Steemit Platform ႏွင့္ ၃ ႏွစ္တာ ( Henry Aung )

2개월 전

henry Aung.jpg

မဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ ဤ Steemit platform ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ ၃ ႏွစ္တာ လြန္ေျမာက္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ မွ စတင္ခဲ့ေသာ Steemit အား အနည္းငယ္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ၾကည့္ရေသာ္ မိမိ စတင္ခဲ့သည့္ ကာလမ်ား ႏွင့္ အေတာ္ကို ကြာျခား သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သလို ဤ steemit platform မွပင္ အေတြ႕အၾကံဳ အေတာ္မ်ား မ်ားလည္း ရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ cryptocurrency ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ အေၾကာင္း အရာတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ Steemit Platform အား ယခုအခ်ိန္ထိ ဖက္တြယ္ထားေသာ အေၾကာင္း အရာတို႔ တြင္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္း အရာ ၂ ခုရွိပါသည္။ Steemit Platform သည္ အခ်ိန္တခ်ိန္ တြင္လမ္းမွား ေပၚေလွ်ာက္လွမ္း ေနခဲ့သည္ကို လက္ခံပါသည္။

ထို လမ္းမွား ေပၚတြင္ အခ်ိန္ကုန္ေနခဲ့ေသာ ေၾကာင့္လက္ရွိလအေနအထား တြင္ ေပးဆပ္မႈႀကီး ႀကီးျဖင့္ လမ္းမွန္ ေပၚသို႔ ေရာက္ရန္ ခက္ခက္ခဲ ခဲ ႀကိဳးစားေနရေသာ ကာလသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။အခ်ိဳ႕ကလည္း Steemit platform ေပၚတြင္ တြယ္ကပ္ေနျခင္းမွာ ဆင္ေသေပၚတြင္ ေရာက္ေနေသာ က်ီးမိုက္ တေကာင္ အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ ဆင္တူသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

0123.png

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ Steemit platform ေပၚတြင္ ဆက္လက္ရွိေနျခင္းမွာ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အတိုင္း အေၾကာင္း အရာ ၂ ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမ တခ်က္မွာ Steemit platform သည္ @Ned ၏ မေအာင္ျမင္ေသာ လမ္းမွား ကို သိရွိ ၿပီးေနာက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပဳျပင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

HF21, 22 မ်ား ျမႇင့္ တင္ျခင္း အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ပို၍ ေကာင္းမြန္မည္ ထင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ေျပာင္းလည္း ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ သေဘာမတူသူတို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ အေနျဖင့္ကေတာ့ ဤ Platform ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလည္း လိုသူတို႔ ရွိေနေသးသ၍ ဤ Steemit Platform သည္ အသက္ရွိေနေသးသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

လံုးဝ Update လုပ္ျခင္း မရွိေသာ ၊ Project အသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေတာ့ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္း မရွိေသးသ၍ ဤ Platform သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေနပါေသးသည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ Dlike , Dtube မ်ားက သူတို႔၏ SMTs project မ်ားအား စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ Steemit ကလည္း SMTs ႏွင့္ပါတ္သက္၍ Testnet ေပၚတြင္ စမ္းသပ္ႏိုင္ေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တိုဘာ လလယ္ ေလာက္တြင္ လြင့္တင္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။

အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာတခုမွာ Blockchain Social Media ႏွင့္ပါတ္သက္၍ Steemit ေလာက္ေကာင္းမြန္ေသာ Platform ရွာမေတြ႕ေသး၍ ျဖစ္ပါသည္။ Weku ရွိေသာ္လည္း ေစ်းကြက္ အေနျဖင့္ Steem ေလာက္ခိုင္မာမႈ မရွိပါ။ ယခင္က EOS ၏ Voice ကိုလည္း အမ်ား ႀကီးေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ ေသာ္ EOS ၏ Voice ကလည္း လြင့္တင္လိုက္သည္ႏွင့္ Steemit ေလာက္လူႀကိဳက္မမ်ားပါ။

1234.png

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအေနအထား ျဖင့္ေျပာရလ်င္ Blockchain နည္းပညာႏွင့္ႏြယ္ေသာ Social Media Platform တို႔တြင္ Steemit သည္ အေကာင္းဆံုး အေနအထား အျဖစ္ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဤ Platform အား ဖက္တြယ္ထားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Steem ေစ်း အေနျဖင့္ ေျပာရလ်င္ေတာ့ Steem သည္ သူ၏ မူလေစ်း ျဖစ္ေသာ လြန္ခဲ့ေသာ 2016 ကာလမ်ားသို႔ ျပန္၍ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ HF21,22 ေနာက္ပိုင္း Steemit အား new Steem ဟူ၍ေခၚေဝၚ ေနၾကပါသည္။ New Steem အတြက္ Steem ေစ်းသည္ လည္း အသစ္ျဖစ္ပါသည္။

Steemit ၏ SMTs သည္ မၾကာခင္ေရာက္ရွိလာပါေတာ့မည္။ ေထြေထြထူးထူး ရင္ခုန္ျခင္းေတာ့ မရွိပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပင္ပေစ်းကြက္အား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ SMT မ်ား အေနျဖင့္ Steem Hunt ႏွင့္ Appics တို႔သာ ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာလူငယ္မ်ား steemit တြင္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ....

logo.png
Author : Henry Aung ( Kachin )
MSC : 001

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

ခုထိ ဖက္တြယ္ထားဆဲ တစ္ရက္မွ လက္မလႊတ္ပါဘဲ
New Steem ဆိုေပသည့္.....
Hunt ေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္ နည္းနည္း ရလိုက္
APX ေတာ့ မေျပာတတ္ေသး
ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မပစ္ရက္ေသးပါ

Posted using Partiko Android

·

ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Steemit ကေန တစံုတခု ရတယ္ ဆိုကတည္းက အျမတ္ပါ။

ကိုဟင္ရိွေနသ၍ ကြၽန္ေတာ္လည္း ႀကိဳးစားေရးဆဲပါ
ႏိုဝင္ဘာ SMT ကိုလည္း ေမ်ွာ္လင့္ေနလွ်က္ပါ

·

အစ္ကို ဟင္ကေတာ့ ရွိေနအံုးမွာပါ.... Steem ေစ်းတက္ရင္ ေပ်ာ္မယ္ ေစ်းက်ရင္ အတက္ကို ေမွ်ာ္မယ္...

Share ခဲ့ပီ ကိုဟင္ေရ…
ေမ်ာ္လင့္ခ်က္တိုင္းမွာ က်ေနာ္တို့ရဲ့စိတ္ေလးေတြကို ေရွ့ဆက္ဆဲြေဆာင္ေနၾကတဲ့ အရာေလးေတြဟာ ဘာနဲ့တူလည္းဆိုရင္ steemit လိုေကာ္နဲ့ ဆဲြကပ္ထားခံရသလိုပဲဗ်ာ…မခဲြနိုင္မကြာရက္အကိုေရ…
က်ေနာ္ျဖင့္ ခုတေလာေစ်းေလးေတြက်ေနတာနဲ့…ပါဝါေတြျမင့္ွေနမိရဲ့ဗ်ာ…!မတက္နိုင္ဘူး…ရင္ထဲကခ်စ္တာကို…:-)))) ေကာ္နီေလသံနဲ့…:-)))

·

အခုခ်ိန္ Power up လုပ္ထားတာ အေကာင္းဆံုးပါ။ Steemit အတြက္ အေကာင္းဆံုး ကိုေမွ်ာ္လင့္ ထားပါတယ္။

Congratulations @kachinhenry! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 18000 upvotes. Your next target is to reach 19000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!