Ο Rahu είναι ένας καρμικό πλανήτη

3년 전

Σεπτέμβριο μπήκαμε στο Rahu για περισσότερο από μισό χρόνο

Το σώμα μας είναι πολύ σοφό, ζει πάντα εδώ και τώρα, μέσω του σώματος μπορούμε να καθορίσουμε αυταπάτες, να χωρίσουμε τα ψέματα από την αλήθεια. Κάθε απόκλιση από την αλήθεια δημιουργεί μια απόκλιση στην υγεία του σώματος, την ασθένεια.

Όταν εργαζόμαστε στο σώμα μας και διατηρούμε αυτόν τον ναό σε υγιή κατάσταση, αποκτάμε μια παγκόσμια πυξίδα που θα σας πει τι θα βρείτε χρήσιμο και τι θα βλάψει

Εάν είστε στην καλοσύνη και την ευαισθητοποίηση, τότε αντίθετα, ισχυρές προσδοκίες, επιθυμίες και ευκαιρίες για πνευματική διαφώτιση.

Αυτές είναι οι ακόρεστες Επιθυμίες μας και το τεράστιο ενδιαφέρον, οι φιλοδοξίες και η ευκαιρία να επιτύχουμε

Το κεφάλι ενός δράκου είναι το μυαλό μας, πάντα το κεφάλι σκέψης, αλλά η δυσκολία στην αίσθηση του σώματός μας.

Πιο δύσκολο να αισθανθείς γεμάτος

Τι πρέπει να κάνετε: είμαστε ιδιαίτερα ειρηνισμένοι από τις επιθυμίες από το κεφάλι, είναι σημαντικό να αισθανόμαστε το σώμα μας ιδιαίτερα καλά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, να κάνουμε γιόγκα, καθαρισμοί κλπ.

Είναι απαραίτητο να το καθαρίσετε, να μελετήσετε τρόπους για να το διατηρήσετε σε κατάσταση ροής πόρων. για αυτό, στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου, σας καλώ δωρεάν

Εάν είστε σε άγνοια, τότε Rahu μπορεί να δώσει πάθος, το αλκοόλ.

Αλλά ξέρατε ότι μόνο το ζωδιακό σημάδι υπολογίζεται σωστά και μπορείτε να έχετε ένα εντελώς διαφορετικό σύμβολο ή μπορεί να ανοίξει και ο υπερ-άνω ζωδιακός κύκλος

Μπορείτε να ανακαλύψετε το πραγματικό ζώδιο σας γράφοντας σε μια προσωπική υπηρεσία πληρωμένη, φθηνή

Συνδεθείτε σε ένα νέο ελεύθερο μαραθώνιο για ενέργεια και ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΕΙΑ Νέες πληροφορίες εμπιστευτικών πληροφοριών

Εάν βρίσκεστε στις δονήσεις του πάθους, τότε οι μεγάλες επιθυμίες υλικού.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hello downvoter, we look forward to your proof of brain.

Hello @camillesteemer downvoter. We look forward to your actual #proofofbrain

One downvote in return for u

Posted using Partiko Android

·
·
·

ich hab die Tante rückübersetzen lassen vom Gockl-Translater aus dem Griechischen, selbst wenn nicht alles stimmt, ist das nur bezahlter Esoquatsch (dabei bin ich nicht grundsätzlich gegen Esoterik verschlossen)
/Ahja, ich hab da auch bereits ein DV.

Im September haben wir Rahu für mehr als ein halbes Jahr betreten

Unser Körper ist sehr weise, er lebt immer hier und jetzt, durch den Körper können wir Illusionen bestimmen, um Lügen von der Wahrheit zu trennen. Jede Abweichung von der Wahrheit führt zu einer Divergenz in der Gesundheit des Körpers, der Krankheit.

Wenn wir an unserem Körper arbeiten und diesen Tempel gesund halten, erhalten wir einen globalen Kompass, der Ihnen sagt, was Sie nützlich und schädlich finden.

Wenn Sie in Güte und Gewahrsein sind, dann im Gegenteil, starke Erwartungen, Wünsche und Möglichkeiten zur spirituellen Erleuchtung.

Dies sind unsere unbefriedigten Wünsche und das enorme Interesse, der Ehrgeiz und die Chance, erfolgreich zu sein

Der Kopf eines Drachen ist unser Verstand, immer der Kopf des Gedankens, aber die Schwierigkeit, unseren Körper zu fühlen.

Es ist schwerer, sich satt zu fühlen

Was zu tun ist: Wir fühlen uns besonders wohl mit den Wünschen des Kopfes, es ist wichtig, dass wir uns in dieser Zeit sehr wohl fühlen, Yoga machen, putzen usw.

Sie müssen es bereinigen, Möglichkeiten untersuchen, um es in einem Stream zu halten. dazu lade ich sie am ende des newsletters kostenlos ein

Wenn Sie unwissend sind, kann Rahu Leidenschaft schenken, Alkohol.

Aber wussten Sie, dass nur das Sternzeichen korrekt berechnet wird und Sie ein völlig anderes Symbol haben können oder dass sich das Über-Sternzeichen öffnen kann?

Sie können Ihr echtes Sternzeichen entdecken, indem Sie sich an einen bezahlten, günstigen persönlichen Service wenden

Nehmen Sie an einem neuen kostenlosen Energiemarathon teil und LÖSCHEN SIE ALLE PARASITEN Neue vertrauliche Informationen

Wenn Sie in den Schwingungen der Leidenschaft sind, dann große materielle Wünsche.

Τι γράφεις ρε πρόεδρε του Εδεσσαϊκού; Τι τα θέλεις τα ελληνικά; Δεν βγάζει νόημα τίποτα από όσα γράφεις. Θες να ρίξεις και αρνητικές ψήφους... Άντε βλήμα.

Hi @oliviza
Welcome to Steemit

Thank you for following @haccolong account. As a follower of @haccolong, this post has been upvoted by @hoaithu's Curation Trail.
This is free upvote first when you follow @haccolong . Although it is quite small, I hope you enjoy them.

To earn more rewards with your Steemit account. Check through some of the ways at this post.

I will continue with random upvotes in the future & wish you lots of luck. :)

cry_e.gif

Welcome oliviza!
eSteem is the application that improves your experience on Steem. You have full control over your data and content, unlike some apps we don't use our users to promote our application or services.

We have Mobile application for Android and iOS users. We also have developed Surfer Desktop application that helps you to gain new followers and stay connected with your friends, unique features - notifications, bookmarks, favorites, drafts, and more.
We reward our users with encouragement upvotes as well as monthly giveaways rewarding Spotlight top users and active Discord users.
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Congratulations @oliviza! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Welcome to Steem oliviza! Partiko is officially the fastest and most popular mobile app for Steem. Unlike other Steem apps, we take 0% cut of your earnings! You can also be rewarded with Partiko Points while using Partiko and exchange Partiko Points for upvotes!

Partiko for Android can be downloaded here on Google Play and the iOS version is available here on the App Store.

If you have more questions, feel free to join our Discord channel and ask @crypto.talk, we're always here to help!

Thank you so much for your interest!

Welcome to steemit @oliviza.

Welcome the new steemians. Have a great day!

@camillesteemer, did you miss a few hugs as a child? Try hugging a puppy or something, what’s it like, you sour little girl? Just curious if it itches or if you develop calluses or what, I’ve never known a’fa king maggot—figures you’d know exactly what it feels like to crawl around on your belly.