အစိုးရ မိဘ စိတ္

3년 전

သားသမီးကိုမိဘက မခ်ဳပ္ျခယ္ရဘူးဆိုေပမဲ့ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ သားသမီးက လိုခ်င္တယ္လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ လိုက္ေလ်ာေပးေနလို႕မရဘူး.။ မိဘမွာ အသိဥာဏ္နဲ႕ ယွဥ္တဲ့ အလိုလိုက္မွဳ ၊ လိုအပ္တဲ့ ပဲ့ျပင္ဆံုးမလမ္းညႊန္ေပးမွဳေတာ့ လုပ္ေပး၇မယ္။ ေနရာတကာ ငါသာ မိဘဆိုတဲ့ အႏိုင္က်င့္မွု မလုပ္သင့္သလို ေနရာတကာ သာသမးီသေဘာ ဆိုတာကလည္းမျဖစ္သင့့္။

အစိုးရ နဲ႕ ျပည္သူ ဆိုတာလည္း မိဘ နဲ႕ သားသမီးလိုပဲ။
ျပည္သူက လိုလားတိုင္း အစိုးရေတြက အကုန္ အလိုလိုက္ေနလို႕ မျဖစ္ေပဘူး။ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒေတြျပဌာန္း လိုအပ္တဲ့ အေရးယူမွုလုပ္ရမွာျဖစ္သလို လိုအပ္သလို တိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ ဖို႕လည္းလိုတယ္။
ေနရာတကာဖိႏွိပ္ေနတဲ့ အာဏာရွင္ မျဖစ္ဖို႕ လိုသလို ဘာကိုမွ မထိမ္းသိမ္းမအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ရုပ္ျပ မျဖစ္ဖို႕လည္းလိုေသးတယ္။
ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူလိုခ်င္တာ အကုန္ လုပ္ၾကေၾကးဆို အစိုးရဆိုတာ ဘာလိုေတာ့မတုန္း.။

စိတ္နဲ႕ကိုယ္ ဆိုတာလည္း အစိုးရနဲ႕ျပည္သူလိုပဲ။
စိတ္ဆိုတာကို အခ်ိန္တိုင္း အာဏာရွင္လို ဖိႏွိပ္ေနဖို႕ မလိုသလို ေနရာတကာ အလိုလိုက္ရင္လည္း မျဖစ္ျပန္ဘူး.။
ဘယ္ေနရာအလိုလိုက္ရမယ္ ဘယ္ေနရာ အလိုမလိုက္သင့္ဘူးဆိုတာ သိႏိုင္တဲ့ ဥာဏ္ပညာနဲ႕ အလိုမလိုက္သင့္တဲ့ေနရာမွာ ျပတ္ျပတ္သားသားကိုင္တြယ္ႏိုင္တဲ့ သတၱိဆိုတာ လိုတယ္။ သတၱိရွိဖို႕ အင္အားဆိုတာ လို တယ္။ အင္အားမရွိဘဲ သတၱိေကာင္းေနရင္လည္း ေစာေစာစီးစီးက်ရွံုးတတ္တယ္.။ အင္အားရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႕ကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတတ္ပညာလိုတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတတ္ပညာဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္တာကေန စလို႕ မိသားစုကိုအုပ္ခ်ဳပ္တာ ရပ္ကြက္ ျမိဳ႕နယ္ ႏိုင္ငံ ေဒသတြင္း ကေန ကမၻာကို အုပ္ခ်ဳပ္တာအထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတတ္ပညာဆိုတာ သူ႕အတိုင္းအတာနဲ႕သူလိုအပ္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္ အယူအဆ အရေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အတတ္ပညာ ဆိုတာ တကၠသိုလ္ေတြ ကေန သင္ယူလို႕တတ္တဲ့ ပညာ မဟုတ္ဘူး.။

Kyaw Thu Ra

MSU 056

Photo credit - http://waldo-fl.com/government.php

page-government.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

I am a silly robot!

·

delete your comments @cheetah

·
·

ေၾကာ္ျငာလင္ခ္ေတြလိုက္ခ်ေနပါလား CHEETAH

·

YOUR LINK WAS ADS LINK.wHY YOU MENT ADS LINKS

·

!cheetah bad robot

ဒ့ေတြဟာ ခ်စ္ရာမေရာက္ ႏွစ္ရာေရာက္သလုိျဖစ္ပါလိမ့္မည္

Posted using Partiko Android

·

ဟုတ္

Congratulations @komoekyaw! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 50 replies. Your next target is to reach 100 replies.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard notifications improved

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္က အေကာင္းဆံုးပါပဲ ေနာ့