MakeMeSmile – Flea Market Portraits III [eng/срп] Измами ми осмех – Портрети са бувље пијаце III

2개월 전


DSCF8436portrethive.JPG


While our @tattoodjay still holds a WednesdayWalk on the break, we will take a chance to promote the competition run by @elizacheng, and to make you smile…


This week, we finally had the first snow. It wasn’t much, only ten centimeters, but it wasn’t a great joy. Wet, heavy, muddy… At least there was no wind, so it looked better on the eye than under the feet:

Док наш @tattoodjay још држи Шетња средом на паузи, искористићемо прилику за промоцију такмичења које води @elizacheng како бисмо вам измамили осмех…


Ове недеље коначно је пао први снег. Није га било пуно, тек десетак сантиметара, али није био баш велика радост. Влажан, тежак, блатњав… Бар ветра није било, па је на око деловао боље него испод ногу:


DSCF8458fsrot_crver.jpg


I still love scenes like this very much, I just don’t like going out and wetting my feet in the cold. So we will use the break at the flea market for another gallery of portraits from the time when the weather conditions were better…

Још увек много волим овакве призоре, само не волим да излазим и квасим ноге на хладноћи. Зато ћемо искористити паузу на бувљаку за још једну галерију портрета из доба кад су временски услови били бољи…


DSCF8490rot_crVladehive.jpg


DSCF8212fs_crprvahive.jpg


Oh, here’s a celebrity: This is Lucky Felix. Maybe you know him by another name?

О, ево једног познатог лица: Ово је Срећни Феликс. Можда га знате под другим именом?


DSCF8526_crLucky Felixhive.jpg


Why is he happy? Well, because his portrait also qualified for this gallery! But let’s go back to people happy because they managed to find the necessary things at the right price…

Зашто је срећан? Па зато што се и његов портрет квалификовао за ову галерију! Али да се вратимо људима срећним зато што су успели да нађу неопходне стварчице по одговарајућој цени…


DSCF8218NNhive.JPG

DSCF8221fs_crNNhive.jpg


…to those who have not yet found what they were looking for…

…оне који још нису нашли оно што су потражили…

DSCF8437rotportrethive.JPG


And those who simply went out to enjoy a sunny winter day.

И оне који су једноставно изашли да мало уживају у сунчаном зимском дану.


DSCF8438rotportrethive.JPG


The light was really unusually good for this time of year. And I think I managed to find a responsible person: It must be this seller of LED lightbulbs! Just imagine, what he is holding in his hand is a light bulb with a small battery that can keep it on for about three hours! At the same time, it can go into a standard bulb socket.

Светло је заиста било заиста необично добро за ово доба године. И мислим да сам успео да пронађем одговорну особу: То мора да је овај продавац ЛЕД сијалица! Замислите само, ово што држи у руци је сијалица са малом батеријом која може да је држи упаљеном око три сата! Истовремено, иде у стандардно сијалично грло.


DSCF8439rotsijalicahive.JPGI suspect we’ll see him again as soon as I need something like that.

See you very soon!The photos in this #wednesdaywalk taken with the Fujifilm X-T20 and Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS lens.
Слутим да ћемо њега поново видети чим ми овако нешто затреба.

До скорог виђења!Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20, и објективом Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS.


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.

Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

MakeMeSmile – The Best of 2020 [eng/срп] Измами ми осмех – Најбоље из 2020.

WednesdayWalk – Mud & Magic [eng/срп] Шетња средом – Блато и чаролија

WednesdayWalk – Search for Cinderella [eng/срп] Шетња средом – Потрага за Пепељугом

Yearning for а Bicycle [eng/срп] Чежња за бициклом

WednesdayWalk – Murk [eng/срп] Шетња средом – Тмина

WednesdayWalk – Koshava [eng/срп] Шетња средом – Кошава

WednesdayWalk – Autumn Blues [eng/срп] Шетња средом – Јесењи блуз

WednesdayWalk – Going Illegal [eng/срп] Шетња средом – Прелазак у илегалу

WednesdayWalk – A Natural Softbox [eng/срп] Шетња средом – Природни распршивач светла

WednesdayWalk – Sun & Fear [eng/срп] Шетња средом – Сунце и страх

WednesdayWalk – A Statue Day [eng/срп] Шетња средом – Дан скулптура

WednesdayWalk – Wet Walk [eng/срп] Шетња средом – Влажна шетња

WednesdayWalk – Street Life [eng/срп] Шетња средом – Живот улице

WednesdayWalk – Winter is Coming! [eng/срп] Шетња средом – Долази зима!

WednesdayWalk – Alen Invasion! [eng/срп] Шетња средом – Инвазија Алена!

Алтернативно лечење (Serbian)

WednesdayWalk – Framing [eng/срп] Шетња средом – Урамљивање

Youth Football (Soccer) Training [eng/срп] Омладински фудбалски тренинг

WednesdayWalk – Lens Search [eng/срп] Шетња средом – Потрага за објективом

WednesdayWalk – A Hot September Day [eng/срп] Шетња средом – Врео септембарски дан

WednesdayWalk – Visit to Spiderman [eng/срп] Шетња средом – Посета Спајдермену

WednesdayWalk – Ghost Town [eng/срп] Шетња средом – Град духова

WednesdayWalk – Cave Dubočka [eng/срп] Шетња средом – Дубочка пећина

Amazing Nature Contests – August 2020 – #02 – Cave Ceremošnja (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #02 – Пећина Церемошња (други део)

WednesdayWalk – Cave Ceremošnja (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Пећина Церемошња (први део)

Amazing Nature Contests – August 2020 – #01 – Rajko’s Cave (Part II) [eng/срп] Чудесна природа – Август 2020 – #01 – Рајкова пећина (други део)

WednesdayWalk – Rajko’s Cave (Part I) [eng/срп] Шетња средом – Рајкова пећина (први део)

WednesdayWalk – Flea Market Portraits II [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце II

WednesdayWalk – A Day to Forget [eng/срп] Шетња средом – Дан за заборав

WednesdayWalk – Screwed World [eng/срп] Шетња средом – Уврнути свет

WednesdayWalk – At the French Cap [eng/срп] Шетња средом – код Француске капе

WednesdayWalk – Furniture Day [eng/срп] Шетња средом – дан за намештај

WednesdayWalk – Flea Arsenal [eng/срп] Шетња средом – бувљи арсенал

WednesdayWalk – Jungle Market [eng/срп] Шетња средом – пијачна џунгла

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

WednesdayWalk – Barbecue Landscapes [eng/срп] Шетња средом – роштиљски пејзажи

WednesdayWalk – Meeting Friends [eng/срп] Шетња средом – сусрети с пријатељима

WednesdayWalk – Sports Season! [eng/срп] Шетња средом – спортска сезона!

WednesdayWalk – Music Flea Market! [eng/срп] Шетња средом – музичка бувља пијаца!

WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуimg

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT