ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္-2

3년 전

795DC2F4-A129-46EA-BA3E-74D68556BDE8.jpeg

ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ထပ္ဆက္ရမည္ဆိုေသာ္ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ဘာသာျပန္မည့္ ဘာသာျပန္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိျပန္ဆိုမည့္ မူရင္းဘာသာစကား SL(ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား)ကိုေကာင္းမြန္စြာကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမႇာက္ရန္လိုပါသည္။ထိုဘာသာရွိ မူရင္းေဝါဟာရမ်ား၊အသုံးမ်ား၊ အတိုေကာက္မ်ား၊ဗန္းစကားမ်ား စသည္တို႔၏ဆိုလိုရင္းကို ေသခ်ာသိရွိနားလည္ရန္လိုပါသည္။

ထိုမွသာ မူရင္းေရးသားသူ၏ ဆိုလိုရင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး မိမိဘာသာျပန္သည့္အခါ စာဖတ္သူနားလည္ေအာင္ ေကာင္းမြန္းစြာေရးသားႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ေကာင္းမြန္ေသာ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားလည္းရလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ဒုတိယအေနျဖင့္ဘာသာျပန္မည့္သူတစ္ေယာက္သည္ မိမိျပန္ဆိုမည့္မိခင္ဘာသာစကား (TL)အားလည္း ေက်ညက္ေနရန္လည္းလိုပါသည္။

59A8AB21-5234-4FD5-85DD-68E5282C61B6.jpeg

ထို႔သို႔ ေက်ညက္ရာတြင္လည္း မိမိမိခင္ဘာသာရွိ စကားပံုမ်ား(proverbs)၊ဆို႐ိုးမ်ားစသည္တို႔ကိုလည္း အထူးသိရွိတတ္ေျမာက္ထားရန္လည္းလိုပါသည္။ထို႔အျပင္ မိမိျပန္ဆိုမည့္မိခင္ဘာသာစကား၏ အသုံးႂကြယ္ဝမႈ စကားလံုးအသုံးအႏႈန္းရွားပါးမႈစသည္တိူ႔ကိုလည္းသတိမႈရမည္ျဖစ္သည္။ဥပမာအေနျဖင့္ဆိုရေသာ္- စာဖတ္သူမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ျမန္မာဘာသာသို႔ျပန္ဆိုေရးသားမည္ဆိုပါစို႔။

ဘာသာျပန္(translate)ဆိုေရးသားမည့္ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္စြာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားရန္လိုသလို၊အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ရွိသည့္ အီဒီယံအသုံးမ်ား၊ဗန္းစကားမ်ား၊ဆို႐ိုးစကားမ်ားကိုလည္းသိရွိထားရန္လိုပါသည္။ထို႔အျပင္ ျပန္ဆိုေရးသားမည့္ မိခင္ဘာသားစကား ျမန္မာဘာသာတြင္လည္း ေက်ေက်ညက္ညက္သိရွိ နားလည္ထားဖို႔လိုပါသည္။

84A60911-C7C0-447D-AA8D-BF4B887644A0.jpeg

ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ပက္သက္၍ေဝါဟာရအသံုးမ်ားႂကြယ္ဝရန္လိုအပ္ၿပီး ထိုမွသာ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ျပန္ဆိုေရးသားလွ်င္ ျမန္မာတို႔၏ ေန႔စဥ္လူမႈဘဝႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္ ဘာသာျပန္ႏိုင္ကာ စာဖတ္သူ၏နားႏွင့္မ်က္စိတြင္ စကားလံုးေထာက္ျခင္း၊ကန္႔လန္႔ျဖစ္ျခင္းမ်ားမွ ေဝးမည္ျဖစ္သည္။ထိုမွသာ မူရင္းဘာသာစကားျဖင့္ ေရးထားသည့္ ေပးလိုေသာအေၾကာင္းအရာ (message) ကို စာဖတ္သူမ်ားထံသို႔ လႊဲမွားျခင္းမရွိဘဲေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

~ဆက္ရန္~

written by @mgtoetat
photos by @mgtoetat
MSC-073
post on busy

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

အသိပညာပုိစ္ေလးျဖစ္ပါတယ္

·

အသိပညာရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္မိပါတယ္

ကိုယ္ေတာ့ အဘိဓာန္ ဖတ္ရင္း ျပန္ထည့္တာပဲ😁
ဒါနဲ႔ စာနည္းနည္း တိုသလိုပဲ😁

·

ဟုတ္ကိုဟိန္းေရ နဲနဲ edit လိုက္တယ္ဗ်

ဆရာေတာ္လည္း ဘာသာေရးဇာတ္ဝတၳဳေတြကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ translate လုပ္နိုင္ေအာင္ ေလ့လာေနတယ္

·

သာသနာအတြက္အေထာက္အပံ့ေကာင္းပါဘုန္းဘုန္း

ဗဟုသုတရပါတယ္​...

·

ဗဟုသုတရေစတဲ့အတြက္ ေက်နပ္မိပါတယ္

ဘာသာျပန္ေကာင္းရင္ ဖတ္ရတာအရသာရိွတာပ

·

ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏိုင္တာဘာ ကိုေထြးႀကီးေရ

မူရင္ႂကြယ္ဝမွ နားဝင္လွေစတာပါ

·

မွန္ပါတယ္ ကိုေစာေရ

·

မွန္ပါတယ္ ကိုေစာေရ

ဘာသာျပန္စရာေတြရွိလို႔ နည္းယူရေတာ့မွာပဲ

·

ဟုတ္ပါၿပီဗ်ာ

ကိုတိုးတက္ ဘာသာျပန္ေတာ႔မည္ေပါ႔ မတ္တယ္ ။

·

ႏိုင္ငံျခားဘာသာနဲ႔ မိခင္ဘာသာမွာလိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေသးတယ္ဗ်ိဳ႕ ျပန္ႏိုငိေသးဘူး

·
·

ျပန္ပါကြယ္ ရဲရဲသာ ျပန္လိုက္ပါ တစ္ကယ္ေတာ႔ ေပ ေလးရာေက္ဆိုသာ သိပ္မျမင္႔ပါဘူး စေကာႏွစ္ခုပ္ကို ေသခ်ာညွပ္ျပီး ေကာင္းေကာင္းခပ္ ျပန္လိုက္စမ္းပါ လူေလး မင္းျပန္နိုင္ပါတယ္ ရဲရဲျပန္ အေနာက္က ကန္ခ်ေပးမယ္ စေကာကိုေသခ်ာခပ္ ။

ဘာသာျပန္ႏုိင္ေသးပါဘူး

·

ဘဝတူေတြကိုစိုးေရ

DictionaryေတြကိုOfflineထက္
Onlineကိုသံုးတာပိုေကာင္းပါတယ္
Updateျဖစ္ေနတာေတြလည္းသိရတာေပါ့

·

အမွန္ပါဘဲဗ်ာ ဒီ့အျပင္ engliah to english သုံးတာပိုတိက်တဲ့အဓိပၸာယ္ကိုသိရပါတယ္

ကိုယ္​​ေတြ​ေတာ့ ဘာမွမသိ 😁😁