MakeMeSmile – April Snow [eng/срп] Измами ми осмех – Априлски снег

지난달

DSCF8493-corr-fs-irvasi-hive.JPG


Spring is here! And everybody is locked down in their houses and hardly dare to open the window! When they open it, then everybody shoud expect spring scents, the chirping of birds – not two bewildered reindeer!


It was a cold night, but who would expect snow? It was not there all winter… except once, and even that one time it was wet, heavy and unusable for sledding. It was on January 11th…

Пролеће је стигло! И сви су затворени по кућама и једва се усуђују да отворе прозор! Кад га и отворе, онда очекују пролећне мирисе, цвркут птичица – а не два избезумљена ирваса!


Јесте ноћ била хладна, али ко би очекивао снег? Није га било целе зиме… осим једном, а и тај један пут био је влажан, тежак и неупотребљив за санкање. Било је то 11. јануара…

DSCF8458-fs-rot_cr2-sneg-hive.jpg


And this morning, April 7, 2021, the view out the window was very similar to that January day:

А јутрос, 7. априла 2021. поглед кроз прозор много је личио на тај јануарски дан:


DSCF8739-grad-hive.JPG


DSCF8738-ulica-hive.JPG


DSCF8737-parking-hive.JPG


However, after a closer inspection, we found that this snow is just a muddy Springtime water that looked nice only for a short morning period…

Међутим, после ближе инспекције, установили смо да је и овај снег само блатњава пролећна водурина која је изгледала лепо само кратак јутарњи период…


DSCF8743-ulaz-hive.JPG


DSCF8744-jela-hive.JPG


There was hardly anyone on the street in the early morning.

На улици у рано јутро једва да је неког било.


DSCF8746-fs-burence-hive.JPG


DSCF8745-fs-kafana-hive.JPG


Even the cold spring sun was enough to melt all the so-called snow by noon.

И зубато пролећно сунце било је довољно да отопи сав такозвани снег до подне.


DSCF8742-rot-fs-krov-hive.JPG


DSCF8741-parking-hive.JPG


One has to ask oneself: Why all this? How can such snow be used at all? Here is our suggestion: Cool a beer, make someone smile!

Човек мора да се пита: Чему све то? Како се такав снег уопште може искористити? Ево нашег предлога: Охладите пиво, измамите осмех!


DSCF8460-fs_cr-pivo-hive.jpgSee you very soon!All the photos in this #makemesmile challenge are taken with the Fujifilm X-T20 and Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS and Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM lenses.

До скорог виђења!Све фотографије снимљене су фотоапаратом Фуџифилм Х-Т20, са објективима Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS и Canon EF-s 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.

Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

MakeMeSmile – March 8th Portraits [eng/срп] Измами ми осмех – Осмомартовски портрети

MakeMeSmile – Starting a Business? [eng/срп] Измами ми осмех – Започињете посао?

MakeMeSmile – Tennis Season Open! [eng/срп] Измами ми осмех – Отворена тениска сезона!

MakeMeSmile – Flea Market Portraits III [eng/срп] Измами ми осмех – Портрети са бувље пијаце III

MakeMeSmile – The Best of 2020 [eng/срп] Измами ми осмех – Најбоље из 2020.

WednesdayWalk – Mud & Magic [eng/срп] Шетња средом – Блато и чаролија

WednesdayWalk – Search for Cinderella [eng/срп] Шетња средом – Потрага за Пепељугом

Yearning for а Bicycle [eng/срп] Чежња за бициклом

WednesdayWalk – Murk [eng/срп] Шетња средом – Тмина

WednesdayWalk – Koshava [eng/срп] Шетња средом – Кошава

WednesdayWalk – Autumn Blues [eng/срп] Шетња средом – Јесењи блуз

WednesdayWalk – Going Illegal [eng/срп] Шетња средом – Прелазак у илегалу

WednesdayWalk – A Natural Softbox [eng/срп] Шетња средом – Природни распршивач светла

WednesdayWalk – Sun & Fear [eng/срп] Шетња средом – Сунце и страх

WednesdayWalk – A Statue Day [eng/срп] Шетња средом – Дан скулптура

WednesdayWalk – Wet Walk [eng/срп] Шетња средом – Влажна шетња

WednesdayWalk – Street Life [eng/срп] Шетња средом – Живот улице

WednesdayWalk – Winter is Coming! [eng/срп] Шетња средом – Долази зима!

WednesdayWalk – Alen Invasion! [eng/срп] Шетња средом – Инвазија Алена!

Алтернативно лечење (Serbian)

WednesdayWalk – Framing [eng/срп] Шетња средом – Урамљивање

Youth Football (Soccer) Training [eng/срп] Омладински фудбалски тренинг

WednesdayWalk – Lens Search [eng/срп] Шетња средом – Потрага за објективом

WednesdayWalk – A Hot September Day [eng/срп] Шетња средом – Врео септембарски дан

WednesdayWalk – Visit to Spiderman [eng/срп] Шетња средом – Посета Спајдермену

WednesdayWalk – Ghost Town [eng/срп] Шетња средом – Град духова

WednesdayWalk – Cave Dubočka [eng/срп] Шетња средом – Дубочка пећина

Amazing Nature Contests – August 2020 – #02 – Cave Ceremošnja (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #02 – Пећина Церемошња (други део)

WednesdayWalk – Cave Ceremošnja (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Пећина Церемошња (први део)

Amazing Nature Contests – August 2020 – #01 – Rajko’s Cave (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #01 – Рајкова пећина (други део)

WednesdayWalk – Rajko’s Cave (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Рајкова пећина (први део)

WednesdayWalk – Flea Market Portraits II [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце II

WednesdayWalk – A Day to Forget [eng/срп] Шетња средом – Дан за заборав

WednesdayWalk – Screwed World [eng/срп] Шетња средом – Уврнути свет

WednesdayWalk – At the French Cap [eng/срп] Шетња средом – код Француске капе

WednesdayWalk – Furniture Day [eng/срп] Шетња средом – дан за намештај

WednesdayWalk – Flea Arsenal [eng/срп] Шетња средом – бувљи арсенал

WednesdayWalk – Jungle Market [eng/срп] Шетња средом – пијачна џунгла

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

WednesdayWalk – Barbecue Landscapes [eng/срп] Шетња средом – роштиљски пејзажи

WednesdayWalk – Meeting Friends [eng/срп] Шетња средом – сусрети с пријатељима

WednesdayWalk – Sports Season! [eng/срп] Шетња средом – спортска сезона!

WednesdayWalk – Music Flea Market! [eng/срп] Шетња средом – музичка бувља пијаца!

WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуimg

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT