Steemit ေန႔စြဲမ်ား ( Henry Aung )

2개월 전

henry Aung.jpg

မဂၤလာပါ။ BTC ေစ်းက် သြားျခင္းႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၏ Steem သည္လည္း လိုက္ပါ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ BTC ေစ်းက်ျခင္း ေစ်းတက္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ ေစ်းက် ျခင္းသည္ ေနာက္တေခါက္ ေစ်းတက္ရန္ အတြက္ ျဖစ္သလို ေနာက္တေခါက္ ေစ်းတက္ျခင္းသည္လည္း ေစ်းက်ရန္ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ ေစ်းတက္ျခင္း ေစ်းက်ျခင္းမွာ ေစ်းကြက္ ရွင္သန္ေနျခင္း၏ သေဘာတရားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ အတူ Steem အေနျဖင့္ကလည္း ေစ်းတက္လာလ်င္ Reward မ်ားမည္ ျဖစ္သလို ေစ်းက်လာလ်င္ Reward မ်ားနည္းလာမည္ သာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသား၍ အက်ိဳးအျမတ္ရယူေနသူ မည္မွ်သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ အတိတ္အား ၾကည့္ကာ ဝမ္းနည္း မ ေနတတ္သလို အနာဂါတ္အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ စိတ္ဓါတ္က် ေနျခင္း မရွိပါ။ မိမိယံုၾကည္ရာ အတိုင္း တစိုက္မတ္မတ္ေလွ်ာက္လွမ္းေနလ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂါတ္အတြက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရာတြင္ ေရတိုအား ၾကည့္၍ မျဖစ္ပါ။ ၁ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ ၅ ႏွစ္တန္သည္ ေစာင့္ၾကည့္ရၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။

123.jpg
Original Source

တစံုတေယာက္မွ ကၽြန္ေတာ့ အား နင့္ Steemit က ေအာင္ျမင္မွာ ေသခ်ာလို႔လားဟု ေမးလာလ်င္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေအာင္ျမင္ပါမည္ ဟု အတပ္မေျပာႏိုင္ပါ။ ခန္႔မွန္ေျခအေနျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ျခင္း က်ရံႈးျခင္းကို ေျပာႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခန္႔မွန္းေျခဟု ဆိုရာတြင္ ဤ platform မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ၊ မည္မွ် တိုးတက္လာသည္ ၊ မည္မွ် ေျပာင္းလည္း လာသည္ တို႔ကိုသာ ၾကည့္၍ ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ က်ဆံုးျခင္း သည္လည္း အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ မ်ားအား ၾကည့္၍ သာ ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဤ Platform အား အျခားသူမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးစဥ္က ကၽြန္ေတာ့ အား ႐ူးေနသူဟုု အထင္ခံခဲ့ရဘူးပါသည္။ မွန္ပါသည္။ စာေရး၍ မည္သူက ပိုက္ဆံေပးမည္နည္း။ သို႔ေသာ္ ထိုအ႐ူး၏ အ႐ူးထျခင္းေၾကာင့္ အလွဴ အတန္း ႀကီးႀကီးမားမား မဟုတ္ေတာင္ လွဴဒါန္းသင့္သည့္ ေနရာ လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ထုတ္ယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ေအာင္ျမင္ ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ငါကြ ဟူ၍ လက္မေထာင္ေနျခင္း မရွိသလို က်ဆံုးေနခ်ိန္တြင္လည္း ကုန္ပါၿပီကြာဟူ၍ စိတ္ဓါတ္က် အားငယ္ေနျခင္း မရွိပါ။ မိမိလုပ္မွ မိမိရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္သည္တို႔အား သာ လုပ္ေဆာင္ေနၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ Steemit Platform လံုးဝ မေအာင္ျမင္ပဲ က်ရံႈးသြားလ်င္ အဘယ္သို႔ လုပ္မည္နည္း ။

234.jpg
Original Source

ဟုတ္ကဲ့ ထို အရံႈးအား လက္ခံရန္ အသင့္ရွိပါသည္။ အရံႈးအား လက္ခံျခင္းမွာ ရွက္စရာ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ အတူ ကၽြန္ေတာ့ SP ေလးျဖင့္ ဆံုး ရံႈးမႈအား ေၾကကြဲ ေနရလ်င္ SP ေထာင္ ေသာင္း သိန္း ကိုင္ထားၾကသူတို႔ ကၽြန္ေတာ့ထက္ပို၍ စိတ္ပူ ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ Steemit team တခုလံုးက သူတို႔၏ ဂုုဏ္သိကၡာ ျဖင့္ ဤ platform ကို ကိုင္တြယ္ ေမာင္းႏွင့္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း Steemit platform က်ရံႈးသြားလ်င္ အရံႈးအား လက္ခံယံုသာ ရွိ၍ အကယ္၍ ေအာင္ျမင္ ေပါက္ေျမာက္ခဲ့သည္ ရွိေသာ္။ Steemit ေအာင္ျမင္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ သူမ်ား ရ ၍ ကိုယ္မရ ႏိုင္ေသာ အေျခအေနက ကၽြန္ေတာ့အား ပို၍ ဝမ္းနည္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္မ်ား အတြက္ ငါလုပ္ႏိုင္ရဲ႕သား ျဖင့္ မလုပ္ခဲ့ေလျခင္း ဟူေသာ အေတြးေနာင္တအား ကၽြန္ေတာ္ မခံစားႏိုင္ပါ။ ယံုၾကည္ ျခင္း သည္ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ မတူႏိုင္ပါ။ ထို႔ အတူ အားထုတ္သည့္ အရာတြင္လည္း မတူႏိုင္ပါ။ အခ်ိန္ ။ အခ်ိန္သည္ အားလံုး၏ အခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္တခုေရာက္လ်င္ အေျဖသိလာပါလိမ့္မည္။

456.jpg
Original Source

ထို အေျဖသိလာရေသာ အခ်ိန္သည္ ေတာ္ၾကာ ၊ ခဏ ၊ တလ ၊ တႏွစ္ ဟူေသာ ကာလအပိုင္းအျခား ရွိပါလိမ့္မည္။ မိမိယံုၾကည္ရာ အတြက္ အသက္ပင္ အဆံုးခံဝံ့ေသာ သူတို႔ရွိေနခ်ိန္တြင္ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ အတြက္ အားထုတ္ျခင္းသည္ အခ်ီးအႏွီးေတာ့ မျဖစ္တန္ရာ။ Steemit သည္ Steemit အလုပ္လုပ္ပါလိမ့္မည္ ။ ထို႔ အတူ Henry Aung သည္ လည္း Henry Aung အလုပ္လုပ္ေနယံုသာ ရွိပါသည္။

ျမန္မာလူငယ္မ်ား steemit တြင္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ....

logo.png
Author : Henry Aung ( Kachin )
MSC : 001

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

ငေထြးလည္း ငေထြးအလုပ္ လုပ္ရန္ စာေရးဖို႔ ကုန္ၾကမ္း႐ွာလိုက္ပါအုံးမည္

Steemit ပျက်သွားလည်း ဘဝပျက်သွားတာမှ မဟုတ်တာ တွေးပူနေတော့ပါဘူး😁
ကိုယ်အားထုတ်ထားတာလေးတော့ အကျိုးအမြတ် ရှိချင်တာ အမှန်ပါပဲ။
BTC ကျ steem ကျ btc တတ်တော့ steem လိုက်မတတ်နိုင်... အရာရာဟာ ကမ္မသကာပါပဲ😁

Posted using Partiko Android

လာမယ့္နွစ္မွာ တစ္ခုစိုးရိမ္တာက libra ကတခါတည္း တဟုန္ထိုးအရိွ္န္ေကာင္းေကာင္းနဲ့ ထြက္လာခဲ့ရင္ steemit ကဒီလိုေနွးလို့ကျဖင့္ စိတ္ဝင္စားသူေတြအခၿင္းျခင္းအေတာ္ကြာသြားေလာက္မယ္ဗ်ာ…
ဒါမယ့္ Libra ကေန Facebook ကိုတိုက္ရိုတ္ႀကီး steemit social platform လို ခ်က္ခ်င္းႀကီးအသြင္ကူေျပာင္းဖို့ဆိုတာလည္း ေနာက္နစ္ေတြမွာလည္းမျဖစ္နိုင္ေလာက္ေသးဘူးေနာ-
ခန့္မွန္းလို့ေတာ့မရနိုင္ေလာက္ေအာင္ပဲအကိုေရ…ဇူကာဘက္အဖဲြ့က သူ့ရဲ့ Libra ကို world bank exchange ေတြနဲ့ယွဥ္ရာမွာမွာ အလြယ္ကူဆံုးနဲ့ေစ်းအသကသာဆံုး အလ်ိန္ကုန္သက္သာဆံုးေတြမွာ ပဲဦးတည္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့လည္း ကိေနာ္တို့ steemit platform ကိုေတာ့ လာေရာက္ဂယက္မထေလာက္ဘူးေနမွာပါ…
စိတ္လူပ္ရွားေနရတာေတာ့ အမွန္ပဲအကိုေရ…:-)))