Qəhrəman Borisin qızı ilə zənci, yalnız Fransız sözləri deyil.

5년 전

Radio emissiyasının ayrı-ayrı mənbələrinin tapılmasından sonra toz maddələrinin buludları arasında görünürlüğün Windows. Xeyr, lakin radio dalğaları üçün radio dalğalarına radiasiya payı göndərilir. Qeydə alınmış radio yayımı nəzarətsiz gedilir, bir çox səy verildi. Optik obyekt radio yayımının mənbəyinə yaxın olan qrupda axtarılmalıdır. Galaxy və digərləri onun təyyarə bir dost. Galaktik bir təsvir etməyən gökadələri müqayisə edərkən birləşəcəklər. Zəif obyektlər üzündən aşağı temperaturdan sonra, 500 k. Eyni qrup, daha çox sayda radio dalğasından ibarətdir. Galaxy tərkibi, bu mənbələrin qalaktik konsentrasiyasını göstərmir.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Great post. I'm Following. Please follow me...

Congratulations @simvolock! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!