BƏ VANQİM TINİ - SƏSLƏYİRƏM SƏNİ...

9개월 전

Bə vanqim tıni!

Zılmazom vardedə şomi bə zıvon:
-Az vəşəym orəxəym, tı məvəş cıvon.
Coylim, dılətono mandəm ço divon
Dardi tovış doə, bə vanqim tıni.
Bəçəşim, çəşbəro oməğət mıni!

Oxo votdəbiş ki, bı nezon bomem?
Az bəştı omə ron ve tamarzu şem.
Həni dılım təkəy, dıləçəkə bem,
Çımı dıli poə, bə vanqim tıni.
Bəçəşim, çəşbəro oməğət mıni!

Çoknə çı umri doy livon zard nıbu?
Şəv-rujım be hiçi, beğəm-dard nıbu?
Omə ron, voşən voəy, bədə qard nıbu,
Bandon vaən voə, bə vanqim tıni.
Bəçəşim, çəşbəro oməğət mıni!

Iştə jimonədə boştə rəvişbim,
Nə dıltanqujıbim, nə bə viş-vişbim.
Az tıni nızınəy lolbim aşişbim
Im vanq bəmı doə, bə vanqim tıni.
Bə çəşim, çəşbəro oməğət mıni!

Mirfayaz Likməkani

IMG_20211218_044818_536.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

çaşum bə roye, quşim sədo...😂 Talış dostum tərcümə edib

·

Təşəkkür əziz qardaş!

·
·

Buyur xoşdur.