အထင္အျမင္တို႕၏ သက္ေရာက္ႏိုင္အား

3년 전

images.jpg

ကြ်န္ေတာ္ ငယ္စဥ္ ၁၄ ႏွစ္သားအရြယ္ခန္႕တြင္ တစ္ ေန႕ကိုယ္အရပ္အေမာင္း မည္မ်ွ ႐ွိလိမ္႕မည္ ဟုေတြး မိမိအရပ္ကိုယ္မိမိ တိုင္းတာခဲ႕ပါသည္။ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ္၏ အရပ္သည္ ၄ ေပ ၁၁ လက္မ ခန္႕ ႐ွိခဲ႕ပါသည္။သို႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္က အမွတ္မွား၍ ၅ ေပ ၁၁ လက္မ ဟူ၍ မွတ္သားထားခဲ႕ပါ၏။

ေနာက္တစ္လ ခန္႕အႀကာတြင္ ေက်ာင္း၌ မွတ္ပံုတင္ ျပဳ လုပ္ေပးေသာ အဖြဲ႕တစ္ခု ေရာက္လာခဲ႕ပါသည္။ မွတ္ပံုတင္မရွိေသးသည္႕ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။၎မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္မည္႕သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္႕ အခ်က္မ်ား အတြင္းမွ တစ္ခုမွာ မည္သည္႕ ေသြးအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေႀကာင္း ေဆးေထာက္ခံစာ ျဖစ္ပါ၏။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ၎ ေဆးေထာက္ခံစာ အတြက္ ေဆးရံုသို႕ေရာက္လ်ွင္ စာေရးမတစ္ဦးက form ျဖည္႕ ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္း ျဖည္႕စြက္ပါ၏။အမည္ အဖအမည္ ေနရပ္လိပ္စာ ေမြးသကၠရာဇ္ အရပ္အေမာင္း အစရွိသျဖင္႕ ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္အေမာင္း ေနရာသို႕ ေရာက္လ်ွင္ အရပ္ မည္မ်ွ ရွိသနည္းဟု ကြ်န္ေတာ္႕အား ေမးျမန္းပါသည္။

download.png

ကြ်န္ေတာ္က လြန္ခဲ႕သည္႕ တစ္လတြင္ မွားယြင္းစြာ မွတ္သား ထားသည္႕ အတိုင္း ၅ ေပ ၁၁ လက္မ ဟု ေျပာလိုက္ပါသည္။စာေရးမ သည္ ကြ်န္ေတာ္႕ အား မယံုသလို ျဖင္႕ အကဲခတ္ ႀကည္႕ ရႈပါ၏။ထို႕ေနာက္ ေသခ်ာရဲ႕လား ဟူ၍ ေမးျမန္းပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ` ေသခ်ာတာေပါ႕ ။ ေရးသာေရးပါ ´ ရဲတင္းစြာ ေျပာလိုက္ပါ၏။

ထို႕ေနာက္တြင္မူ ကြ်န္ေတာ္၏ မွတ္ပံုတင္တြင္ အရပ္ မွာ ၅ ေပ ၁၁ လက္မ ျဖစ္ေႀကာင္း အခ်က္အလက္ တစ္ခုပါဝင္လာခဲ႕ပါသည္။ကြ်န္ေတာ႕ အေနႏွင္႕၎ မွားယြင္းမႈကို သံုးႏွစ္ခန္႕ႀကာသည္႕တိုင္ေအာင္ သတိမျပဳမိခဲေခ်။စာေရးမသည္ ကြ်န္ေတာ္၏ အရပ္ ၅ ေပ ၁၁ ရွိသည္ကို သိပ္ယံုႀကည္ပံုမရေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္၏ အထင္အျမင္က ပိုမိုအားေကာင္းခဲ႕ပံုရပါ၏။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ၎ အထင္အျမင္ ေႀကာင္႕သာ ရဲတင္းစြား ေျဖႀကားခဲ႕ျခင္းျဖစ္ပါသည္။မိမိသိမွတ္ထားသည္႕ အရာမ်ားအေပၚ ယံုႀကည္ ထင္ျမင္ေနမႈသည္ မိမိတို႕ အျပဳအမူ မ်ားအေပၚ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိေနပါလိမ္႕မည္။

file-20171127-2089-waaggi.jpg

၎အထင္အျမင္ႏွင္႕ ပတ္သက္၍ လမ္းမေဘးတြင္ ဝက္အူေခ်ာင္းညွပ္ေပါင္မုန္႕ ေရာင္းေသာ လူတစ္ ေယာက္အေႀကာင္း ပံုျပင္တစ္ပုဒ္႐ွိပါသည္။ သူသည္စာတတ္ေျမာက္သူ တစ္ဦးမဟုတ္ေသာႀကာင္႕ သတင္းစာပင္လ်ွင္ တစ္ႀကိမ္မွ် ဖတ္ေလ႕ ရွိသူ မဟုတ္ေပ။သူသည္ နားလည္းထိုင္းေနသည္႕အတြက္ ေရဒီယိုလည္း တစ္ႀကိမ္မ်ွ နားမေထာင္ဖူးခဲ႕ေပ။

ထို႕ျပင္ အျမင္အာရံုမွာလည္း အားနည္းသည္႕အ တြက္ေႀကာင္႕ ရုပ္ျမင္သံႀကားလည္းမႀကည္႕ဖူးခဲ႕ေပ။သို႕ေသာ္လည္း သူသည္ စိတ္အား ထက္သန္စြာျဖင္႕ ဝက္အူေခ်ာင္းညွပ္ ေပါင္မုန္႕မ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ႕ ပါသည္။ထို႕အတြက္ သူ၏ ေရာင္းအား ႏွင္႕ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္တျဖည္းျဖည္း ျမင္႕တက္လာ ခဲ႕ပါ၏။ထို႕အျပင္သူသည္ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ကုန္ႀကမ္းမ်ား မွာယူခဲ႕ျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မီးဖိုတစ္ခုလည္း ႐႐ွိခဲ႕ကာ သူကိုယ္တိုင္အတြက္ အျမတ္ အစြန္းမ်ားစြာ ရရွိလ်က္ ရွိခဲ႕ပါ၏။

ႏွစ္အနည္းငယ္အႀကာ သူ၏လုပ္ငန္း ႀကီးထြားလာခဲ႕သည္႕ အခ်ိန္ တြင္သူ၏သားျဖစ္သူသည္ ေကာလိပ္မွ ဘြဲ႕ရလာခဲ႕ျပီးပီး သူ႕ထံသို႕ ဆက္သြယ္ လာခဲ႕ပါသည္။ အဲဒီေနာက္တြင္ ထူးျခားေသာအေျခအေနတစ္ခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပ်က္ခဲ႕ေလေတာ႕သည္။သားျဖစ္သူက နိုင္ငံတကာအေျခအေနႏွင္႕ပတ္သက္၍ ` အေဖ | ႀကီးမားတဲ႕ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈ ေတြ ကြ်န္ေတာ္ တို႕ နယ္ပယ္ဖက္ကို ေရာက္ရွိလာေတာ႕မယ္ ဆိုတာ အေဖ သတိမျပဳမိ ဘူးလား။´ဟု စကားစျမည္ စတင္ ေျပာဆိုျခင္းမွ အစျပဳခဲ႕ေလပါ၏။

IMG_20171221_105007.JPG

ထို႕ေနာက္ ဖခင္ က `ဟင္႕အင္း | ဒါေပမဲ႕ အဲဒီအေႀကာင္း ငါ႕ကို ေျပာျပပါ 'လို႕ ျပန္ ေျပာခဲ႕ေလသည္။သားျဖစ္သူက "ႏိုင္ငံတကာမွာ အေျခအေနေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း လႈပ္ခတ္ေနပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာေတာ႕ ပိုျပီး ဆိုရြားလာႏိုင္တဲ႕ အေျခအေနေတြ ႐ွိေနပါတယ္။အဲဒီအေနအထားေတြအတြက္ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ ဆိုးရြားတဲ႕ အခ်ိန္ေတြ ေရာက္ရွိ လာႏိုင္တာကို ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ထားသင္႕ပါတယ္။´´ လို႕ ေျပာျပခဲ႕ပါသည္။

ဖခင္ျဖစ္သူက သူ႕သားသည္ ေကာလိပ္ေရာက္ခ်ိန္မွစျပီး သတင္း စာေတြဖတ္ ေရဒီယိုေတြနားေထာင္ ေလ႕ ရွိတာေႀကာင္႕ ယခုကဲ႕သို႕ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း သိရွိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေႀကာင္း| သားျဖစ္သူ ရဲ႕ အႀကံဥာဏ္ ကို ေပါ႕ပ်က္ ပ်က္ မမွတ္ယူသင္႕ေႀကာင္း ေတြးေတာမိပါ၏။

ေနာက္တစ္ရက္မွစ၍ ဖခင္ျဖစ္သူသည္ အသား ႏွင္႕ ေပါင္မုန္႕ မ်ားအတြက္ သူ႕၏မွာယူမႈကို ေလ်ွာ႕ခ်ခဲ႕ျပီး စိတ္ထက္ သန္မႈ လကၡဏာ မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းသြား ခဲ႕ေလေတာ႕သည္။လပိုင္း အနည္းငယ္အထိမႀကာခင္ အခ်ိန္တြင္ပင္တျဖည္းျဖည္း ပို၍နည္းပါးလာေသာ လူဦးေရ အေျခအေနသည္ သူ႕၏ ဝက္အူေခ်ာင္းညွပ္ ေပါင္မုန္႕ ဆိုင္ကို ပိတ္သိမ္းလိုက္ရန္ အထိ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ႕ ပါေတာ႕ ၏။

images (1).jpg

ထို႕ေနာက္တြင္ သူ၏ဆိုင္သည္ ေရာင္းအား က်ဆင္းစ ျပဳလာပါေတာ႕၏။၎အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္တြင္ ဖခင္သည္ သားျဖစ္သူကို `ငါ႕သား | မင္းမွန္ တယ္။ ငါတို႕ဟာ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈ ေတြရဲ႕ အလယ္ကို ေရာက္ရွိေနခဲ႕တာပဲ။ ငါ႕ကို အခ်ိန္မီ သတိေပးခဲ႕တဲ႕ အတြက္ ဝမ္းသာမိပါတယ္´ဟူ၍ ေလးလံစြာ ေျပာႀကားလိုက္ေလေတာ႕သည္။

အထက္ပါ အျဖစ္အပ်က္ ႏွစ္ခုတြင္ တစ္ခုသည္ ကြ်န္ေတာ္၏ ငယ္စဥ္ ဘဝမွ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ခု သည္ကား ဘာသာျပန္ ပံုျပင္တို တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါ၏။
ကြ်န္ေတာ္၏ ျဖစ္ရပ္သညိ မွားယြင္းသည္႕ အခ်က္အလက္ေပၚ အေျခခံေသာ္လည္း အဆိုးျမင္ သေဘာထား မ်ား မပါဝင္ခဲ႕ေခ်။ထို႕အတူ ကြ်န္ေတာ္႕ ဘဝအတြက္ ေလာက္ေလာက္လားလား ထိခိုက္ေစမႈ မရွိခဲ႕ေပ။

ပံုျပင္မွ ျဖစ္ရပ္တြင္မူ မွန္ကန္သည္႕ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေနပါေသာ္လည္း အဆိုးျမင္သေဘာထားမ်ား ပါဝင္ေနပါ၏။ထို႕ေနာက္ ၎ပံုျပင္အတြင္းမွ ဖခင္ျဖစ္သူသည္ သူ၏ ဘဝတြင္ က်ဆင္း ယုတ္ေလ်ာ႕ျခင္း သို႕ ဦးတည္သြားခဲ႕ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ သတိျပဳရမည္မွာ အထင္အျမင္တို႕ ၏
သက္ေရာက္ႏိုင္အား ျဖစ္ပါသည္။၎ ထင္ျမင္ခ်က္ တို႕သည္ မွန္ကန္သည္႕ အခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ အေျခ ခံသည္လား| မွား ယြင္းသည္႕ အခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံသည္လား | အဆိုးဘက္ဦးတည္သည္႕ ထင္ျမင္ခ်က္လား | အေကာင္းဖက္ ဦးတည္သည္႕ ထင္ျမင္ခ်က္လား စသည္ျဖင္႕ သတိျပဳရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ref >> https://goo.gl/ETzph8 (play store App)

Friendly ,
@shweyaungmyanmar
MSC-049

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

ထင္ရာျမင္ရာလုပ္တက္တာအက်င့္ပါသြားျပီ ယံုျကည္စြဲျမဲတဲ႕စိတ္ေလးပါေပါင္းလိုက္ေတာ့ တစ္ဆံုးဘဲေကာင္းတာေရာ ဆိုတာေရာ

·

ဘယ္ေနရာ ျဖစ္ျဖစ္ အသိက အေရးပါတယ္ ဆိုတာ
ကို bro ေျပာလိုက္ သလိုပါပဲ

ယံုၾကည္​မွ ု စြမ္​းအား

·

ဟုတ္ပါ႕ ေနာ္

Good story & knowledge

ဘုတ္ပီဗ်ာ

·

ေက်းဇူးဗ်ာ ကိုသာေအး

အထင္​အျမင္​လူစိတ္​ကုိ​ေျပာင္​း​ေစတယ္​​ေနာ္​

·

ဟုတယ္ အမွန္ပဲ bro

thank for sharing

ယုံႀကည္မႈရွိမွ လုပ္နိုင္မည္ ။

·

Dear friend
Like getting a good grphics

  ·  3년 전

အထင္႔့ အျမင္က တခါတေလ လြဲတတ္တယ္ဗ်😃😃

·

ဟုတ္ပါတယ္ sis

သက္ေရာက္အားေလးနဲ့တူတဲ့…ေနာက္ထပ္ဟာေလးကေတာ့ အမွားကိုစဲြပီးတည္ျကည္မူနဲ့အမွန္ကိုစဲြပီးတည္ျကည္မူ မွာလည္း လူေတြသိေနဖို့ အရမ္းအေရးပါတယ္ေလ

·

မွန္ေနတဲ႕ အေပၚမွာ တည္ႀကည္ေနတာကေတာ႕
အေကာင္းဆံုး ေျပာရမယ္ ဗ်