Zaman Nedir ?

2년 전

Zaman bazısı için uçup gider, bazen çakılı kalır; çünkü kendine ait bir psikolojisi vardır. Belirlenmiş ya da sevdiğimiz bir faaliyet içerisinde zaman bir anda tükenirken; hoşnut olmadığımız bir faaliyet ya da bomboş bir koltukta oturmak bizim adımıza zamanın adeta durmasına neden olur. Bu hissi biliyorsunuz değil mi?

indir.jpg
İmage

Zamanın ne olduğu belli değildir. Genellikle bir “boyut” olarak tasavvur edilmiştir. Uzaysal boyutlar normalde 3 tanedir.(en,boy,derinlik) Zamanın bir dördüncü boyut olarak düşünülmesi “uzay zaman” denilen matematik örnekleme ile mümkündür. Uzay 3 boyutun tümü iken, buna paralel bir “zaman” boyutu eklendiğinde süper galaktik ve atom altı seviye teorileri mümkün olmuştur. Uzay zamandan yola çıkarak Süper sicim teorisi 10, M teorisi 11 boyut olması gerektiğini söylemiştir. Atom altı düzeyde bozonların hareketi 26 boyuta kadar açıklanabilmektedir.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about hede.io.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @maykocan,
Your post "hede.io" hast just been Resteemed !!! 🙂😉🙂
By following me, you have achived this service.


😉😄😉 If you want's to stop me, Please Unfollow @tow-heed😻🙃😻

Congratulations @maykocan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!