Not Smoking

2년 전

Stop Smoking

ေဆးလိပ္ေသာက္တာဟာဆိုရင္ က်န္းမာေရးအတြက္ဆိုရင္ ဘယ္ေနရာမွေကာင္းက်ိဳးမျဖစ္ေစႏိုင္ပါဘူး။ေဆးလိပ္မေသာက္တဲ့အခါ ရလာႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
image
(၁)ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီးမိနစ္ပိုင္းၾကာတာနဲ႔ေသြးခုန္ႏႈန္းနဲ႔ေသြးေပါင္ခ်ိန္ေတြကပံုမွန္ကိုစၿပီးဦးတည္လာပါ
ၿပီ။လက္ေတြ၊ေျခေထာက္ေတြကလည္းပံုမွန္အပူ
ခ်ိန္အတိုင္းျပန္လည္ေႏြးေထြးလာပါတယ္။

(၂)ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီးေန႔တစ္ဝက္ေလာက္အၾကာမွာေတာ့ေသြးတြင္းမွာရွိတဲ့ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုက္ပမာဏပံုမွန္ျပန္ျဖစ္သြားပါၿပီ။ဒီအခါမွာခႏၶာကိုယ္ထဲကိုေအာက္ဆီဂ်င္လံုေလာက္စြာေရာက္ရွိဖို႔အတြက္ ႏွလံုးကအရမ္းညႇစ္စရာမလိုေတာ့တဲ့အတြက္ႏွလံုးကေက်းဇူးတင္ပါလိမ့္မယ္။

(၃)ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္လကၡဏာေတြခံစားရတဲ့အခက္ခဲဆံုးအခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ထိုင္းမႈိင္းျခင္း၊ဆာေလာင္ျခင္း၊ေမာပန္းျခင္းစတာေတြအျပင္ေခာင္းကိုက္ျခင္း၊ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ျခင္းနဲ႔စိတ္က်ျခင္းေတြကိုခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ဒါေတြက
ျဖစ္ေနက်လကၡဏာေတြျဖစ္ၿပီးဒါကိုျဖတ္ေက်ာ္ႏို္င္ဖို႔ လိုပါတယ္။

(၄)ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီး ၃ ရက္ၾကာၿပီးေနာက္အသက္ ႐ွဴလို႔ပိုေကာင္းလာၿပီးအားအင္ေတြလည္းပိုျပည့္လာသလိုခံစားရပါလိမ့္မယ္။အဆုတ္ကနလန္စထူလာၿပီးဒီအခ်ိန္ကေနစပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါၿပီ။

(၅)၂ ပတ္ကေန ၃ လအတြင္းမွာေတာ့ႀကီးမားတဲ့
ေကာင္းက်ိဳးေတြရရွိေနပါၿပီ။အဆုတ္ေတြကပိုသန
္႔ရွင္းၿပီးအားေကာင္းလာကာေသြးစီးဆင္းမႈလည္းပို ေကာင္းလာတဲ့အတြက္အလုပ္ေတြပိုလုပ္လာႏိုင္ေစပါတယ္။ေလ့က်င့္ခန္းေတြပိုလုပ္လာႏို္င္သလိုႏွလံုးက်န္းမာေရးလည္းပိုေကာင္းလာပါတယ္။

(၆)ေဆးလိပ္ဆက္ေသာက္ေနတဲ့သူနဲ႔စာရင္မိမိက အဆုတ္ကင္ဆာနဲ႔ေသဆံုးႏိုင္ေျခတစ္ဝက္ေလ်ာ့က်သြားပါၿပီ။အသံအိုးကင္ဆာနဲ႔ပန္ကရိယကင္ဆာျဖစ္ ႏိုင္ေျခလည္းက်ဆင္းသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

(၇)ေဆးလိပ္စၿပီးျဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ဒါကခက္ခဲ
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ခရီးရွည္ႀကီးလို႔ခံစားရေပမယ့္ျဖတ္ခါစ
ရက္ေတြမွာခံစားရတဲ့ေခါင္းကိုက္တာေတြ၊မအီမသာျဖစ္တာေတြကမႈန္မႊားတဲ့မွတ္ဉာဏ္ေလးေတြအျဖစ္ပဲက်န္ခဲ့မွာပါ။ဒါေတြကခံစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
ေတာ့ဘယ္လိုမွသည္းမခံႏိုင္ေပမယ့္စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားမယ္ဆိုရင္ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္မွာပါ။ေဆးလိပ္
ျဖတ္လို႔ရလာမယ့္အက်ိဳးေတြကခံစားရတာေတြနဲ႔ မႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္ေအာင္တန္ဖိုးႀကီးမားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးတတ္သူဆိုရင္က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းက်ိဳးမေပးတဲ့ေဆးလိပ္ကို လံုးဝေ႐ွာင္ၾကဥ္ဖို႔တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

MSU..033
Written..@yehtetaung
Photo..google

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-28T15:27:21
Account Level: 1
Total XP: 254.50/200.00
Total Photos: 39
Total comments: 1
Total contest wins: 0
And have also received a 0.09 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Right Bro

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by yehtetaung from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Group 1 မွ msu no.043 @aunghtet.mdy မွ vote ေပးခဲ႔ပါတယ္။