayıyor. Gelecek dahada geliyor üzerimize. Yaşam döngüsü devam ediyor. Şimdi derken bile şimdi gidiyor. Sonunda ömür bitiyor. Ya sonrası?

Belkide gelecek bizim kaderimiz. Evet seçimleri biz yapıyoruz. Ama gelecek bizi oraya sürüklüyor. Eninde sonunda aynı çıkışa varılacak olan bir labirent gibi. Ne tarafa gidersek gidelim yine aynı kapıdan çıkartacak bir labirent. Hangi yoldan gidersek gidelim aynı çıkışa varacaksak neden o labirentteyiz? Neden labirentte kaçınılmaz olan sonu bekliyoruz? Neden? Aslında bu kadar isyancı olmaya hiç gerek yok. Belkide sadece yaşamalıyız. Nasıl yaşayacağımız ise bize geçmişimizi şekillendirmemizi sağlayacak. Gelecekten arta kalanlar ise nasıl yaşadığımızı ve çıktığımız kapıyı belirleyecek. Gelecekse sadece bayat bir gelecekle belirlenecek...

Ne yazdığımı pek okuyamadım. Umarım saçmalamamışımdır.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about gelecek.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Merhaba, yazınız @try-market ve @kusadasi tarafından yürütülen küratör projesi kapsamında seçilmiştir. Proje yazısı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Sonraki yazılarınızda "cointurk" etiketini kullanarak ailemizi genişletmemize yardımcı olabilirsiniz.

Cointurk Discord Kanalı

Congratulations @konmaster! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published 4 posts in one day

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by konmaster from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.