Leonardo da Vinçi

2개월 전

**Bdylk miran

23 Niaan 1819'da, olumunden bir hafta kadar önee Leonardo
kralin Anmbolaedaki qatoauncla aon keB, vaaiyetini beyan etmek
çn bulundu Vaalyete gore Leonardo, Ambolse Jatosu'nda
yer alan, gunümuze ulagmayan Saint-Florentin Killaes'ne
gomulmek latiyorclu. Melai vaalyetin ve Vaslyetteki mirasa dalr
birkaç maddenin yerine getlrimealyle ilgileniyordu, Leonardo
hala Ploransa daki heaaplarineda bulunan parayı, ayica fazla
olan uvey erkek ve kia karcdeglerine birakt. Francenco Melzl'ye
tum kitaplarnni, ara¢ gereçlerlni, tablolarini ve kiyafetlerini;
Salal ye iae Milano daki ümüm bağinin yarini birakti

Leonardo'nun sanateal mirasinin taklbi ve kontrolu Melz!'nin
elindeydi Melai Milano'ya dendü, evlencdi, bir oglan babasi
oldu ve resim yapmaya cdevam ettl Bu sdregte, tipki eski
ustasinin ona ogrettigi gibil gecelerinl Leonardo'nun notlarini
okumakla, okunakli bir el ya218yla kopyalarini qikarmakia
geçirdi. Bazen Leonardo'nun çiaimlerinl de metinlerin yanina
kopya etti. Leonardo nun olümünden yaklagik on yil sonra
Melzil, ustasinin defterlerinden elde ettigi nushayi yayimladi.
Dünya boylece Leonardo'nun resim, mühendislik, mimari
doga bilimleri ve fiziki blimler uzerine yaptiği gözlem ve
teorileriyle tanişt. 16. yuzyilin 8onlarina gelindiğinde, bu
notlar ve çizimler Avrupa'nin dort bir yaninda, ressamlar ve
akademisyenler arasında yayılmigti.

Leonardo'nun en bilinen çizimlerinden blri Vitruvius Adamidir
Bu çizimde Leonardo, 1. yüzyilda yaşam1ş Romali mimar
Vitruvius'un teorisini açiklar. Bu teorlye göre, mimarlıkta
(bununla bağlantilı olarak da sanatta) kullanilan tüm oranti
dlçuleri kutsal bir biçimde yaratlmig insan vücudunu temel
alr. Cizimde, çiplak bir adamın egzamanlh iki hareketi görülür:
daire çizgisine ve karenin köşelerine dokunmak ipin kol ve
bacaklarıni gerer-iki temel geometrik çizim. Adamin göbeği
dairenin tam ortasındadır. Vitruvius teorisi, Rönesans'in sanat,
bilim ve hümanizm anlay1şunin kalbinde yer alr Leonardo'nun
tasviri ise sonraki yuzyıllar boyunca insanın evreni raayonel
bir biçimde keşfetmesinin simgesi olmuştur

IMG_20211120_103718.jpg

2qM6R7emm7dUzqimiCUWALVV5Azjzuxs9rpmpFFPRJaLmdzUWhhoNSpGmXGcJttnGdrAcFL7JQfyg7DecV7yg1qzmmfKinHhqWYY3oJktt9qbwWVJSDkzY1dkSV9Lw...k6VuAM57DLE9RbT1faCYnFhdhviVPrPsRnHRe9Kf5vuVmWx6WL4BNGGMu3M4p56gbQKNqwEw57BrMb5Lmt378bjNQLoSoyQ5PWUPS1fDdhHNT7hwdwjiXugzTg.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT