Andai Ajal Dalam Tidur

3년 전

image
Empat Perkara Sebelum Tidur Walau Sesibuk Manapun Dengan Tugas Harian.

Rasulullah SAW berpesan kepada Siti Aisyah ra.

"Ya Aisyah, jangan lah engkau tidur sebelum melakukan empat perkara".
Yaitu:

 1. Sebelum khatam Al-Quran.
 2. Sebelum menjadikan para nabi bersyafaat untuk mu di hari kiamat.
 3. Sebelum para muslimin meridhai engkau.
 4. Sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah.

Kemudian, Bertanya Siti Aisyah kepada Rasul.
"Ya Rasulullah, bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara tersebut ?
Rasulullah tersenyum dan menjawab:

Wahai Siti Aisyah, yang Pertama yaitu:

 1. Jika engkau akan tidur, hendak lah engkau bacalah surah Al-Ikhlas tiga kali.
  Seakan-akan engkau telah mengkhatamkan Al-Quran.
  "Bismillahirrahmaa nirrahiim, 'Qul huallahu ahad' Allah hussamad' lam yalid salam yuulad' walam yakul lahuu kufuean ahad" (3x).

 2. Bacalah shalawat untuk ku dan untuk para nabi sebelum aku. Maka kami semua akan memberi mu syafaat di hari kiamat.
  "Bismillahirrahmaa nirrahiim, Allahumma shallii 'alaa saiyyidina muhammad wa'alaa aalii saiyyidina muhammad" (3x).

 3. Beristighfarlah untuk para mukminin, maka mereka akan meridhai engkau.
  "Astaghfirullaah hal'adziim allazhii la ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum wa atuubu ilaih" (3x).

 4. Dan perbanyak lah "bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir" maka seakan akan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah.
  "Bismillahirrahmaa nirrahiim, subhanallah d alhamdulillah wala ilaaha illallah hu wallah hu akbar" (3x).

Aamiin ya Allah..

Ya Allah, ampunilah dosa ku, dosa ibu bapak ku, keluarga ku, saudara ku dan setiap orang yang mengupvote dan berkomentar. "Aamiin" dan jangan Engkau cabut nyawa kami saat tubuh kami tak pantas berada di surga mu. Aamiin..

"Tidur nya orang berpuasa adalah ibadah"
@yusrannaldo

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
·

Sama-sama bg. @rizkigold
Terima kasih tela mengunjungi saya.
Salam kenal bg.

Terimakasih sudah menggunakan #ramadan-tkf

Salam,
1527509870453.jpg

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by yusrannaldo from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.