မွန္ကန္ေသာ အရာ

3년 전

ေနသည္ အေရွ႕အရပ္မွ ထြက္၍

အေနာက္ အရပ္သို႔ ဝင္သည္

ကၽြႏု္ပ္သည္ သင့္အား

မ်က္လုံးျဖင့္ ၾကည့္ရႈ့၍

ႏွလုံးသားျဖင့္ ခံစားသုံးသပ္ကာ

ခ်စ္သည္...😙😙😙

image
Photo source by https://thefreshimages.com/love-images.html

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

မွန္ပါသည္

·

ေက်းဇူပါ