မလာပါနဲ႔ေတာ့ကြယ္

3년 전

background photo.jpg

ေလေျပေရ မင္းလာက်ီစယ္ျပန္ျပီေနာ္
လမ္းၾကံဳလို႔မ်ား လာက်ီစားရေလသလား
ခနေလးပဲဆိုရင္ေတာင္ ကိုယ့္မွာေတာ့ရူးမတက္ပါ
ထပ္တခါဖန္တလဲ ေငြ႕ရည္ေတြ တိမ္စိုင္ဖြဲ႕ရျပန္ျပီမို႔
ေနာက္မ်ားဆို ကိုယ့္အပါး က်ီစားရံုသက္သက္ႏွင့္မ်ား
မင္း…..မလာပါနဲ႔ေတာ့ကြယ္။

MTZK

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-23T14:49:09
Account Level: 0
Total XP: 78.00/100.00
Total Photos: 12
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations @maythzinkyaw!
Your post was mentioned in the Steemit Hit Parade for newcomers in the following category:

  • Upvotes - Ranked 10 with 262 upvotes

I also upvoted your post to increase its reward
If you like my work to promote newcomers and give them more visibility on Steemit, feel free to vote for my witness! You can do it here or use SteemConnect