Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

23일 전

Health Professionals-2021-04-12_154718.jpg


On August 26th 2020, a large group of 1500 health professionals gathered and issued an alert to the governments and citizens of the World, calling the ‘pandemic’ hysteria to its real name: “Biggest Health Scam of the 21st Century.”


You can download their 61 page document entitled International Alert Message about COVID-19. United Health Professionals and compare it to corporate media propaganda. In the meantime, many more experts and professionals added their signatures to the document, but you will still find it nowhere in corporate media. Why? Because a true scientific debate would very quickly break down the story of the ‘deadly virus’. The purpose of this document was to refute corporate media lies and explain the true situation. Full year official stats that we could see in the deep dives community and my previous texts confirms their opinion: This is not a plague. This is not a horror story. This is a crime against humanity perpetrated by the Big Pharma mafia and their puppets in the WHO and governments of the key countries around the World.

For the same reason corporate media will never show The Great Barrington Declaration which also demands suspension of the insane measures which has nothing to do with health protection, but wuth a global population control agenda. Since October, the declaration was signed by 13,985 medical & public health scientists, 42,522 medical practitioners and 778,468 concerned citizens.

Today, for the first time we can see one of the signatories of the Great Barrington Declaration at the outlet with a global reach. Ladies and gentlemen, Professor of Medicine at Harvard Medical School, Dr. Martin Kulldorff:

Велика група од 1500 здравствених радника издала је 26. августа 2020. године јавно упозорење владама и грађанима света, називајући „пандемијску“ хистерију правим именом: „Највећа здравствена превара 21. века“.


Можете преузети њихов документ дуг 61 страну под насловом Међународна порука упозорења о Ковиду-19. Уједињени здравствени радници и упоредити га с медијском пропагандом. У међувремену, много више стручњака и професионалаца додало је своје потписе у документ, али га и даље нећете наћи нигде у корпоративним медијима. Зашто? Јер би истинска научна расправа врло брзо разбила причу о ‘смртоносном вирусу’. Сврха овог документа била је да оповргне корпоративне медијске лажи и објасни истинску ситуацију. Званичне статистике за целу 2020. годину које смо могли да видимо у deep dives заједници и у мојим претходним текстовима потврђују њихово мишљење: Ово није пошаст. Ово није хорор. Ово је злочин против човечности који су починиле корпорације фармацеутске мафије и њихове марионете у СЗО и владама кључних земаља широм света.

Из истог разлога корпоративни медији никад неће приказати декларацију из Великог Барингтона којом се такође тражи обустава сулудих мера које немају никакве везе са заштитом здравља, али имају са глобалном агендом за контролу становништва. Од октобра, декларацију је потписало 13.985 медицинских научника и научника из јавног здравства, 42.522 лекара и 778.468 забринутих грађана.

Данас, по први пут на медију глобалног домета можемо да видимо једног од потписника декларације из Великог Барингтона. Даме и господо, професор медицине на Харвардској медицинској школи, др Мартин Кулдорф:

Duration / Трајање: 28:07 (енг.)


This crisis cannot be resolved without a return to the truth, even if the truth leads to war. I am not convinced that ‘Russia Today’ started a return to the truth with this conversation, but the truth will still find its way. Remember, for example, that the governor of Texas Greg Abbott has issued on March 10th an Executive Order (GA-34) removing all restrictions imposed due to Covid-19. More than a month has passed since then. Sooner or later people will have to ask a simple question:

Why Is Everyone in Texas Not Dying?

Ова криза не може се решити без повратка истини, чак и ако истина буде одвела у рат. Нисам уверен да је ‘Русија данас’ овим разговором започела повратак истини, али истина ће ипак пронаћи пут. Сетите се, на пример, да је гувернер Тексаса Грег Ебот издао указ којим су од 10. марта сва ограничења уведена због ковида-19 укинута. Прошло је више од месец дана од тог тренутка. Пре или касније људи ће морати да поставе једноставно питање:

Зашто у Тексасу нико не умире? (енг)


How dare you-index.jpg
Како се усуђујете да не умирете током пандемије!?

Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals /
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?

Vaccine? No, thank you [eng/срп] Вакцина? Не, хвала

The Thinking Stuff: Silence of Consenting Lambs

Science and ‘Science’ [eng/срп] Наука и ‘наука’

Коронапревара: Фајзер театар

Coronavirus Hoax: USA and Spain Stats [eng/срп] Коронапревара: Статистика из САД и Шпаније

‘Intelligence’ and Vaccine Math

Коронапревара: ‘Здравствене мере’ и Кока-кола позитивна на корону!

Coronavirus Hoax: German ‘crisis’ [eng/срп] Коронапревара: ‘Криза’ у Немачкој

Coronavirus Hoax: Italy approves Hydroxychloroquine [eng/срп] Коронапревара: Италија одобрила Хидроксихлорокин

Coronavirus Hoax: ‘Margaret Keenan’

Coronavirus Hoax: The Jabs of Death [eng/срп] Коронапревара: Смртоносни убоди

Coronavirus Hoax: 2020 Robbery Balance [eng/срп] Коронапревара: Биланс пљачке 2020.

Coronavirus Hoax: Lisbon Court Exposes PCR Scam [eng/срп] Коронапревара: Лисабонски суд обара ПЦР превару

Coronavirus Hoax: EU Babylon Falls [eng/срп] Коронапревара: ЕУ Вавилон у паду

Коронапревара: Српски стручњаци о вакцинама (Serbian)

Коронапревара: Ствари за размишљање (Serbian)

Coronavirus Hoax: PCR Lie [eng/срп] Коронапревара: ПЦР лаж

Коронапревара: Понуда која се не може одбити (Serbian)

Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020img

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Все имеет свой смысл и свою цель. У нас говорят, что начало экономического супер-кризиса было неизбежным. Если кратко, но капиталистическая система не может развиваться без освоения новых рынков сбыта. Для примера 1991 году систему спасло самоуничтожение СССР и советского блока. Дальше двигаться просто некуда. Потому лишь вопрос, что было бы "черным лебедем" оповестившим начало кризиса.
Можете меня считать безумным сторонником заговоров, но видя экономическую ситуацию я переселился в свой загородный дом. Сейчас распахал куда больше земли, чем обычно, засеиваю различными сельхоз культурами: тыква, капуста, арахис, картофель, кукуруза, свекла и т.д.
Кроме того часть деревьев, которые полезны в фармакологии посадил в саду. Для примера из коры осины можно варить анальгин. Не в таблетках естественно в виде довольно противного отвара. Если себя обеспечить: пищей, одеждой, медициной, топливом. Можно пережить любой кризис.
Знаете, история наших стран во многом похожа. Русь покорили монголы и 200 лет мы были вассалами и данниками. Однако победили в борьбе и получили независимость. Большой вклад в борьбу сделал Сергей Радонежский (из семьи бояр города Радонежья, красивое название для города Радости и Неги, а бояре на Руси семьи потомственных воинов) он отказался от своего сословья и ушел в леса отшельником.
Вел праведную жизнь и вокруг него стали собираться последователи. Вокруг монастыря образовалась кормовая база. В решающей битве он выделил лучшие полки монахов, продукты питания и помог победить. Оно кажется нечто фантастическое сейчас "боевые монахи" православного войска. Если не знать истории, что профессиональные воины, дабы замолить грехи в 30-40 лет уходили в монахи. Опыта у них было очень много и были еще довольно не старые люди.
Имеется даже легенда, что битва на Куликовом поле началась со сражениях двух лучших воинов Челубея и монаха Пересвета.
Как результат Сергей Радонежский почитается русской православной церковью, как святой.
Он в свою очередь говорил одну простую вещь. Спасись сам и вокруг тебя спасутся многие.

Све има своје значење и своју сврху. Речено нам је да је почетак економске супер кризе био неизбежан. Укратко, али капиталистички систем се не може развити без савладавања нових тржишта. За пример 1991. године, систем је спасио самоуништење СССР-а и совјетског блока. Nema šanse da nastavimo dalje. Јер само питање шта би "Црни лабуд" обавестио почетак кризе.
Можете ме сматрати лудим заговорником завере, али гледајући економску ситуацију, преселио сам се у своју сеоску кућу. Сада сам отворио много више земље него обично, Сијам различите пољопривредне културе: бундеву, купус, кикирики, кромпир, кукуруз, репу итд.
Поред тога, део дрвећа који су корисни у фармакологији засађено у башти. На пример, из коре аспена можете кувати Аналгин. Не у таблетама природно у облику прилично гадног бујона. Ако се обезбеди: храна, одећа, медицина, гориво. Можете преживети било какву кризу.
Историја наших земаља је слична, знате. Рус је освојио Монголе и 200 година били смо вазали и данници. Међутим, победили су у борби и стекли независност. Велики допринос борби направио је Сергеј Радонезхски (из породице Боиар града Радонезхиа, прелепо име за Град Радости и Неги, а боиаре у Русији породице потомака ратника) одустао је од свог имања и отишао у шуме пустињаком.
Водио је праведан живот и следбеници су почели да се окупљају око њега. Око манастира формирана је крмна база. У кључној битци истакао је најбоље полице монаха, храну и помогао у победи. Чини се да је нешто фантастично сада" борбени монаси " православне трупе. Ако не знате причу да су професионални ратници, како би молили грехе у КСНУМКС-КСНУМКС годинама, отишли су у монахе. Имали су пуно искуства и још увек су били прилично стари људи.
Постоји чак и легенда да је битка на култном пољу почела борбама два најбоља ратника Челубеја и монаха.
Као резултат тога, Сергеј Радонежски је поштован од стране Руске православне цркве, као светац.
Заузврат је рекао једну једноставну ствар. Spasite se, i mnogi oko tebe æe biti spašeni.

Everything has its own meaning and purpose. We say that the beginning of the economic super-crisis was inevitable. In short, the capitalist system cannot develop without developing new markets. For example, in 1991, the system was saved by the self-destruction of the USSR and the Soviet bloc. There's nowhere else to go. Therefore, the only question is what would be the "black swan" that announced the beginning of the crisis.
You can call me a mad supporter of conspiracies, but seeing the economic situation, I moved to my country house. Now I plowed much more land than usual, I sow various agricultural crops: pumpkin, cabbage, peanuts, potatoes, corn, beets, etc.
In addition, some of the trees that are useful in pharmacology are planted in the garden. For example, you can cook analgin from the bark of aspen. Not in tablets, of course, in the form of a rather nasty decoction. If you provide yourself with: food, clothing, medicine, fuel. You can survive any crisis.
You know, the history of our countries is similar in many ways. Russia was conquered by the Mongols and for 200 years we were vassals and tributaries. However, they won the fight and gained independence. A great contribution to the struggle was made by Sergei Radonezhsky (from a family of boyars of the city of Radonezh, a beautiful name for the city of Joy and Bliss, and the boyars in Russia are a family of hereditary warriors) , he abandoned his estate and went into the woods as a hermit.
He led a righteous life and followers began to gather around him. A forage base was formed around the monastery. In the decisive battle, he allocated the best regiments of monks, food, and helped to win. It seems something fantastic now "fighting monks" of the Orthodox army. If you do not know the history that professional warriors, in order to atone for their sins in 30-40 years, went to the monks. They had a lot of experience and were still quite old people.
There is even a legend that the battle on the Kulkov Field began with the battles of two of the best warriors Chelubey and monk Peresvet.
As a result, Sergei Radonezhsky is revered by the Russian Orthodox Church as a saint.
He, in turn, said one simple thing. Thank yourself and many around you will be saved.

·

You can call me a mad supporter of conspiracies, but seeing the economic situation, I moved to my country house. Now I plowed much more land than usual, I sow various agricultural crops: pumpkin, cabbage, peanuts, potatoes, corn, beets, etc.

I consider you very smart man, @rosgard. I would do the same if I was young and healthy.