كيكة سهلة التحضير // Gâteau facile à préparer

2년 전

Easy to prepare cake

 • 3 eggs
 • A cup and a half sugar
 • A cup and a half oil
 • Milk Cup
 • 1 Yoghurt with flavored flavor
 • 1 Fannie sugar
 • 2 Yeast Confectionery
 • 3 bags and half a pan
 • Peeled orange peel
 • 3 large swords lemon juice

Preparation :

We mix eggs, sugar, salt and sugar Fanni with each other and increase the oil and add the cup of yogurt and after the milk cup and mix them
After we add orange peel and lemon juice
We take the varina and cut it together the yeast and add it to the mixture of the first and we mix with the roasted and nazidou the last grains of chocolat (grains de chocolat)
Ndhno Mall with butter and Nshroh Shweh Farinah and pour the mixture enter the temperature at 180 degrees for 45 minutes
Decorating your choice

كيكة سهلة التحضير

 • 3 بيضات
 • كاس ونصف سكر
 • كاس ونصف زيت
 • كاس الحليب
 • 1ياغورت بنكهة الفاني
 • 1 سكر فاني
 • 2 خميرة حلويات
 • 3 كيسان ونصف فارينه
 • قشور برتقال مبشوره
 • 3مغارف كبار عصير ليمون

الطريقة :

نخلطو البيض و السكر وملح وسكر فاني مع بعضهم ونزيدو الزيت ونضيفو كاس الياغورت ومن بعد كاس الحليب و نخلطوهم
من بعد نضيفو قشور برتقال وعصير الليمون
ناخذو الفارينه و نحطو معاها الخميره و نضيفوها لخليط الاول ونخلطو بشوية ونزيدو فالاخير حبيبات الشكلاط (grains de chocolat)
ندهنو المول بزبدة ونرشو شويه فارينه و نصبو الخليط ندخلوها للفوى على درجة الحرارة 180 لمدة 45دق
التزيين لكم الاختيار

Gâteau facile à préparer

 • 3 oeufs
 • Une tasse et demi de sucre
 • Une tasse et demie d'huile
 • Coupe du lait
 • 1 yaourt à la saveur aromatisée
 • 1 sucre Fannie
 • 2 confiseries de levure
 • 3 sacs et une demi-casserole
 • Écorce d'orange pelée
 • 3 grandes épées de jus de citron

Préparation :

Nous mélangeons les oeufs, le sucre, le sel et le sucre Fanni entre eux et augmentons l'huile et ajoutez la tasse de yaourt et après la tasse de lait et mélangez-les
Après avoir ajouté de l'écorce d'orange et du jus de citron
Nous prenons la varina et la coupons ensemble la levure et l'ajoutons au mélange du premier et nous mélangeons avec le rôti et le nazidou les derniers grains de chocolat
Ndhno Mall avec du beurre et Nshroh Shweh Farinah et verser le mélange entrer dans la température à 180 degrés pendant 45 minutes
Décorer votre choix54790E2F-6C10-46AD-9676-9FB1C6E6503F.jpeg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.facebook.com/ajili

Next time try eating this with a Weissbier by your side.

بالصحة والراحة