စာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ၾကပါေစ

3년 전

59A8AB21-5234-4FD5-85DD-68E5282C61B6.jpeg

စာေမးပြဲဟူသည္မွာ မိမိတို႔ဘဝတြင္ အသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုးထိေတြ႕ေနရမည့္အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ယေန႔(20.9.1018)တြင္ ျမန္မာျပည္၏ ဝိဇၨာ၊သိပၸံတကၠသိုလ္၊နည္းပညာတကၠသိုလ္ စသည့္တကၠသိုလ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒုတိယႏွစ္ဝက္စာေမးပြဲ(exam)အား စတင္ေျဖဆို ၾကေတာ့မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ထို႔ေၾကာင့္ steemit ေပၚမွေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား မိတ္ေဆြမ်ား၊ MSC မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္သင္ခန္းစာမ်ားကိုပိုင္ႏိုင္ၾကၿပီဟုယုံၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔စတင္ေျဖဆိုမည့္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္စာေမးပြဲမ်ားကို ေလ့လာက်က္မွတ္ထားသည္မ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ဘဲေျဖဆိုႏိုင္ၾကပါေစဟု ေတာင္းဆုျပဳအပ္ပါသည္။ဂုဏ္ထူးမ်ား၊ grade ေကာင္းေကာင္းမ်ား ရရွိပိုင္ႏိုင္ၾကသည္အထိေျဖဆိုႏိုင္ၾကပါေစ။

written by @mgtoetat
photos by @mgtoetat
MSC-073
post on busy

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

က်မ၏ခ်စ္သားလဲစာေမးပဲြေျဖရပါမည္အဲဒီရက္မွာmgtoetatဆုေတာင္းေပးသည့္အတိုင္းျပည့္စုံပါေစေက်းဇူးပါ

·

ေျဖႏိုင္ပါေစ အန္တီခမ်

You got a 7.50% upvote from @dailyupvotes courtesy of @mgtoetat!