Ialay Mo Sa Diyos Ang Iyong Mga Plano.

2개월 전

image.png

Kahit anong problema o kahirapan ang ating nararanasan, maaari pa ring tayong magkaroon ng mapagpalang buhay. Wala na tayong magagawa pa tungkol sa kung ano ang nangyari sa nakaraan, ngunit marami tayong magagawa tungkol sa kung ano ang nasa kasalukuyan at kinabukasan. Ang Diyos ay isang dakilang manunubos, at lagi Niya tayong bibigyan ng isa pang pagkakataon. Magtiwala tayo sa Kanya, sundin ang Kanyang mga tagubilin at sundin ang Kanyang landas tiyak makikita natin ang mga kamangha-manghang resulta sa ating buhay.

image.png

Ialay mo sa Diyos ang iyong mga plano
Tiyak sasamahan ka niya hanggang dulo.

Sa sobrang ganda ng plano ng Diyos sa buhay mo
Ngayon ka pa ba susuko?

Photos are mine and taken by me using my A10s
Taken at San Fernando City, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


me.png
image.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT