بريوات بالدجاج

2년 전

بريوات حلوين بالدجاج

الطريقة ديال دجاج

 • دجاجة
 • بصلة مشلضة
 • المعدنوس مقطع مع القزبور
 • البزار
 • الملحة
 • سكنجبير
 • زعفران شعرة
 • زيت
  كنرض كولشي فطاوة حتى كيطيب دجاج مزيان كنصفيه من المرقة ونفرتتو مزيان طريقة ديال 2 فيها كيلو ديال البصلة مشلضة كنزدها على المرقة ديال دجاج مع 2 معلق ديال القرفة ونرضها طيب البصلة مزيان من بعد كنزيد 10 البيضات ونحرك مزيان حتى كتنشف المرقة وكزيد 4 معالق كبار سنيدة ونعود نحرك مزيان حتى كتنشف

طريقة ديال لوز

 • نصف كيلو ديال لوز
 • ماء زهر
 • القرفة
 • سنيدة
  كنقلي لوز ونطحنو كنزيد عليه القرفة سنيدة وزهر

Briwat au poulet

methode de poulet

 • Poulet
  • Oignon bulbe
 • Clip en métal avec coriandre
  • Bazar
 • pressage
 • Skunkir
 • Cheveux de safran
 • Huile
  Kulchi Fataouh, même comme morceau de poulet, Méziane, et Nefertato Meziane, méthode du Dial 2, où le kilo dial, l'oignon est coupé, cuit sur le bouillon, poulet, avec 2 bâtons de cannelle cannelle et l'oignon, Mazyan, après les 10 oeufs, en remuant le riz et en remuant la pâte. Nous déplaçons Mizyan jusqu'à ce que nous soyons secs

Delal manière d'amande

 • Un demi-kilo d'amandes
 • Eau de fleur
 • Cannelle
 • sucre
  Cannabis amande et Ntnnu il ajouté cannelle et fleur

Briwat with chicken

Way Chicken

 • Hen
 • Bulb onion
 • Metal clip with coriander
 • Bazar
 • pressing
 • Skunkir
 • Saffron hair
 • Oil
  Kulchi Fataouh, even as a piece of chicken, Meziane, as a cassette from the broth, and Nefertato Meziane, the method of Dial 2, in which kilo dial, the onion is cut, as it was cooked on the broth, chicken dial, with 2 cinnamon cinnamon sticks, and the onion, Mazyan, after the 10 eggs, stirring the rice, and stirring the dough. We move Mizyan until we dry

Delal almond way

 • Half a kilo of almonds
 • Blossom water
 • Cinnamon
 • sucre
  Cannabis almond and Ntnnu Knezid it cinnamon and flower

7FCBEE77-339E-46BE-B301-0427A91DAE70.jpeg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

كيشهيو تبارك الله
بالصحة والراحة