Grupa TLS - wiodący dostawca rozwiązań do kryptowaluty i zarządzania portfelem

2년 전

Ostatnio pojawiło się wiele tokenów bezpieczeństwa. Tym razem porozmawiam o tym tokenie zabezpieczającym. Dlaczego są obecnie omawiane i cenione jako nowe narzędzia inwestycyjne na rynku.

Podobnie jak w przypadku innych papierów wartościowych, tokeny zabezpieczające mają następujące zalety:

  • Niższe koszty dla inwestorów, ponieważ przerywają łańcuch pośredników, który jest powszechny w tradycyjnych transakcjach finansowych. Inwestorzy mogą aktywnie handlować tymi tokenami bez płacenia za usługi pośrednictwa.
  • Brak pośrednika również przyspiesza każdą zachodzącą transakcję. W takim przypadku inwestorzy komunikują się bezpośrednio z dostawcą tokenu podczas dokonywania transakcji.
  • Ze względu na swoją cyfrową formę i STO, jest on przeprowadzany online w Internecie. Oczywiście może to otworzyć bardzo szeroki udział w rynku w skali globalnej, co niekoniecznie musi być wykonane w zwykły sposób, co wymaga pewnej analizy, w tym warunków stosunków politycznych między krajami.
  • Korzystając z Internetu, firmy mogą znaleźć szeroką bazę inwestorów i inwestorów oferować produkty i usługi na całym świecie.

ERC-20 jest najważniejszym standardem technicznym tokenów wykorzystywanych we wszystkich inteligentnych kontraktach w blockchain Ethereum do wdrażania tokenów. Definiuje sześć różnych funkcji używania innych tokenów w systemie Ethereum.

Wszystkie te funkcje i sygnały zapewniają, że tokeny Ethereum będą działać w większym systemie Ethereum, co upraszcza zadania programisty. Ich zadania są uproszczone, ponieważ nadal działają, wiedząc, że nie będą musieli powtarzać każdego projektu za każdym razem, gdy zostanie wydany nowy token, o ile token spełnia wszystkie obowiązujące zasady.

Jak działa grupa TLS

Celem inwestycyjnym programu TLS jest osiągnięcie stabilnego, przyspieszonego wzrostu kapitału klienta - osiągniętego dzięki profesjonalnemu inwestowaniu w najbardziej obiecujące, wysoce rentowne i stosunkowo szybko wdrażane projekty - stworzenie centrum danych, które może generować zrównoważony, zwiększony zysk dzięki hybrydowemu systemowi zarządzania.

Głównym celem grupy TLS jest stanie się największą firmą w dziedzinie wydobywania kryptowalut przy użyciu czystej energii. Ponadto grupa TLS utworzy pojedynczy system płatności w sieci transakcyjnej. System płatności łączy technologię Blockchain ze standardowym mechanizmem bankowym. Wydanie kryptowalut w połączeniu z protokołami POW + POS i Masternodes. Platforma TLS działa w zamkniętym ekosystemie z bezpieczną technologią, a serwer Masternode zbiera nagrody.

Korzyści:

  • Własna unikalna technologia zielonej energii.
  • Krótkoterminowy zwrot z inwestycji.
  • Nie trzeba kupować ASIC ani GPU
  • Brak bezpośrednich kosztów energii

Tokensale:

TLS = 1,3$

Soft Cap: 10 000 000$

Hard Cap: 20 000 000$

STO: 01.09 - 30.10

Te tokeny TSL są tokenami ochronnymi ETH, które dają posiadaczom prawo do otrzymywania dywidend w wysokości około 40% grupy TSL. Proponowany token będzie ważny przez 180 dni, tj. Od 1 kwietnia 2019 r. Do 27 września 2019 r.

Projekt grupy TLS wygląda dość obiecująco. Ponieważ jest to interesująca koncepcja związana z górnictwem, istnieje unikalna technologia oraz wielu znanych partnerów i korzyści. Myślę, że przy takim zestawie zalet projekt ma wszelkie szanse na sukces.

Dodatkowe informacje:

Website: https://tlsgroup.io

Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/14TNLJNCi692T82mNXBlaooyB7KTtI6Qz/view

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5187473.0

Telegram: https://t.me/tlstoken

Twitter: https://twitter.com/TLSGroup1

Facebook: https://www.facebook.com/tlstoken

Instagram: https://www.instagram.com/tls_group_llc

Author: Kalmanov (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1991895)

ETH wallet: 0x5c28cc59095e66b507EcF9A005600Cc7702f280e

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @kalmanov! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Here comes noteworthy ICO which is definitely deserves to be invested in. Take your time to check this!

Thanks for this article, this project is very promising!