Steemit FAQ (General) - 2

3년 전

U5dtztWpSEEZdxqe4zZGvZbvLrm5zNn_1680x8400.jpg

MSC မိသားစုဝင္မ်ား မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ ……

ယခု post မွာ steemit FAQ အပိုင္းမွ အေႀကာင္းအရာ မ်ားကို ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။အမွား အယြင္းတစ္စံုတစ္ရာပါလ်ွင္ ကြ်န္ေတာ္၏ အား နည္းခ်က္သာျဖစ္ေႀကာင္း ႀကိဳတင္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

steemit.png

6 • ၎ tokens မ်ား မည္သည္႕ေနရာမွ ေရာက္ရွိလာသနည္း။

Steem network သည္ ေဆာင္းပါးဖန္တီးသူမ်ားႏွင္႕ ဖတ္ရႈသူမ်ားကို ဆုေႀကးေပးရန္ digital tokens မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ဖန္တီး ထုတ္လုပ္လ်ွက္ ရွိပါ၏။

အသစ္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ tokens မ်ား အနက္မွ အခ်ိဳ႕ကို post တင္ျခင္း | ဖတ္ရႈ၍ မွတ္ခ်က္ ေရးသားျခင္း အျခားသူတို႕၏ posts မ်ားအား vote ေပးျခင္း စသည္႕ steemit ကိုပိုမို တန္ဖိုး တက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္႕ user မ်ားအား ခြဲတမ္းခ် လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။က်န္ေသာ token မ်ားကိုမူ STEEM Power ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင္႕ steemit blockchain ကို အားေပး ေထာက္ပံ႕ ထားေသာ witnesses မ်ားထံသို႕ အခ်ိဳးက်ခြဲေဝ ေပးမည္ ျဖစ္ပါ၏။

images (3).jpg

7 • ၎တန္ဖိုးမ်ား မည္သည္႕ေနရာမွ လာသနည္း။

အေျခခံအားျဖင္႕ steemit သည္ ရိုးရွင္းေသာ
points system တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။၎ points system သည္ blockchain ကို အေျခခံထားသည္ ဆိုေသာ္လည္း ၎ points မ်ားကို tokens အျဖစ္ မွတ္ယူ၍ market တြင္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ထုိ႕ျပင္မ်ားစြာေသာ steemit user မ်ားသည္ steem ႏွင္႕ပတ္သက္လ်က္ ရွိသည္႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပိုမို သာလြန္ေကာင္းမြန္သည္႕ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႐ွိႏိုင္ရန္အတြက္ steem power အလို႕ငွာ ၎ point မ်ားျဖင္႕ ေပးေခ်၍ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

Steemit platform ထံသို႕ တန္ဖိုးမ်ား ေပါင္းထည္႕ေပးျခင္း ႏွင္႕ ေဆာင္းပါးမ်ားတင္ဆက္ျခင္း စသည္ျဖင္႕ လူအမ်ား၏ အာရံုစိုက္မႈ ႏွင္႕ ဆုေႀကးမ်ားရ႐ွိ လာရန္ လုပ္ေဆာင္ရသည္႕ game system တစ္ခု အျဖစ္လည္း မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ဆုေႀကးအျဖစ္႐ွိေသာ token မ်ားကို ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအရ လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

unnamed.jpg

ဥပမာ အားျဖင္႕ Video game ကစားသူတစ္ဦးသည္ ၎ game ကို ကစားျခင္းျဖင္႕ သတ္မွတ္ထားေသာ point တစ္မ်ိဳး သို႕မဟုတ္ currency တစ္မ်ိဳးကို ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး ၎တို႕ကို game ကစားႀကသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အလြဲအေျပာင္း ျပဳလုပ္သည္႕အခါ ၎ game ၏ item ေစ်းကြက္အတြင္း ေပါက္ေစ်းအတိုင္း အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႕ သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။

[ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ယခင္ COC မ်ား ေခတ္စားခဲ႕စဥ္က acc မ်ားေရာင္းဝယ္ႀကျခင္း gem မ်ား ေရာင္းဝယ္ႀကျခင္းကို အမွတ္ရမိပါသည္။ ]

taylor-swift-reputation-album-theories-main-400x242.jpg

8 • အဘယ္ေႀကာင္႕ User မ်ား ရရွိသည္႕ ဆုေႀကးမ်ားမွာ ျခားနားခ်က္ ႀကီးမားလွသနည္း။

Steemit သည္ အလ်င္အျမန္ ခ်မ္းသာေစႏိုင္ေသာ စနစ္တစ္ခု မဟုတ္ေပ။တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ post တစ္ခု တင္၍ ၎post သည္ အလ်င္အျမန္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ႕ျပီး ၎ post တစ္ခု အတြက္ ဆုေႀကးအျမာက္အျမား ႐ွိရန္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေသာ္လည္း လူအမ်ား စုအတြက္ ၎ကဲ႕သို႕ ျဖစ္ႏိုင္ရန္မွာ ခဲယဥ္း လွေပသည္။

သင္ျမင္ေတြ႕ေနသည္႕ ဆုေႀကးမ်ားစြာ ႐ွိေနေသာ စာေရးသူအမ်ားစုမွာ ပရိတ္သတ္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း |အျခားေသာသူမ်ားႏွင္႕ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း | အရည္အေသြးျမင္႕ေဆာင္းပါးမ်ားတင္ဆက္၍ reputation ကို တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာျဖင္႕ platform ေပၚတြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ အသံုးျပဳခဲ႕ေသာသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခု အေနျဖင္႕ ဆုေႀကးေပၚတြင္ အာရံုစူးစိုက္ ၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ မသင္႕ေလ်ာ္ပဲ မိမိ၏ ပရိတ္သတ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း | ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း | မိမိ၏ ဂုဏ္သတင္း ( reputation) ကို တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္႕တို႕ကို သာ အာရံု စိုက္သင္႕လွပါ၏။သို႕မွသာ အက်ိဳးဆက္အားျဖင္႕ ေရရွည္တြင္ ထိုက္တန္သည္႕ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခံစားရႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ၏။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဆက္ပါဦးမည္ ခင္ဗ်ာ

Source >> steemit FAQ
ဘာသာျပန္သူ >> @shweyaungmyanmar (MSC - 049)

DQmYieE13wzKzAfeKYSm3tGT8WFgYLv4F8Rcv8za9y1JJxt_1680x8400.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

သိခ်င္​တာ​ေတြ သိလိုက္​ရၿပီ
​ေက်းဇူး အစ္​ကို

·

ဟုတ္ကဲ႕ ဖတ္ရႈေပးတာလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Thanks for sharing bro..

အဖိုးတန္တ့ဲ ပိုလ့္ေလးပါ က်မ သိခ်င္ေနတာ သိခြင့္ရလိုက္တ့ဲအတြက္ ေက်းဇူးပါရွင့္

·

ဟုတ္ မႀကီးစု
ႀကိဳးစားေရးပါဦးမယ္ ဗ်

ခုမွ steemit ရဲ႕ FAQကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္လာတယ္ ထပ္ေရးတာကို ေမ်ွာ္ေနပါမယ္

·

ဟုတ္ bro ေက်းဇူးပါ

နည္းနည္းေတာ့ သေဘာက်လာျပီ ထပ္ေမ်ွာ္ဦးမယ္

·

တင္ပါ႕ ဘုရား

great post bro

သိရတဲ့အတြက္​​ေက်းဇူးဗ်ာ

·

ဟုတ္ ကိုေထြး

·

The @OriginalWorks bot has checked the text of this post and it appears original!

ezgif.com-resize.gif

To call @OriginalWorks, simply reply to any post with @originalworks or !originalworks in your message!

Please note that this is a BETA version. Feel free to leave a reply if you feel this is an error to help improve accuracy. Please note, it only checks the text component!

Thanks ဗ်ာ

·

ဟုတ္ ေက်းဇူးပါ

ကမန္းကတန္း vote လိုက္သည္

·

ေက်းဇူးဗ်

Very good Post ပါ ဗ်ာ

ဗဟုသုတအတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္။

·

thank bro
gp 4 မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္ဗ်ာ

မသိတာ​ေတြသိရလို႔ ​ေက်းဇူးပါbro

·

ဟုတ္ ဖတ္ရႈေပးတာ ေက်းဇူးပါဗ်

sry for late vote

·

thank ျပည္႕