İnsan

2년 전

Bunca yıllık hayatımda hala tanımını, yerini tam belirleyemediğim, kendi varlığımdan pişman ettiren canlı türü.

insan

Dünya düzeni içerisinde yer alan tüm canlıların besin, zeka, beceri gibi farklı farklı kategori piramitlerindeki yeri az çok bellidir. Hemen hemen her canlı yerini, haddini bilir; yaşamının nedeni olan amacına uygun şekilde davranır, yaşar ve ölür. İnsansa doğar, doğduğu andan itibaren ciyaklamaya, talep etmeye, tüm ilgiyi istemeye başlar ve diğer canlılardan farklı olarak bunu ölene kadar devam ettirir.

Ne yavruyken ne de ergenken ne de yetişkinken amacını bilemez, nereye ait olduğunu bulamaz, oradan oraya savrulur, her gün değişen fikirlerinin ardında duramaz, kendi kendine uydurduğu ızdırapların içinde debelenirken başkalarına da ızdırap olmaya başlar.

Her insan gibi farklı olmak ister ama farklı olana tahammül edemez.
Her insan gibi kazanmak ister ama kazanmak isteyene tahammül edemez.
Her insan gibi haklı olmak ister ama haklı olana tahammül edemez.
Her insan gibi saygı görmek ister ama saygı isteyene tahammül edemez.

İnsan dediğin sanki bir canlı türü değil de çelişkiler yumağıdır. Hele ki hayatta bir derdi, amacı, vizyonu, karakteri yoksa bulaşıcı bir hastalık gibi tüm saçmalıkları kısa sürede çevresindekilere bulaştırır. Kendisi için faydalı olan şeylerle uğraşmamak için her türlü direnci gösterirken, konu birilerine zarar vermek olduğunda en ateşli saldırganlardan olur. Doğada bunun karşılığı tembel hayvandan aslana terfi etmektir ki insan dışında hiçbir canlıda görülmez.

Tek ve biricik olmak isteyen insan, buna rağmen yalnız kalmak istemez ve zamanı geldiğinde kendisine en çok yarayan tarafta yer alır. Besin piramidinde en üstte yer alan insan bu açıdan bakınca simbiyotik bakterilerden pek de farklı değildir.

İyi, kötü, vefalı, vefasız, faydacı, dürüst, mutlu, mutsuz, neşeli, somurtkan gibi tüm kavramlar insanla beraber ortaya çıkar ve insan bulaşıcı bir hastalık olan insanlığını bu kavramlarla başka canlılara da bulaştırır. İnsanın sahip olduğu bu kavramlar çevresindekilere neyi bulaştıracağını belirler. Mutlu insan mutluluğu, kindar insan kini, endişeli insan endişeyi, huzurlu insan huzuru, akıllı insan aklı, kötü insan da kötülüğü bulaştırır.

İnsan sosyal açıdan bakıldığında bir tür değildir, kendi de dahil olmak üzere tüm canlılara ızdırap olmak için yaşayan şeytanın ta kendisidir. Başkalarından, kaostan beslenen ve açlığı hiçbir zaman bitmeyen bir şeytan. Tamamen hayvani içgüdüleriyle hareket eden bu şeytan günü gelip de tükettiğinin aslında kendisi olduğunu anladığında iş işten geçmiş demektir.

İş işten geçmeden kendi şeytan ve şeytanlıklarınızın farkına varmanız ve sadece "insan" olabilmeniz dileğiyle.

photo source


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about insan.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Sadece insan olabilmeniz dileğiyle, ne güzel temenni :))

Genelde olumsuzluklara yönelmiş bir tanım olmuş. Hiç mi iyi tarafı yok diyesim geldi :))

·

Güzel ama zorlu bir temenni :)
Bugün iyi tarafları görmekte zorlanıyorum, sadece insan olabilenlerle de zaten sıkıntım yok. Huzursuz yazılar yazdırmıyor onlar bana :)

·
·

Yüzünden gülücük eksik olmasın inşallah, ama sen hep yaz, ne yazarsan yaz yine yaz :))

Çok da kafayı takmamak lazım. İnsan bedeninde kötü çok özellik var. İnsan bedeni hayvandan farksız, ruhumuzla geliştirmeye çalışıyoruz. Ruhun tekamülü için bu bedenlere ve olumsuz olarak gördüğümüz tüm deneyimlere de ihtiyacımız var. Çünkü sadece tecrübe ederek öğrenip gelişebiliyoruz. Fiziksel yaşam bu şekilde dizayn edilmiş, çünkü o kötü özellikler olmasa tekamül de mümkün olmazdı. Ruhani özelliklerimiz tekamül edip geliştikçe bedenimizde bulunan hayvani özelliklerimizin üstüne çıkıp kontrolü ele geçirecek ve daha iyi insanlar olacağız. Bunu bir süreç olarak görüp hem kendi gelişimimiz, hem de insanlığın gelişimi için çaba göstermemiz gerekiyor.

bazı insanlar insan değil..

You got a 6.85% upvote from @dailyupvotes courtesy of @eyupyusuf!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by punky from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

WARNING - The message you received from @mrglowz is a CONFIRMED SCAM!
DO NOT FOLLOW any instruction and DO NOT CLICK on any link in the comment!

For more information about this scam, read this post:
https://steemit.com/steemit/@arcange/phishing-site-reported-steem-link-premium
https://steemit.com/steemit/@arcange/anti-phishing-war-the-crooks-continue-their-bashing-campaign

If you find my work to protect you and the community valuable, please consider to upvote this warning or to vote for my witness.

Congratulations @punky! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new SteemFest⁴ badge is ready
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Selam @punky,
Biraz karamsar bir yazı olsa da maalesef gerçekler bunlar. İnsan büyüdükçe olumlu kazanımları artacağına azalıyor maalesef. Köroğlu demiş ya "tüfek icad oldu mertlik bozuldu" ben de diyorum ki "para icad olunca insanlık bozulmuş"... insanlar paraya tapar gibi bir haldeyken pek çok sorun artarak devam edecek gibi sanki...

The price for our service has increased to 0.150 or 0.151 SBD, Thank you.

görünüşe göre burayı bırakıyorsunuz ve power down yapmaya başladınız. belki görme şansınız olur diye içimden yazmak geldi. buradaki derin karakterlerden biriydiniz, yazılarınızı okumak hoşuma gidiyordu. sanki izlediğim dizide sevdiğim bir karakterin ayrılışı gibi, arafs da gitti, siz de gidiyorsunuz, insan üzülüyor tabii... bir gün tekrardan geri dönmeniz dileğiyle diyelim, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.