ဘြေႏၱာနိဗၺာန္ေဆာ္

3년 전

IMG_20180804_045729_HHT.jpg

Steemit members မ်ားအားလုံးမဂၤလာပါ။ ဒီေန့ဟာဆိုရင္ျဖင့္ က်ြန္ေတာ္တို့ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအဖို့ ဝါတြင္းသုံးလဥပုသ္ရက္ျမတ္မ်ားမွ တစ္ရက္အပါအဝင္ျဖစ္ပာတယ္။ ဥပုသ္ေန့ျဖစ္သည့္အေလ်ွာက္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားသည္ ဘုရားေက်ာင္းတက္ ဥပုသ္သီလခံယူျပီ ကုသိုလ္ဒါနမ်ားျပုလုပ္ျကပါသည္။ ထိုသို့ ဘုရားေက်ာင္းကန္သြားကန္သြားဖို့ ေဝယ်ာဝစၥဆြမ္းခဲဖြယ္တို့ကို ျပင္ဆင္ဖို့ မနက္ေစာေစာ အိပ္ယာထ၍ ျပုလုပ္နိုင္ရန္ ဟိုးယခင္အစဥ္အဆက္ကျပုလုပ္ခဲ့ျကေသာ ဘြေႏၱာနိဗၺာန္ေဆာ္မ်ားက တရပ္ကြက္ဝင္ တလမ္းဝင္ တလမ္းထြက္ျဖင့္ နိွုးေဆာ္ေပးတတ္ျကပာသည္။ ထိုအစဥ္အလာကို က်ြန္ေတာ္ျမို့ေလးမွ ေအာင္သုခရပ္ကြက္ ေဒါလန္းးရပ္ကြက္မွ လူငယ္လူျကီးမ်ားမွ ဦးေဆာင္ျပီ လိုက္လံနွိုးေဆာ္၍ကုသိုလ္ယူ အလြန္ပင္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းတာကို ကုသိုလ္လက္ဆင့္ပြါးေပးလိုက္သည္။

IMG_20180804_041817_HHT.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @sirgyidemo! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

This post has received a 4.08 % upvote from @boomerang.

Congratulations @sirgyidemo! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!