Врабче = Sparrow

2년 전
in luw

Здравейте приятели!

В моя предишна публикация споделих безпокойството си поради факта, че броя на врабчетата в София е намалял драстично. Действително, тази пролет почти не съм виждал врабчета.

Снимките, които споделям тук, направих онзи ден в Борисовата градина. С две от внучките ми седнахме на една пейка. Те люпеха слънчогледови семки. Едно врабченце се завъртя около нас. Подхвърлиха му няколко семки. Мислех си – то не може да ги яде, но бях изненадан – врабчето ги люпеше с клюнката си и когато подготвеше толкова ядки, колкото може да вземе – отлиташе нанякъде с пълна клюнка. След минута две се завръщаше и така отново докато вземе колкото се събере в клюкната му. Явно носеше да храни своето поколение. И аз и моите внучки бяхме впечатлени от старанието на това прекрасно птиче.

frag nd.png

181frag.png

179frag.png

Благодаря, че посетихте моя блог.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Изключително много се радвам, че се махнах от София, където живях цели 6 год. и се върнах да живея в родната си къща в Сливен (от 10 год.)
Една от основните причини беше самото притегляне и това, че имам двор, бор, който ми е набор и като цяло съм в Природата :)
Врабчета и много други птици и животинки изобщо не липсват, даже сега се дебнем кой първи ще изяде узрелите смокини :)
Не се хваля, понеже нашият град е много спрял и цигански но балкана и мястото са прекрасни ;)

·
  ·  2년 전

Ще отговоря с народна поговорка -

"Камъкът тежи на мястото си"

  ·  2년 전

Велика е Природата.

such a lovely bird

Congratulations @bonp! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received
You published a post every day of the week

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

  ·  2년 전

You got a 6.75% upvote from @t50 courtesy of @bonp!


Anyone can use this service by sending a minimum of 0.010 SBD or STEEM to @t50 with the post you want upvoted as the memo.


Consider investing Steem Power to receive daily payouts from bot income.
10 SP, 25 SP, 50 SP, 75 SP, 100 SP, 125 SP, 150 SP, 200 SP, 250 SP, 300 SP, 350 SP, 400 SP, 450 SP, 500 SP, 600 SP, 700 SP, 800 SP, 900 SP, 1000 SP or use the delegation manager. At any time you can get your investment back by undelegating.

Partners

@upfundme and #upfundme
TASKMANAGER bitshares token
@hybridbot - bid/membership hybrid bot
@memearmy meme support community bot

You got a 14.29% upvote from @voteme courtesy of @bonp! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.

This post has received a 2.35 % upvote from @drotto thanks to: @bonp.

This post has been upvoted by @microbot with 17.1%!
You want higher upvotes?

Vote for my creator @isnochys as witness!

Did you know, that you can make some profit with your witness vote?
More profits? 100% Payout! Delegate some SteemPower to @microbot: 1 SP, 5 SP, 10 SP, custom amount
You like to bet and win 20x your bid? Have a look at @gtw and this description!

How Cool!

You got a 11.11% upvote from @coolbot courtesy of @bonp!

Help us grow, delegate today!

This post has received a 16.39 % upvote from @kath1 thanks to: @bonp.

This post has received a 2.67% upvote from thanks to: @bonp.
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

You got a 5.56% upvote from @moneymatchgaming courtesy of @bonp! Please consider upvoting this post to help support the MMG Competitive Gaming Community.