Flags, flags, flags... ၎မည္သို႕ အလုပ္လုပ္သည္ကို သင္နားလည္သည္မွာ ေသခ်ာပါသလား။

3년 전

U5drEmKSN7kgcgjhLDFo916QVXjRRB9_1680x8400.jpg

MSC မိသားစုဝင္မ်ား မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ ……

ယခု post မွာ @whatsup ၏ ခြင္႕ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံ၍ ၎ ၏ post ကို ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အမွား အယြင္းတစ္စံုတစ္ရာပါလ်ွင္ ကြ်န္ေတာ္၏ အား နညး္ခ်က္သာျဖစ္ေႀကာင္း ႀကိဳတင္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

IMG_20180110_104313.JPG

ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနျဖင္႕ steem ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင္႕ တက္ လာေသာ အခ်ိန္တြင္ user အသစ္မ်ား ရရွိလာ ရန္ ဂရုျပဳ လာခဲ႕ပါသည္။

steemit community သို႕ မႀကာေသးမိက ဆက္သြယ္ ဝင္ေရာက္လာခဲ႕ႀကသည္႕ trader တစ္စုမွ စကား ထိုးစစ္ဆင္ ထိုးႏွက္သကဲ႕သို႕ ခံစားခဲ႕ရျပီး system မည္ကဲ႕သို႕ အလုပ္လုပ္ေႀကာင္း လူတိုင္းႏွင္႕ ျငင္းခံု ေဆြးေႏြးမႈျပဳရန္ ဆႏၵ ရွိေနခဲ႕ပါသည္။သို႕ ေသာ္ ၎ system အလုပ္လုပ္သည္မွာ အလြန္ပဲ ရိုးစင္းမႈရွိေနပါ သည္။

Reward system မည္ကဲ႕သို႕ အလုပ္လုပ္သည္႕ အေႀကာင္း ရိုးရွင္းသည္႕ ရွင္းျပခ်က္

IMG_20180110_104246.JPG

• တစ္ေန႕ျပီး တစ္ေန႕တိုင္းတြင္ Steem Blockchain သည္ steem အသစ္မ်ား ဖန္းတီးလ်က္ ရွိေနပါသည္။

• ၎ Steem မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ votes မ် ားမွ တစ္ဆင္႕ ျဖန္႕ျဖဴ းေရာင္းခ်ပါ၏။

• ဆိုလိုသည္မွာ သင္႕ အေနျဖင္႕ steem မ်ားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ ထား၍ power up အေနအထား ျဖင္႕
ျမွပ္ႏွံထား ႏိုင္သေလာက္ သင္၏ vote မ်ားတန္ေႀကး
ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါ၏။

• သင္႕အေနျဖင္႕ post ( သို႕မဟုတ္ ) comment တစ္ခု ေရးလ်ွင္ steemit community အေနျဖင္႕ ေရြး ခ်ယ္ ပိုင္ခြင္႕ 3မ်ိဳး ရွိေနပါသည္။၎တို႕မွာ

• upvote
• downvote/flag
• no action

• post တစ္ခုသည္ 7 ရက္ တိုင္ေအာင္း active ျဖစ္ေန ပါမည္။

• ၎တစ္ပါတ္ ျပည္႕ေျမာက္သြားလ်ွင္မိမိရသင္႕ ရထို က္ သည္႕ ေငြေႀကးပမာဏကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါ၏။

၎မည္သို႕အလုပ္လုပ္သည္ကို သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လ်ွင္ ျဖစ္ေစ ထိုသို႕ မဟုတ္လ်ွင္ ျဖစ္ေစ system မွာ ၎ အတိုင္းပင္ လည္ပတ္ေနမည္ ျဖစ္ပါ၏။၇ ရက္တာ အေတာအတြင္း မည္သည္႕ အခ်ိန္တြင္မဆို မည္သူ႕ကိုမဆို မည္သည္႕ အေႀကာင္းျပခ်က္အတြက္ မဆို မည္သူက မဆို flag ျပႏိုင္ပါ၏။ ထို႕ေနာက္တြင္ ေတာ႕ ျဖစ္လာသမ်ွ အရာ အားလံုးသည္ မိမိ၏ လုပ္ဆာင္မႈ ႏွင္႕ တန္ျပန္သက္ေရာက္လာမႈ မ်ားသာ ျဖစ္ ပါလိမ္႕မည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနျဖင္႕ မည္သူ႕ကို flag ျပသင္႕ ေႀကာင္ း ႏႈတ္မွ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း blockchain သည္ ဂရုစိုက္လိမ္႕မည္ မဟုတ္ေခ်။

အစုရွယ္ယာပါဝင္ထားမႈ အမ်ားဆံုးေသာ သူမ်ား ( steem power ) သည္သာ အႀကီးမားဆံုးေသာ upvotes ႏွင္႕ down votes မ်ားကို ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ၏။၎တို႕ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ားက အဆိုပါ ရန္ပံုေငြ မ်ားကို ခြဲတမ္းခ်ရန္ အခြင္႕အာဏာ ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါ၏။

ယခင္ကsystem ကို ပံ႕ပိုးရန္အတြက္ @ned ကို ဖိတ္ ေခၚထားခဲ႕ေသာ္လည္း system သည္ အခြင္႕အာ ဏာ ျဖင္႕ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈ မရွိပဲ လုပ္ပိုင္ခြင္႕ ခြဲေဝထား ရွိသည္႕ စနစ္ကိုသာ ေထာက္ပံ႕ေပးထားပါ၏။

ထို႕အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လက္ဝယ္ ရွိေသာ ကိရိယာ မ်ားမွာ

IMG_20180110_104222.JPG

• ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ upvotes ႏွင္႕ flags (ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ SteemPower က ေထာက္ကန္ေပးထားသည္)

• ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ အသံႏွင္႕ blog page သည္ အျခား ေသာသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳး စားႏိုင္မႈ

• ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ အသံကို ကိုယ္စားျပဳ သက္ေသခံေပးႏိုင္ မည္႕ မည္သည္႕ witnesses ကို ေထာက္ပံ႕မည္ လဲ ေရြးခ်ယ္မႈ

၎တို႕သည္သာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လက္ဝယ္ ႐ွိေသာ ကိရိယာမ်ား ျဖစ္ပါ၏။

ကြ်န္ေတာ္၏ ေရးသားခ်က္သည္ မူရင္းေဆာင္းပါး ကဲ႕ သို႕ ျပည္႕စံုမႈ မရွိေခ်။

မူရင္းေဆာင္းပါး ဖတ္ရန္ ဤေနရာ သို႕ ႏွိပ္ပါ။

Own Author >> @whatsup
ဘာသာျပန္သူ >> @shweyaungmyanmar
MSC - 049

DQmYieE13wzKzAfeKYSm3tGT8WFgYLv4F8Rcv8za9y1JJxt_1680x8400.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

good post bro

·

ဟုတ္ကဲ႕ ေက်းဇူးဗ်

·

ဖတ္ရႈတာ ေက်းဇူးပါ

ေကာင္းပါတယ္ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလးဆိုရင္ေတာ့ က်န္တဲ့သူေတြအားလံုးသိရတာေပါ့

·

ဟုတ္ အစ္ကိုႀကီး
မျပန္တတ္တာေတြ ေက်ာ္ခဲ႕တာဗ် ဟဲဟဲ

ဒီထက္​ပို​ေရး​ေပးပါလား

·

ႀကိဳးစားပါမယ္ ခင္ဗ်ာ
ဖတ္ရႈတာ ေက်းဇူးပါ

Thanks for sharing.

Thank for shairing

တုိက္ရုိက္ဘာသာမျပန္ဘဲ မိမိနားသည္မႈကုိမူရင္းအာေဘာ္မပ်က္ေအာင္ေရးေပးရင္ပုိေကာင္းမယ္။

·

ဟုတ္ ေနာက္ႏွစ္ပုဒ္ ေရးထားပါတယ္ ဆရာ
ေဝဖန္ေပးပါဦး

thank for sharing knowledge

·

ဟုတ္ bro

·

The @OriginalWorks bot has determined this post by @shweyaungmyanmar to be original material and upvoted it!

ezgif.com-resize.gif

To call @OriginalWorks, simply reply to any post with @originalworks or !originalworks in your message!

Please note that this is a BETA version. Feel free to leave a reply if you feel this is an error to help improve accuracy.

Voteခ့ဲျပီ bro

·

thank ေညး

ဒါမ်ိဳးေလးေတြလုပ္စမ္းပါေရႊေရာင္ရ အားေပးပါမယ္

·

ဟုတ္ အစ္ကိုစိုး
အစ္ကို တို႕ကို အားနာတာဗ်ာ

Nice post

အားေပးေနမယ္ အကုိ ေနာက္ထပ္လဲေရးပါအုံးဗ်

·

ဟုတ္ကဲ႕ဗ် ႀကိဳးစားပါ႕မယ္

goodpost

·

You got a 0.49% upvote from @buildawhale courtesy of @shweyaungmyanmar!

To support our daily curation initiative, please vote on my owner, @themarkymark, as a Steem Witness

This post has received a 1.66 % upvote from @boomerang thanks to: @shweyaungmyanmar

  ·  3년 전

You got a 0.49% upvote from @upme requested by: @shweyaungmyanmar.
Send at least 2.5 SBD to @upme with a post link in the memo field to receive upvote next round.
To support our activity, please vote for my master @suggeelson, as a STEEM Witness

Good post

·

thank ကိုေထြး