ප්‍රේමණීය සැන්දෑවක ....

5개월 전

ඇවිත් දුරු රටකට ....
වහ වැටී කොටු පවුරට ....
තුරුළු වී පපුවට ....
සපත කෙරුවේ ප්‍රේමයද මට ....

මෙතැන අප පමණී ....
සෙවන අහසින් ලැබුනී ....
කිසිවෙකුට නොපෙනී ....
ඉන්න හැකිනම් ලයට ඇමිනී ....

අඳුර ළඟ ඒවී ....
රළද නිහඬව පේවී ....
කවුරුනුත් යාවී....
ඔබත් යනවද මගෙන් වෙන්වී ....

එපා දුර යන්න ....
මගේ තුරුලෙම ඉන්න ....
කඳුළු නොම දෙන්න ....
මමත් හිතුවා ඔබෙම වෙන්න ....

එහෙම හිතුවාම ....
සතුට දැනුනා බෝම ....
අත් නොහැර මෙහෙම ....
මෙහෙම ඉමු අපි ජීවිතේම

galle fort.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

I don't understand what is written but it is a lovely photo of a couple.

Hello welcome to Steemit world!
I'm @steem.history, who is steem witness.
This is a recommended post for you.Newcomers Guide and The Complete Steemit Etiquette Guide (Revision 2.0) and, recommended community Newcomers Community
I wish you luck to your steemit activities.


(The bots avatar has been created using https://robohash.org/)
@steem.history

My witness activity

My featured posts

image.png
please click it!

image.png
(Go to https://steemit.com/~witnesses and type fbslo at the bottom of the page)

එ කවියට ගැලපෙන්නම අහසත් අවස්තාවත් හැදිල වගේ මට පේන්නෙ.

මෙතැන අප පමණී ....
සෙවන අහසින් ලැබුනී ....

ඒත් අහස ඉන්නෙ වහින්න බලාගෙන තව මොහොතකින්

·

මේ හැමදේම අහම්බෙන් වගේ සිද්ද වුන දේවල්.අපි එතනින් යද්දී එයාලත් එක පාරට එතනට ඇවිත් නැවතුනා

Shaa eka mara lassaniii. ❤

හරී ලස්සනයි....

Really nice poem and the pic also suits well

Hi @sarath72... Welcome.... This is very beautiful poem...

Very beautiful poem and photograph😍😍