အဝိဇၨာ တဏွာ ကံ

3년 전

-အဝိဇၨာဆိုသည္မွာ သိသင့္ေသာအရာကိုမသိ! မသိသင့္ေသာအရာကိုသိသည္ကိုေခၚပါသည္။ သိသင့္ေသာအရာမွာ သစၥားေလးပါး( ဒုကၡသစၥာ! သမုဒယသစၥာ! မဂၢသစၥာ!နိေရာဓသစၥာ! ) ျဖစ္ပါသည္။
-တဏွာဆိုသည္မွာ စြဲလမ္းတက္မက္ျခင္းအားေခၚဆိုပါသည္။ တခ်ိဳ ႕က တဏွာလို့ႀကားလိုက္ရင္ နာဘူးက်တာကိုပဲေျပးျမင္ႀကပါတယ္။ ပါေတာ့ပါပါတယ္။ မျပည္စံုေသးပါဘူး။ တစ္စိတ္တေဒသေလာက္ပါပဲ။ အဲဒီအျပင္ ပစၥည္းဥစၥာအေပၚ စြဲလမ္းမွု သားသမီးအေပၚစြဲလမ္းမွု
အျခားအျခားေသာစြဲလမ္းမွုေတြဟာလည္း တဏွာပါပဲ။
-ကံဆိုတာကေတာ႕အလုပ္ပါ။ ကုသိုလ္အလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ အကုသိုလ္အလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ ကိုယ္လုပ္ခဲ႕တဲ႕အလုပ္မွန္သမ်ွကိုကံလို့ေခၚတာပါ။
image
crd-org-source
အဝိဇၨာ တဏွာ ကံ သံုးခုကိုေတာ့ "သံသရာရွည္ေႀကာင္းတရားလို့"ေခၚပါတယ္။ ပါဌိလိုေရးထားေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနားမလည္တဲ႕အတြက္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးက ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ေပးခဲ႕ပါတယ္။ မွတ္ရလြယ္ကူျပီးကဗ်ာဆန္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့" မသိေတာ့လိုခ်င္ လိုခ်င္ေတာ့ျပုလုပ္ ျပုလုပ္ေတာ့ရရွိ ရရွိေတာ့ခံႀကေပဦးေတာ့"လို့ ဘာသာျပန္ေရးသားခဲ႕ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို့ဟာ သံသရာတစ္ေလ်ာက္လံုး ခႏၶာဟာ ဒုကၡသစၥာပါလား ဒုကၡတံုးႀကီးပါလားလို့မသိခဲ႕ႀကပါဘူး။ မသိခဲ႕တဲ႕အတြက္ ဒီခႏၶာရေအာင္လို့ ကုသိုလ္ေကာင္း
မွုေတြလုပ္ျပီး ဆုေတာင္းခဲ႕ၿကပါတယ္။ တခ်ိဳ ႕က်ေတာ့ဆုမေတာင္းပဲ မိမိရဲ႕ကုသိုလ္အရိွန္ေႀကာင့္လူဘဝခႏၶာရရွိလာႀကပါတယ္။ [ခႏၶာကိုလိုခ်င္တာကတဏွာ(သို့)သစၥာနဲ႕ေျပာရင္သမုဒယသစၥာပါ။]
ခႏၶာရလာေတာ့ ဒီခႏၶာဟာ ဒုကၡတုန္းႀကီးျဖစ္တဲ႕အတြက္ ဒုကၡမ်ားကိုခံရမွာျ္ဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡလို့ေျပာတဲ႕ေနရာမွာ ဒီေလာက္နဲ႕လက္ခံနိုင္ႀကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ပိုျပီးေလးနက္သြားေအာင္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေရာဂါေဝဒနာခံစားရမွ ဒုကၡလို့ထင္ေနႀကပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ျဖစ္ျပီး ပ်က္တာ ဒုကၡပါ။ ဆရာေတာ္ေတာေတာ္မ်ားမ်ားလည္းေဟာပါတယ္။" ျဖစ္ျပီးပ်က္တာ ဒုကၡသစၥာ"တဲ႕။
image
crd-org-source
ကြ်န္ေတာ္တို့ပံုမွန္သြားလာလွဳပ္ရွားေနတဲ႕အခ်ိန္မွာေတာ့ ခႏၶာမွာျဖစ္ေနတဲ႕ ျဖစ္ပ်က္သေဘာေလးေတြကိုျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ေန႕စဥ္တရားထိုင္ျပီး သမာဓိေကာင္းလာတဲ႕အခ်ိန္မွာ ခႏၶာမွာျဖစ္လာတဲ႕ နာ
က်င္ကိုက္ခဲ လွုပ္လွုပ္ရြရြစတဲ႕ေဖာက္ျပန္မွုေတြကို မေနာအာရုံကေန ေတြ႕ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။ ပကတိမ်က္စိနဲ႕ျမင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ဥာဏ္မ်က္စိနဲ႕ျမင္တာပါ။ [သစၥာနဲ႕ေျပာရင္မဂၢသစၥာပါ] ဒီလိုျမင္လာျပီဆိုရင္ဒီေဖာက္ျပန္မွုသေဘာေတြဟာျမဲေနတယ္ဆိုတာမရွိပဲ ျဖစ္ျပီးပ်က္သြားတယ္ဆိုတာကိုဆက္ျပီးျမင္လာပါလိမ့္မယ္။သမာဓိအားေကာင္းျပီး ဒီလိုနူးည့ံတဲ႕ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းေတြကို ျမင္လာျပီဆိုရင္ေတာ့ ခႏၶာဟာ ဒုကၡတုန္းႀကီးဆိုတာကိုတထစ္ခ်ယံုႀကည္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုယံုႀကည္မွုဝင္လာျပီဆိုရင္ေတာ့ ခႏၶာကိုလိုခ်င္စိတ္လည္း တျဖည္းျဖည္းေလာ့နည္းလာျပီး ေနာက္ဆံုးမလိုခ်င္ေတာ့အထိေရာက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကိုပဲ ျဖစ္ပ်က္ျမင္ ျဖစ္ပ်က္မုန္း ျဖစ္ပ်က္ဆံုး
လို့ ဆရာေတာ္မ်ားေဟာႀကားႀကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေနစဥ္လုပ္ရမဲ႕အလုပ္က မဂၢသစၥာျဖင့္ပြားမ်ားေနရမွာျဖစ္ျပီး နေရာဓသစၥာဆိုက္ဖို့ကေတာဓမၼအလုပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ျပီး ဆရာေတာ္မ်ားရဲ႕ ညြန္ႀကားမွုနဲ႕လမ္းမွန္ေပၚေရာက္တဲ႕အခ်ိန္ နိေရာဓသစၥဆိုက္မွာပါ။ နိေရာဓသစၥာဆိုက္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ေသာတပန္တည္တယ္လို့ေျပာတာပါ။ ေသာတပန္တည္ျပီးရင္ေတာ့ အလြန္ဆံုးခုနွစ္ဘဝပဲေနရျပီး နိဗၺန္ဝင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
image
crd-org-source
ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕သံသရာရွည္ေႀကာင္းတရားကို သစၥာေလပါးနဲ႕ဆက္စပ္ျပီးေရသားေဖၚျပခဲ႕ပါတယ္။သံသရာရွည္ရင္ မေကာင္းပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို့သံသရာထဲလည္ေနတဲ႕အခ်ိန္မွာ သုကတိဘံုမွာေနရတာ ေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္။ အပယ္ေလးဘံုကသာ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ႕ေနအိမ္ႀကီးပါ။အျမဲတမ္းလိုလို ေနအိမ္ႀကီးမွာေနျပီး သုကတိဘံု
(လူျပည္ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာျပည္)ကို သံသရာမွာလည္ေနတဲ႕အခ်ိန္နဲ႕နွုင္းယွဥ္ရင္ အလည္သြားသေလာက္ပဲရွိပါတယ္။လူျပည္ဆိုတာလည္း အခ်ိန္တိုင္း သံသရာလြတ္ေႀကာင္းတရားေတြရွိေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ အခုကြ်န္ေတာ္တို့ လူ႕ျပည္အလည္ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ သံသရာလြတ္ေႀကာင္းတရားေတြရွိေနတဲ႕အခ်ိန္နဲ႕ တိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ဒီလိုတိုက္ဆိုင္ဖို့ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ပါရမီျဖည့္ခဲ႕ရလည္း ကြ်န္ေတာ္တို့မသိနိုင္ပါဘူး။ ေရာက္တုန္း ရတုန္း ယူတတ္ဖို့လိုပါတယ္။ အပယ္ေလးဘံုျဖစ္တဲ႕ မိမိတို့ရဲ႕ထာဝရေနအိမ္ႀကီးကိုျပန္သြားမွာလား? သံသရာကလြတ္ေအာင္ႀကိုးစားမွာလား?
ေျဖႀကည့္ႀကပါလို့ ေမျမန္းရင္းနိဂံုးခ်ဳ ပ္အပ္ပါတယ္။
MSC 251
@mgmglattt

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

ဘာသာ​ေရးစာ​ေပ ​ေဆာင္​းပါး ​ေရးတဲ့သူ​ေတြကို က်ြန္​​ေတာ္​ခ်ီးက်ဳးတယ္​ဗ်ာ ဘာျဖစ္​လို႔လဲဆို​ေတာ့ ​ေတာ္​​ေတာ္​​ေလးစာ​ေပနွ႔ံစပ္​မွျဖစ္​တာ
ဘလိုင္​း​ေရးလို႔မရဘူး

·

တရားနာပါမ်ားရင္ သိလာပါတယ္ဗ်

သံသရာမွာ အလည္သြားေနတဲ့ သံသရာခရီးသည္ေတြပဲ
မဟုတ္ပါလားဗ်ာ

·

သံသရာကိုအလည္သြားတာမဟုတ္ဘူးေလ
ဌာေနအိမ္အပယ္ေလးဘံုကေန လူျပည္ကိုအလည္လာတာပါ။ ကုသိုလ္ေကာင္းမွုမပါသြားရင္ မိမိရဲ႕ဌာေနအိမ္ကို
ျပန္သြားရမယ္လို့ဆိုလိုတာပါ။

မွန္ပါတယ္ သားေလး
သာဓု သာဓု သာဓုပါ

·

တိုက္တြန္းမွုကို အသိမွတ္ျပုေပးလို့ေက်းဇူးပါဗ်ာ

ဗဟုသုတမ်ားႏွင္​့​ေကာင္​း​ေသာပိုစ္​့ပါ....

သံသရာ ကလြတ္​​ေအာင္​ႀကိဳးစားမယ္​

·

အေကာင္းဆံုးအေတြးပါ

သံသရာကလြတ္ေအာင္အမ်ားျကီးျကိုးစားရမွာပါ

·

ႀကိုးစားရမွာေပါ့ဗ်ာ

တန္‌ဘိုးရိွ‌ေသာ Post တစ္‌ခုပါအစ္‌ကို။‌ေျပာ ျပ‌ေပးလို႔‌ေက ်းဇူးပါ။

·

ေက်းဇူးမေဟာ္ေရ

ႀကိဳးစားခ်င္တာေပါ့ လြတ္မွမလြတ္ႏိုင္တာေလ

·

လြတ္ခ်င္တဲ႕စိတ္ေလးပဲလိုပါတယ္

  ·  3년 전

ဟုတ္တယ္ဆရာ မေန႔က မယ္ၾကည္ ထီေပါက္မလား ေမ်ွာ္ေနတာရယ္ ဟီး😁😁

·

ထီေပါက္ရင္ဘာလုပ္မွာလဲေျပာ

သစၥာေလးပါးကုိ တစ္ခုခ်င္းစီ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပထားတာ မွတ္သားရပါတယ္။ကုိယ္တုိင္သိျပီး ကုိယ္တုိင္က်င့္ျကံ ျကိဳးစားဖုိ႔ရန္ ေမးခြန္းေလးပါေပးသြားေသာ အစ္ကုိေမာင္ေမာင္လတ္ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ

·

ဟုတ္ကဲကိုသန့္ဇင္ေက်းဇူးပါ

သံသရာကလြတ္ေအာင္ႀကိဳးစားမွာ😊

·

try best

အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္လို႔
တတ္ႏိုင္သမွ်ႀကိဳးစားပါ့မယ္

·

ႀကိုးစားပါဗ်

​ေကာင္​းလိုက္​တာဗ်ာ

·

ေက်းဇူးပါ

You got a 4.19% upvote from @brupvoter courtesy of @mgmglattt!

·

ဘာသာေရးနဲပပတ္သက္လုိ႔ နည္းနည္းေၾကာက္ေနလုိ႔ နားထားတယ္၊ အစြန္းလြတ္ေအာင္မနဲေရွင္ေရးေနရတယ္သားေရ၊ လြဲသြားမွာလညး္စုိးရိ္မရေသးတာ။