Tuesday with 48 new cases of Covid-19 in Thailand อังคารนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในไทยจำนวนสี่สิบแปดราย

10개월 전
เป็นช่วงเวลานานหลายปีเป็นอย่างมาก ที่เราเองเคยติดกับดักของชีวิตที่เราสร้างมันขึ้นมาเอง จนเกิดวิกฤติทางการเงิน จะทำอย่างไรได้เพื่อที่จะพ้นผ่านมรสุมการเงินของชีวิต สิ่งแรกที่เรานึกได้คือการตั้งสติ ลดค่าใช้จ่าย รู้จักเก็บออมและบริหารจัดการเงิน โดยเฉพาะเรื่องการออมที่มักจะคิดอยู่เสมอว่าเดี๋ยวค่อยออมเงินก็ได้เพราะยังมีเวลาเหลืออีกเยอะ ซึ่งความคิดหรือแนวคิดแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องของการออมเงินยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งมีเวลาให้เงินได้ทำงานผลิดอกออกผลให้เราเก็บกินตอนชราภาพ

Beds for detainees are seen at a field hospital in Bangkok, following an outbreak of the Covid-19 coronavirus among detainees, on March 24, 2021.: Photo by AFP photo / Thai Immigration Police via Bangkok Post Newspaper

วันนี้เรื่องหนึ่งที่บอกว่าเป็นอีกก้าวของเมืองไทย ก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติผ่านร่างกฎหมายตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ “ภาคบังคับ” โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับสำหรับแรงงานในระบบทั้งลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวของราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบการจ่ายบำเหน็จบำนาญ สามารถอ่านข่าวดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด่านล่าง

ไฟเขียว ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ เลือกรับบำเหน็จ-บำนาญได้ : Source – Prachachat Business Online Newspaper


สำหรับวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ยังมีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทยจำนวน 48 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศจำนวน 27 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังจำนวน 22 ราย ตรวจพบจากพื้นที่ 3 จังหวัด กรุงเทพตรวจพบมากที่สุดจำนวน 14 ราย สมุทรสาคร 6 ราย นครปฐม 3 ราย และผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศอีก 5 รายที่ตรวจพบจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ตรวจพบจากพื้นที่ 2 จังหวัด กรุงเทพตรวจพบมากที่สุด 3 ราย สมุทรสาครจำนวน 2 ราย และอีก 21 รายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ


นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พระราชกำหนดว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) พ.ศ.2548 ซึ่งจะสิ้นสุดการประกาศใช้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ออกไปอีก 2 เดือน คือ สิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ส่วนเทศกาลสงกรานต์ก็ยังคงมีมาตรการควบคุมในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ออกมารณรงค์ให้มีการจัดงานหรือกิจกรรมสงกรานต์ในลักษณะของการเล่นน้ำสงกรานต์แบบ ริน รด พรม ไม่มีการสาดน้ำและต้องมีการสวมหน้ากากอนามัย

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

[US$49.00](▼14%)[Nespresso]스타벅스 네스프레소 호환 캡슐 7종 / 120 캡슐 골라담기 / 20개씩 총 6종류 교차 선택 가능 / 중복 선택 가능 / 재고 확보 / 무료배송 / 개당 약 486원 최저가★

WWW.QOO10.COM

Thailand on Tuesday (30 March 2021) logged 48 new coronavirus cases, just 27 of them locally contracted infections, bringing the accumulated total number of confirmed cases to 28,821. No new deaths were reported, leaving the toll at 94.

The Centre for Covid-19 Situation Administration said the local infections included 22 cases reported by hospitals and 5 from mass testing. The 21 cases found in recent arrivals from abroad included nine Thai nationals returning from Madagascar, according to the CCSA. The other cases were all foreigners: two from Qatar and one each from France, Bahrain, the Philippines, Malaysia, South Africa, Nepal, Belgium, the United Kingdom, India and Ethiopia.

Source: Bangkok Post Newspaper
This post has received a 17.11 % upvote from @boomerang.