၁ နွစ္ျပည့္ Steemit ေတြ႕ဆုံးပြဲအား ဂုဏ္ယူျခင္းနွင့္ လြမ္းဆြတ္ျခင္း

3년 전

ယေန့က ၃.၈.၂၀၁၈ တစ္နွစ္ တင္းတင္းျပည့္ပီျဖစ္တဲ့ MSC Community Myanmar အဖြဲ့အစည္း၏ အဖြဲ့၀င္မ်ား ဆုံေတြ႕ၾကပီး အနာဂါတ္ အစီအစဥ္ နွင့္ ပီးခဲ့ပီးေသာ ကာလအတြင္းျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အတိတ္အေၾကာင္းမ်ားအား ျပန္လည္ေဖာင္ဖြဲ႕ စကားရည္ရြန္းဆိုၾကမည္ ဆိုသည္မွာ ဧကန္မလြဲ ကြ်န္ုပ္လည္း ဤအဖြဲ့အစည္းနွင့္ ေနခဲ့သည့္အခ်ိန္ ကာလပါတ္လုံး ဘ၀၏ အေရးပါလွေသာ စာေပမ်ား နည္းပညာမ်ား ရသမ်ားစြာ ဖက္ရႉ႕ခံစားခဲ့ရပီးသူျဖစ္၍ ဤအဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ့၀င္တစ္ေယာက္မဟုတ္ေတာ့ေပမယ့္ ဤအဖြဲ့အစည္းမွ အေပါင္းအပါအားလုံးအား သတိရမိပါသည္ အမွန္တကယ္ေျပာရလွ်င္ ကြ်န္ုပ္ အမိျမန္မာျပည္မွာရွိမေနျခင္းေၾကာင့္သာ မသြာုနိုင္တာပါ အဖြဲ့၀င္မျဖစ္ေတာ့ေပမယ့္လည္း ကြ်န္ုပ္သာ အမိျမန္မာျပည္မွာရွိေနရင္ အေရာက္လာပီး ႏႈတ္ဆက္ဂါရ၀ျပဴမွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္ ဤအဖြဲ့အစည္း ၁နွစ္ျပည့္မွစ ေနာင္အနာဂါတ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေစပါေၾကာင္း
ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို့သရင္း....ထိုင္းနိုင္ငံအလုပ္သမားဘ၀ကို ေနာက္ထပ္ ၁နွစ္ခြဲမွ် ျဖတ္ေက်ာ္ရေပအုန္းေတာ့မည္ အားလုံးကိုလြမ္းဆြတ္ရင္း ဘ၀၏ၾကိဴးဆြဲရာ က်ရာဇာတ္ရုပ္ ပီျပင္ေအာင္
က ရေပအုန္းေတာ့မည္........

FB_IMG_1519987205883.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @gelatofresco! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!