NOWA DIETA I PRZEMYŚLENIA O "ZDROWEJ ŻYWNOŚCI" / A NEW DIET AND A REFLECTION ON "HEALTHY FOOD"

작년

stomach3532098_960_720.jpg

pleng
Jakiś czas temu po raz pierwszy w życiu postanowiłam przejść na dietę. Moim celem nie jest poprawa figury (bo z tej jestem zadowolona), ale poprawa samopoczucia. Moim wiecznym problemem są dolegliwości ze strony układu trawiennego, bagatelizowane przez moich lekarzy z przychodni rodzinnej (nie kierują do gastrologa, za to zalecają jedzenie pszennego, jasnego pieczywa). Nie wykluczam wizyty u gastrologa na własną rękę, jak nabiorę odwagi na gastroskopię i pewnie kolonoskopię.Some time ago, for the first time in my life, I decided to go on a diet. My goal is not to improve my figure (because I am satisfied with it), but to improve my mood. My eternal problem is the digestive tract ailments, which are underestimated by my doctors from the family clinic (they do not refer me to a gastrologist, but recommend eating wheat, light bread). I do not exclude a visit to the gastrologist on my own, when I gain courage for gastroscopy and probably colonoscopy.
Póki co, moje obserwacje wskazują na ibs, czyli zespół jelita drażliwego. Szukając sensownych informacji w internecie na temat tej przykrej dolegliwości, przeczytałam, co jest jej przyczyną. Wstrętne FODMAP-y. FODMAP jest akronimem określającym fermentujące w jelitach węglowodany (oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy i poliole). Australijski Monash University, który pierwszy użył tego skrótu i zajął się tematem wpływu tychże na ibs, opracował listę (aktualizowaną) produktów nie zawierających fodmap lub zawierających dopuszczalną ilość. Dieta low-fodmap dzieli się na dwie fazy, pierwsza faza eliminacyjna polega na wykluczeniu fodmap ze swojego jadłospisu na okres 4-6 tygodni, druga na powolnym wprowadzaniu ich do diety.So far, my observations indicate ibs, which is irritable bowel syndrome. Looking for meaningful information on the Internet about this unpleasant condition, I read what caused it. Disgusting FODMAPs. FODMAP is an acronym for carbohydrates (oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols) that ferment in the intestines. Australian Monash University, which first used this abbreviation to address the impact of these on ibs, has developed a list of (updated) fodmap-free or quota-free products. The low-fodmap diet is divided into two phases, the first phase of elimination consists in excluding fodmaps from the diet for a period of 4-6 weeks, the second phase is to slowly introduce them into the diet.
Obecnie jestem w fazie pierwszej i jestem bardzo zadowolona z efektów. Dotychczas nie mogłam ruszyć się z domu bez węgla leczniczego w torebce, nie muszę przedwcześnie wracać ze spaceru z powodu bulgotania w brzuchu. Ani razu nie musiałam zwalniać się z pracy z powodu biegunki. Dla mnie to sukces. Szkoda, ze nie mogę go uczcić lodami i pizzą ;)I am currently in phase one and I am very satisfied with the results. So far I couldn't move from home without medicinal carbon in my purse, I don't have to go for a walk because of my stomach bubbling. Not once did I have to leave my job because of diarrhoea. This is a success for me. It's a pity that I can't celebrate it with ice cream and pizza ;)
Kiedy zobaczyłam listę dopuszczalnych rzeczy – pomyślałam "super". Jest to dieta dość restrykcyjna, ale nie jałowa. Jest dopuszczonych sporo produktów i tak obecnych w mojej dotychczasowej diecie. Jej charakterystycznym aspektem jest unikanie glutenu i laktozy. Gluten z powodu towarzyszących mu oligosacharydów, a laktoza po prostu jest disacharydem. Jednak panuje ostatnio moda na produkty bezglutenowe i bez laktozy. Dało mi to nadzieję na to, ze jak najdzie mnie chęć na coś, czego nie mogę, łatwo zastąpię to jakimś modnym zdrowym zamiennikiem.When I saw the list of admissible things, I thought "cool." This is a rather restrictive diet, but not a sterile one. There are a lot of products that are allowed in my current diet anyway. A characteristic aspect of this is the avoidance of gluten and lactose. Gluten because of the oligosaccharides it contains and lactose is simply a disaccharide. However, gluten-free and lactose-free products have been in fashion lately. It gave me hope that I would be as eager as I could to do something that I couldn't, I would easily replace it with some fashionable, healthy replacement.
Sromotnie się zawiodłam.I was so disappointed.
Do tej pory półki z tzw. zdrową żywnością omijałam szerokim łukiem. Nadal nie wiem, co to jest quinoa i amarantus. Teraz częściej zatrzymuję się w dziale ze zdrową żywnością, szczerze mówiąc - w poszukiwaniu zdrowych (dla mnie) przekąsek. Posiłki udaje mi się stworzyć prawie bez problemów, czasami mam kłopot z pieczywem, bo w małym miasteczku wcale nie jest latwo dostać chleb na zakwasie. Ale prawdziwym koszmarem , jak w każdej diecie, są słodycze. Kiedy najbardziej na świecie tęsknisz za wafelkiem w mlecznej czekoladzie, kuszą nawet zdrowe batoniki. I wtedy się okazuje, że zdrowy batonik może i jest gluten-free, ale zawiera miód (bo przecież zwykły cukier to "biala śmierć"), albo jeszcze lepiej jakiś cudaczny słodzik albo nawet przeklęty syrop glukozowo-fruktozowy. Produkty reklamujące się jako zdrowe nierzadko zawierają olej palmowy, nie wiem, czy celowo, ale nie wyszczególniane jest czy jest rafinowany, czy nie. Producenci zdrowej żywności też nie przewidują często, że nietolerancja na gluten (czy też towarzyszące mu węglowodany) może iść w parze z nietolerancją laktozy. A tymczasem na ibs cierpi więcej osób niż jest chorujących na celiakię Myślę, że tak naprawdę "zdrowe" batoniki to po prostu alternatywa dla ludzi, którzy mają wyrzuty sumienia po zjedzeniu snickersa.Until now, shelves with the so-called healthy food shelves have been avoided with a wide arch. I still don't know what quinoa and amaranth are. Now I stop more often in the healthy food section, frankly speaking, in search of healthy (for me) snacks. I manage to create meals almost without problems, sometimes I have a problem with bread, because in a small town it is not easy to get bread with sourdough. But the real nightmare, as in any diet, are sweets. When you miss the wafer in milk chocolate the most in the world, they tempt even healthy bars. And then it turns out that a healthy candy bar may be gluten-free, but it contains honey (because ordinary sugar is "white death"), or even better, some wonderful sweetener or even a cursed glucose and fructose syrup. Products that advertise themselves as healthy often contain palm oil, I don't know if it's intentional, but it's not specified whether it's refined or not. Health food producers often do not predict that gluten intolerance (or accompanying carbohydrates) can go hand in hand with lactose intolerance. I think that really "healthy" candy bars are just an alternative for people who feel guilty about eating snickers.
Co się zmieniło u mnie oprócz częstotliwości wizyt w toalecie?What has changed for me besides the frequency of visits to the toilet?
Czytam etykiety. Kupuję i jem mniej przetworzonej żywności. Ma to swoje minusy, zwłaszcza, kiedy brakuje mi czasu na gotowanie, ale odkryłam, że sukces tkwi w prostocie, bo im mniej składników, tym łatwiej skomponować posiłek.I read the labels. I buy and eat less processed food. This has its drawbacks, especially when I don't have time to cook, but I discovered that the success lies in simplicity, because the less ingredients, the easier it is to compose a meal.
Bywają trudności. Czasami zastanawiam się w sklepie, czy mogę coś kupić jeśli zawiera białko z soi, bo nie wiem co to znaczy. Według listy dopuszczonych produktów nie można spożywać soi i mleka sojowego, ale można spożywać tofu. Albo ryż jest dobry, ale nie ekspandowany, a wafle ryżowe można spożywać w ograniczonej ilości.There are difficulties. Sometimes I wonder in the shop if I can buy something if it contains soy protein because I don't know what it means. According to the list of permitted products you cannot consume soya and soya milk, but you can consume tofu. Or rice is good, but not expanded, and rice wafers can be consumed in limited quantities.
Brakuje mi mlecznej czekolady, fasolki po bretońsku, cebuli i czosnku.I miss milk chocolate, baked beans, onions and garlic.
O FODMAP przeczytałam na blogu fodmap.pl,w większości z którego przytoczoną wiedzę czerpię. Monash University posiada swoją aplikację na urządzenia mobilne dostępną w sklepie Google Play z listą dopuszczonych produktów wraz z ilością i przykładowym jadłospisem.I read about FODMAP on the blog fodmap.pl, most of which I take my knowledge from. Monash University has its own application for mobile devices available in the Google Play shop with a list of allowed products with the quantities and sample menu.

Zdjęcie z pixabay / Pic from pixabay

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Yep, it's a tough one alright.

Good on you for your perseverance... radical changes in diet such as following the FODMAP principles can be very challenging, especially when you've become accustomed to eating all of the foods which you can no longer have.

I think you've come to the right conclusions - eat simply, eat fresh foods... don't try and replace 'shit' junk food with 'healthy' junk food..... junk food is junk food, no matter what the ingredients are.

Having said that, reward yourself occasionally with a treat 😉.

Sounds like you're doing fine!!!

·

Thank you for your comment :)

You have received 5x upvotes from the members of @steemexplorers from your free link submission in our discord server. Steemexplorers is an initiative bringing information on various Steemit services and communities in a central discord to save you time and help you grow. It's free, it's easy, and it's here to help you in so many ways. Come by our discord to learn more! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq. Our team also offers an additional upvoting service called @givememonsters where you can presently trade in 1 to 10 DEC from the Steem Monsters game for up to $0.03 upvotes on ANY steemit posts. The vote purchasing value here is some of the best returns on your investments that you can find anywhere so come by and visit this service today!

Życzę powodzenia i dużo zdrówka :)

Ja po mocnym ograniczeniu węgli i całkowitym odstawieniu cukrów nie mam w ogóle ochoty na słodycze, oczywiście bardzo się z tego cieszę.
Zapraszam do korzystania z polskich tagów #pl-kuchnia, #pl-zdrowie i #pl-dieta.

Będę czekała na na kolejne Twoje wpisy, pozdrawiam :)

·

Dzięki za sugestię i życzenia. Pozdrawiam 😊

Posted using Partiko Android

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRAIL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z traila @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.

@michalx2008x

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

Hi there. It looks like you updated a witness vote.

Allow me to double check everything is in order: !witness-vote-check holdyourdream

If you don't want me to check again, please reply STOP to this message and I'll cease notifying you ASAP.

·

@holdyourdream, all your witness votes are valid!
(Note: if you set a witness proxy, please re-run this command with the proxy account)


Powered by witness untersatz!