SEO website là gì? Tìm hiểu cơ bản về SEO web

2년 전

Khi bạn bước chân vào lĩnh vực làm Internet Marketing thì chắc chắn bạn cũng đã từng nghe qua về cụm từ SEO và có thể vài năm trước đây sẽ có người khuyên bạn nên học SEO.

Vậy định nghĩa SEO là gì? Lợi ích và ứng dụng của nó trong thực tiễn là gì? Trong bài viết này tôi sẽ cố gắng giúp cho bạn hiểu một cách cơ bản về định nghĩa SEO và hy vọng sẽ giúp được bạn trong lộ trình tìm hiểu về nó.

1. Định nghĩa SEO là gì?

SEO là chữ viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization (hiểu theo nghĩa tiếng Việt là Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm). 

Làm SEO là công việc phân tích phương thức hoạt động và các thuật toán của các công cụ tìm kiếm và sử dụng các phương pháp để cải thiện thứ hạng của website thông qua một số từ khóa nhất định trên các công cụ tìm kiếm. 

Hoặc các bạn có thể hiểu cơ bản là làm tăng thứ hạng từ khóa của Website trên trang kết quả tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm. (Ví dụ: Google, Bing, Yahoo, Yandex,...hay Cốc Cốc)

Cơ chế hoạt động của các công cụ tìm kiếm

Đối với bất kỳ ai cũng vậy...! Trước khi nghiên cứu, tìm hiểu về SEO thì chúng ta đều nên tìm hiểu trước tiên về cách thức, cơ chế hoạt động của các công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên các Website. Có như vậy thì quá trình học, nghiên cứu SEO của chúng ta mới nhanh và có thể áp dụng được chuẩn xác hơn. 

Các công cụ tìm kiếm về cơ bản đều có và sử dụng những con "robot" (hay còn được gọi là các: bot, spider,...) tìm kiếm. Và nhiệm vụ của chúng là tỏa đi khắp nơi trên môi trường Internet vào các website mà chúng biết và được phép vào để tiến hành thu thập dữ liệu của các website đó.

Quá trình những con bot đọc dữ liệu (crawling) thông qua nội dung HTML Website theo thứ tự lần lượt từ trên xuống dưới. Không dừng lại ở đó... chúng tiếp tục Crawl sang các page khác dựa vào các liên kết (link) giữa các page với nhau. Điều này, sẽ đồng nghĩa với việc bot của các công cụ tìm kiếm sẽ thu thập nhiều dữ liệu hơn nếu website của bạn có nhiều liên kết giữa các page với nhau. Bởi vì, những con bot sẽ chỉ có mặt trên websie của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.

Update continue...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

nice bro always active for you so please back ok

·

thank you! ... OK :v

@mrtranchien, I gave you an upvote on your post! Please give me a follow and I will give you a follow in return and possible future votes!

Thank you in advance!

·

thank you! I followed you

Congratulations @mrtranchien! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!