ေတာင္းပန္စာ

4년 전

သို ့/

ကိုစူးရွနဲ႕မေငြလမင္း
မLet khat တို ့ခင္ဗ်ာ

က်ေနာ္ အတာဦး ကူးယူျပီး steemit တြင္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္တင္ခ့ဲေသာ posts မ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ ။

steemit တြင္တင္ခ့ဲေသာpost အမည္ သူမရိုးသားဘူးေမေမ မွာ အေမမ်ားေန႔မတိုင္ခင္ကတင္က မေငြလမင္းေရးသားထားျပီး သူ၏ facebook account မွ ကူးယူးခ့ဲျခင္းပါသည္ ။

ဒုတိယတပုဒ္ကေတာ့ ေရးသားသူ မေငြလမင္း၏ တေစၦတေကာင္ ္ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္ ။

ခငိမင္ခ့ဲရေသာ အေပါင္းအသင္းမ်ားဆီက မေျပာဘဲကူးယူခ့ဲေသာ post မ်ားအတြက္ မိတ္ေဆြပ်က္ခ့ဲရလို ့ဝမ္းနည္းမိရသလို ထိုသို ့ကူးယူမိသည့္အတြက္လည္းေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ ။

MSC leader အကိုဟင္နရီ နွင့္တကြ admins မ်ားအားလည္း ယုံႀကည္မႈခ်ိဳးဖ်က္ခ့ဲသလိုျဖစ္ခ့ဲရသည့္အတြက္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ ။

MSC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလည္း ထိုနည္းတူစြာ ေတာင္းပန္လ်ွက္ပါ ။

က်ေနာ့္ေႀကာင့္မ်က္နွာပ်က္ခ့ဲရသည့္ အကိုဟင္နရီအားလည္း အားနားမိပါသည္ ။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ဝန္ခံေတာင္းပန္ရသည့္ က်ေနာ့္အျပစ္အတြက္ က်ေနာ္ေက်နပ္ပါတယ္ဗ်ာ ။

ေလးစားလ်ွက္

@ahtaroo

အသုံးျပံဳခ့ဲေသာ MSC 004

Myanmar_burma_flag_waving_animation.gif

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Take care Bro.
I deeply wish you can find the right way.
Thank you for your help and supporting for MSC.
We won't forget you.
Have a nice time in Steemit.

လူပီသတယ္​့ လူဆိုတာ
မိမိအ​ေပၚ သူတပါးက အျပစ္​လုပ္​မိခဲ့ရင္​ ခြင္​လႊတ္​ရဲတယ္​့ သတၱိ႐ွိမယ္​​
​ေနာက္​ၿပီ
ကိုယ္​က သူတပါးအ​ေပၚ အျပစ္​က်ဴးလြန္​မိလွ်င္​ ​ေတာင္​းပန္​ရဲတဲ့ သတၱိ႐ွိရမ.္

အခုလို အကို႔ရဲ႕ အျပစ္​ကို အမ်ား​ေ႐ွ႕​ေမာက္​မွာ postတင္​ၿပီး ​ေတာင္​းပန္​ရဲတယ္​့ သတၱိ ကို ​ေလးစားအားက်မိပါတယ္​....။

တစ္​ဖက္​က postပိုင္​႐ွင္​မ်ားကလည္​း အကို႔အျပစ္​ကို ခြင္​့လႊတ္​​ေပးလိမ္​့မယ္​လို႔ ​ေမွ်ာ္​လင္​့မိပါတယ္​...........။

အတာေရ ခုလုိမ်ိဳးဝန္ခံဖုိ့ဆုိတာ ေတာ္ယုံလူမလုပ္နိင္ပါဘူး။အရမ္းေလးစားတယ္ အတာေရ။

Haha ပါ.....Hiv Aids ကတည္​းက သိတယ္​​ေညး

Whatever,
you can speed mistakes.
retry again in steemit.
we r welcome your own posts.
Fighting bro !

😢😢😢

Thank you @ahtaroo for making a transfer to me for an upvote of 0.71% on this post! Half of your bid goes to @budgets which funds growth projects for Steem like our top 25 posts on Steem! The other half helps holders of Steem power earn about 60% APR on a delegation to me! For help, will you please visit https://jerrybanfield.com/contact/ because I check my discord server daily? To learn more about Steem, will you please use http://steem.guide/ because this URL forwards to my most recently updated complete Steem tutorial?

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ahtaroo from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

အားလံုးအဆင္ေျပသြားမွာပါ ကိုအတာ…