Steemit FAQ (General) - 1

3년 전

U5dtztWpSEEZdxqe4zZGvZbvLrm5zNn_1680x8400.jpg

MSC မိသားစုဝင္မ်ား မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ ……

ယခု post မွာ steemit FAQ အပိုင္းမွ အေႀကာင္းအရာ မ်ားကို ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။အမွား အယြင္းတစ္စံုတစ္ရာပါလ်ွင္ ကြ်န္ေတာ္၏ အား နည္းခ်က္သာျဖစ္ေႀကာင္း ႀကိဳတင္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

steemit.png

1 • Steemit.com ဆိုတာ ဘာလဲ။

Steemit သည္ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးခံစားခြင္႕မ်ား ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ လူမႈကြန္ယက္ တစ္ခုျဖစ္ျပီး အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ေဆာင္းပါးဆုေႀကး စနစ္အရ steem ဟု ေခၚဆိုေသာ အင္တာနက္ ေငြေႀကးတစ္ မ်ိဳးကို ရရွိလာႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါ၏။

Steemit user မ်ားအေနျဖင္႕ ၎ တို႕၏ အသံမ်ားကို မ်ွေဝ ျခင္းျဖင္႕လူမႈ စီးပြားမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို တည္ေဆာက္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ လူမႈကြန္ယက္ တစ္ခု ျဖစ္ပါ၏။

2 • Steemit သည္ မည္သို႕ အလုပ္ လုပ္ေဆာင္သနည္း။

Steemit သည္ လူမႈကြန္ယက္ တစ္ခု ျဖစ္၍ မိမိတို႕၏ ေဆာင္းပါးမ်ားဖတ္ရႈေသာ လူထု ပရိသတ္ အေပၚမူတည္၍ ဆုေႀကးမ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။Steem blockchain သည္ အင္တာနက္ေငြေႀကး တစ္ မ်ိဳးျဖစ္ ေသာ Steem ကို ေန႕စဥ္ ထုတ္လုပ္လ်ွက္ရွိျပီး ၎ Steem ကို ေဆာင္းပါးထုတ္ေဝေသာသူမ်ားအတြက္ ၎တို႕ ရရွိေသာ vote အေပၚမူတည္၍ ခြဲျခမ္း မ်ွေဝ ေပးပါသည္။

images.jpg

3 • Steemit သည္ အျခား လူမႈကြန္ယက္မ်ားႏွင္႕ မည္သို႕ ျခားနားပါသနည္း။

လူမႈကြန္ယက္ အမ်ားစုသည္ အသံုးျပဳသူ user မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အေပၚ ရွယ္ယာရွင္ မ်ားအတြက္ ႏႈတ္ယူ ခြဲေဝပါသည္။ Steemit သည္ ၎ကဲ႕သို႔ မဟုတ္ပဲ လူအမ်ား မ်က္ေစ႕က် လာေသာ စီးပြားေရး အမ်ိဳးအစားသစ္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါ၏။ Steemit အသံုးျပဳသူ user မ်ား အခ်င္း ခ်င္း သာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ Steem blockchain ကို ခ်ိတ္ဆက္၍ platfom မွ ရွိလာမည္႕ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင္႕ ဆုေႀကးမ်ားကို ခြဲေဝ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

4 • Steemit တြင္ post , comment ႏွင္႕ vote လုပ္ေဆာင္ရန္ ကုန္က်မႈ ရွိပါသလား။

Steemit.com တြင္ post, comment vote လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အခမဲ႕သာျဖစ္ျပီး ၎လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ား မွ ေငြေပးေခ်မႈပင္ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

images (1).jpg

5 • Steemit မွာ digital tokens ေတြ ရႏိုင္ပါသလား ။ ဘယ္လို ရႏိုင္ပါသလဲ။

Steemit တြင္ digital tokens မ်ားကို ေအာက္ပါအ တိုင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

  • Post တင္ျခင္း

သင္၏ posts မ်ားကို မ်ွေဝျခင္းအားျဖင္႕ steemit အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံမွ vote မ်ား ရွိကာ ဝင္ေငြ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
သင္ ရ႐ွိသည္႕ vote မ်ားအေပၚမူတည္၍ Steemit ဆု ေႀကးစနစ္မွ သင္႕၏ ေဝစုတစ္ခု ကို ႐ရွိမည္ ျဖစ္ပါ၏။

  • Voting ေပးျခင္း ႏွင္႕ curating လုပ္ေဆာင္ျခင္း

သင္သည္ post တစ္ခုကို ေတြ႕ရွိခဲ႕၍ လူသိမ်ားလာ မႈ မရွိခင္ အခ်ိန္တြင္ vote ေပးခဲ႕လ်ွင္ curation ဆုေႀကး ကို ရွိပါလိမ္႕မည္။ဆုေႀကးသည္ သင္၏ STEEM Power အေပၚမူတည္ ေနမည္ ျဖစ္ပါ၏။

  • ေငြေပးေခ် ဝယ္ယူျခင္း

Steemit အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ STEEM သို႕ Steem Dollar tokens မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ဝယ္ယူရန္Steemit wallet ကို အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး bitcoin, Ether ႏွင္႕ BitShares စသည္႕ tokens မ်ား ျဖင္႕ ေပးေခ်ႏိုင္ပါ သည္။ ၎တို႕ကို BlockTrades, Poloniex, Bittrex, Shapeshift.io ႏွင္႕ Changelly စသည္႕ exchanges မ်ား ႏွင္႕ အျခားေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္လည္း ႐ွိႏိုင္ပါ၏။STEEM tokens မ်ားကို powered up လုပ္ေဆာင္၍ STEEM Power အျဖစ္ထားရွိလွ်င္ထုိသို႕ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည္႕ အတိုးႏႈန္း အနည္းငယ္ကို ႐ွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဆက္ပါဦးမည္ ခင္ဗ်ာ

Source >> steemit FAQ
ဘာသာျပန္သူ >> @shweyaungmyanmar (MSC - 049)

DQmYieE13wzKzAfeKYSm3tGT8WFgYLv4F8Rcv8za9y1JJxt_1680x8400.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

ဟယ္ Steemit အေၾကာင္းသူျပန္ျပီ

·

အရင္ တစ္ပုဒ္ ရွိေသးတယ္ေလ do
မွားတာေတြလည္း ေထာက္ျပ ေဝဖန္ေပးပါ ဦး

Thank for your post.

·

ဖတ္ရႈတာ ေက်းဇူးပါ bro

မသိရတာေတြသိရတာ ေေက်းဇူးတင္ပါယ္တ

So thanks for too many knowledge

·

အခုလို ဖတ္ေပးတာ ေက်းဇူး ဗ်ာ

Thank for shairing

·

ဟုတ္ကဲ႕ပါ ဖတ္ရႈတာ ေက်းဇူးဗ်

good post

ေက်းဇူပါ ဆက္ပါဦးဗ်ာ ေသေသခ်ာခ်ာေလး သိရပါတယ္

·

ဟုတ္ ဒီအပိုင္းပဲ ဆက္ ေရးဦးမွာပါ bro

ဟုတ္တယ္ ဒါကိုဘယ္သူေရးမလဲေစာင္႔ေနတာ
ေက်းဇူးပါဗ်ာ

·

ဟုတ္ သည္းခံျပီးသာ ဖတ္ပါေတာ႕ဗ်ာ

ဖတ္႐ွဳသြားပါတယ္ bro ေရႊေရာင္ေရ

·

ဟုတ္ ကိုမိုးေဇာ္ ေက်းဇူးပါဗ်

ဆက္ျပီး ဘာသာျပန္ေပးဦးကုိႀကီး

·

Thank ေညး

က်န္တာေတြလည္းဆက္လက္ ဘာသာျပန္ေပးပါအံုး..bro..
ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနပါတယ္ဗ်..

·

ဟုတ္ bro သံုးရက္ တစ္ႀကိမ္ေတာ႕ ရေအာင္ တင္မယ္ဗ် pro မရွိလဲ 1$ ေလာက္ ရေနတာပဲ

မသိတာ သိခြင့္​ရလို႔ ​ေက်းဇူးပါ

·

thank ကိုေထြး

Thanks bro for your sharing knowledges

·

ဟုတ္ bro ဖတ္ရႈတာ ေက်းဇူးပါ

ေနာက္ထပ္က်န္ဒါေလးလည္း ဆက္တင္ေပးပါအံုး။ အရမ္းေကာင္းတဲ့မွ်ေဝမႈပါ အခုလို

·

ဟုတ္ ကိုဗီး