Fă ceva ce nu-ți place

작년

Cea mai importantă problemă este să faci ceva ce nu crezi. Urât ce ai făcut, făcând ceva incompetent și înrăutățindu-ți picioarele în fiecare dimineață.

dacă rezolvați singur această problemă, alții sunt cu siguranță interesați de bani și timp, muncind mult mai mult și câștigând mult mai puțini bani, niveluri de stres, presiune neglijentă și mobbing.

nivelul de înțelegere și inteligență, umorul și percepția culturii sunt diferite de semenii tăi și chiar lipsa unei persoane potrivite este destul de enervantă.

În cele din urmă, lipsa de beneficii, cum ar fi transportul și produsele alimentare, poate fi considerată nedreaptă.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @zazamorton! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote
You got a First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!