PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO IOTA (IOTUSD) THỨ BA NGÀY 11/09/2018

4년 전

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO IOTA (IOTUSD) THỨ BA NGÀY 11/09/2018: TĂNG NHẸ VỀ FIBO 38.2%
1.jpg
IOTA được kỳ vọng sẽ hồi lên $0.6426 nhưng vẫn trong đường xu hướng giảm

IOTA đã rớt xuống mức $0.5795 vào thứ 4 tuần trước và phá vỡ mô hình tam giác sớm hơn dự đoán từ bài phân tích trước
2.png
Biểu đồ D1 giá IOTA (IOTUSD) D1 ngày 11/09/2018

Nhìn về xu hướng giảm chung của cặp tiền từ tháng 5/2018, đồ thị giá và đường RSI 14 đang ghi nhận giai đoạn phân kỳ, cho dấu hiệu giá tiếp tục giảm. Trong khi đường giá IOTA đang tạo lower high thì RSI 14 đang ghi nhận mức đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ.

IOTA sẽ vẫn nằm trong xu hướng giảm sau khi phá vỡ tam giác hội tụ.

Tuy nhiên, quan sát timeframe H4, chúng ta thấy dấu hiệu đảo chiều tăng giá khi đường giá tạo lower low, phân kỳ với RSI đang tạo đỉnh thấp hơn.
3.png
Biểu đồ H4 giá IOTA (IOTUSD) D1 ngày 11/09/2018

Dự đoán IOTA sẽ đi ngang (sideway) trong một thời gian tới và leo lên khoảng $0.6426 sau đó.
Bài phân tích được tổng hợp và phân tích từ những nguồn có uy tín, hi vọng sẽ giúp ích được 1 phần cho các bác trade coin. chúc các bác thành công

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hi @ngocbuivan
You got upvote = 2.0BID + 11 bonus upvote from @hoaithu.
Thank for you used service!
Reply on @haccolong's posts & can get upvote free from @hoaithu.
The service has been updated, please check here
Follow @hoaithu trail on steemauto.com to get more benefits in the future.

Chúc mừng @ngocbuivan, bạn đã nhận được một upvote từ ngoc. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngoc from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.