Huobi’s global elite program

작년

Huobi-Global-Elites-Set-Sail-to-Build-Global-Blockchain-Resource-Alliance.webpBắt đầu tháng 9, Huobi Group sẽ trao tặng giải thưởng trị giá 2 BTC cho những ai giới thiệu một người được chấp nhận thành công vào chương trình Elite toàn cầu của Huobi. Huobi chính thức công nhận tầm quan trọng của chương trình này và các thành viên trong đó.
Mục đích của Huobi Global Elites để thúc đẩy sự phát triển các đối tác Huobi trong kinh doanh và khu vực. Trong khi đó, nó đồng thời cũng củng cố tầm nhìn chiến lược toàn cẩu của Huobi bằng lan truyền và thúc đẩy sự lớn mạnh kinh doanh của Huobi tại các khu vực địa phương.
Những ứng cử viên sáng giá nhất đối với Huobi sẽ là những người có sức ảnh hưởng trong giới blockchain, những nhà quản trị, các công ty quản lý tài sản, quỹ đầu tư, môi giới, nhà đầu tư cổ phần, sàn giao dịch và các công ty khác trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Huobi sẽ xây dựng đối tác chiến lược đối với các ứng viên này.
Capture.PNG
Lợi ích của việc trờ thành viên Elite:
a/ Các thành viên Global Elite giới thiệu thành viên mới đến Huobi và được nhận một phần thưởng tương đương 40% phí giao dịch mà Huobi kiếm được từ việc kinh doanh đó (tiền được quy đổi về Huobi token).
b/Về chia sẽ nguồn lực: Huobi Global Elites có thể lấy được các thông tin quan trọng đầu tiên và các kết quả nghiên cứu từ Huobi News, Huobi Research, Huobi Capital, Huobi Labs, Huobi Global Ecosystem Fund và các hệ sinh thái khác. Bên cạnh đó, nó có thể chia sẽ các nguồn chất lượng lien quan trong ngành công nghiệp chuỗi khối như truyền blockchain toàn cầu, các tập đoàn đầu tư, các nhóm đào, team dự án… Hơn thế nữa, Huobi Global Elites có thể tham dự buổi huấn luyện kinh doanh chuyên sâu, các cuộc đàm thảo toàn cầu của Huobi và các sự kiện khác để đảm bảo nó có lợi ích trong tương lai gần và xa.
c/ Các dịch vụ marketing, thổi phòng: Huobi User Growth Department bây giờ bao gồm nhóm Global Elites, sẽ cung cấp trợ giúp và hỗi trợ cho team Elites trong marketing và các chương trình xây dựng thương hiệu, hoạt động và duy trì. Trong tháng 5 vừa rồi, Huobi đã hỗ trợ cho các event offline được mở bởi Global Elites từ Hong Kong và Taiwan. Tháng 6 , Huobi và Global Elites từ UK và Hà lan đồng thời tổ chức European Quantification Summit, là một sự kiện không thể quên. Tháng 8 , Huobi tổ chức ở Hàn Quốc với sự giúp đỡ từ đội ngũ đã góp phần thành công tại đây.
Với sự mở rộng của Global Elites, các đối tác của Huobi đã nâng cấp thành liên minh các nguồn lực toàn cầu của Global Elites. Liên minh này là một hệ thống chia sẽ nguồn lực chủ yếu của Global Elites, nó sẽ kết nối với tất cả truyền thong về blockchain, quỹ đầu tư lớn và cộng đồng hỗ trợ blockchain cùng các hệ sinh thái máy đào và nodes. Trong một thị trường ảm đạm hiện nay, sự thành lập Global Elites sẽ xây dựng nguồn lực pool chia để kết nối mọi người lại với nhau cùng vượt qua thời gian khó khăn này.
Đăng ký tài khoản Huobi tại đây: https://www.huobi.com/invite/vn8n3
Một lần nữa xin lưu ý những ai mún nộp đơn hoặc giới thiệu một ai đó vào Global Elites của Huobi xin vui long lien hệ tại website: http://bit.ly/HuobiGlobalElites
h.PNG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hello, i see You are new! Welcome on board! At steemit, beside publishing valuable content, You can engage in many activities with others, competitions with rewards like: Tasty Tuesday, Photo Friday, or contests f.e: @originalworks, or even games! My favorite is: steemgar @steemplayroom. You get rewards even for 2nd and 3rd place. But! im here to encourage You to see where You can get support and even make some friends. You can get meritorical support and get upvotes of Your posts for example here, check this out: https://steemit.com/qurator/@qurator/qurator-3-0-update-post-guidelines-or-registration-details-or-tier-changes Here on steem, maybe its not visible right away, but we have many communities, and projects goin on. Well i dont want to overwhelm You with links, but worth mention is: https://steemprojects.com/ If You fell lonely You can engage in real time conversation and find where YOU can help in beautiful initiative called @steem-ua or here directly is great post about what they do: https://steemit.com/ua/@steem-ua/steem-ua-announcements-partnerships-and-exciting-news Go check them out. They have got discord chat with many channels of projects so You can look around where You can fit and contribute. Thank You for Your time, in community we belive! Keep Steemin'

Congratulations @eric1910! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!