ကြ်န္ေတာ္၏ အေတြးအျမင္ေလးမ်ား

3년 전

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖို႔ရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးေသာအရာမွာ စိတ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

Buddha-Weekly-0Flower-of-Mind-_l_32735708.jpg

Image Credit Source

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းေနရေသာ ကာလမ်ားတြင္ စိတ္သည္သာလွ်င္ အဓိကက်ေသာ ေနရာမွာရိွေနပါသည္။ဘယ္အရာေတြကိုဘဲ လုပ္ကိုင္လုပ္ကိုင္ စိတ္ၾကည္လင္ျဖဴစင္ေနဖို႔က အလြန္အေရးႀကီးလွေပသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္တြင္ စိတ္ေထြးမႈမ်ားစြာရိွေနလွ်င္ ဘယ္အရာကိုပင္လုပ္ကိုင္လုပ္ကိုင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားကိုသာ ရင္ဆိုင္ရေပလိမ့္မည္။ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ရန္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္သည္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးစားမေပးဘဲ တည္ၿငိမ္ေနဖို႔လိုအပ္ေပသည္။မည္သည့္ကိစၥမဆို စိတ္လႈပ္ရွားစြာလုပ္ကိုင္ပါက အရာရာကိုမွားယြင္းေသာ ဘက္သို႔ေျပာင္းလဲသြားေပလိမ့္မည္။မိမိလိုခ်င္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိုလည္း တိက်ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ တိက်ေသာအေျဖကိုရရိွႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္သည္အလြန္တရာကို အေရးႀကီးသည္ဆုိသည့္အတိုင္း စိတ္သာတည္ၿငိမ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ခ်င္ေသာ ဘယ္အရာကိုမဆို ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။စိတ္၏လိုအင္ဆႏၵသည္ လြန္စြာႀကီးမားလွပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ အင္အားႀကီးမားလွေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္သည္ ေကာင္းေသာဘက္တြင္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သတိထားရေပမည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကို စိတ္မေနာၾကည္လင္စြာ စဥ္းစားမည္ဆိုပါကလည္း မိမိျပဳလုပ္လိုက္ေသာ အရာဟူသမွ်သည္ သူတစ္ပါးအတြက္ အလြန္ကိုအက်ိဳးရိွေစမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။စိတ္မေနာၾကည္လင္ခ်ိန္တြင္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ မိမိအေပၚေျပာဆိုေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုလည္း အေကာင္းမြန္ဆံုးအေနအထားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

untitled.jpg

Image Credit Source

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္မ်ားၾကည္လင္မႈမရိွဘဲ ရႈပ္ေထြးေနခ်ိန္မ်ားတြင္ေတာ့ မ်က္စိအျမင္ထဲ၀င္လာသမွ် ဘယ္ေလာက္ပင္ ေကာင္းေနပါေစ မေကာင္းေသာဘက္ကိုဘဲ ဦးတည္သြားေပလိမ့္မည္။ဘယ္သူေတြ ဘာကိုပင္ေကာင္းသည္ေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မေကာင္းေသာဘက္ကိုဘဲ အာရံုေရာက္သြားေပလိမ့္မည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္သည္ အရမ္းလႈပ္ရွားလြန္းေသာအခါမ်ားတြင္ ဘယ္အရာကိုမဆို မွန္ကန္မႈမရိွဘဲ ၊ မစဥ္းစားဘဲဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မွားယြင္းစြာျပဳလုပ္ၾကေပလိမ့္မည္။ရင္ဆိုင္လာရေသာ မည္သည့္ကိစၥမ်ားကိုမဆို စိတ္ေအးေအးထားကာ စဥ္းစားမည္ဆိုပါက အရာရာတိုင္းကို ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
ထုိကဲ့သို႔ စိတ္၏အထားအသိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႔ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအားျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးခ်င္ေသာ စိတ္မ်ားက ကၽြန္ေတာ့အေတြးထဲတြင္ မ်ားစြာေနရာယူစိုးမိုးလ်က္ရိွေနခဲ့ပါသည္။ထိုအေၾကာင္းအရာမွာ အျပင္မွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုေတာ့မဟုတ္ခဲ့ပါ။

2013-10-02_52638.png

Image Credit Source

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ေန႔စဥ္ၾကည့္ရႈေနၾကေသာ SKYNET ရုပ္သံလိုင္းမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ အားကစားပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ထိုေန႔က ကၽြန္ေတာ္သည္ ရံံုးမွျပန္ဆင္းခ်ိန္တြင္ ရံုးမွလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေဘာလံုးကစားဖုိ႔ရန္ ခ်ိန္းဆိုထားခဲ့ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္လည္း အိမ္သို႔ျပန္ေရာက္ၿပီး အ၀တ္အစားမ်ားလွဲကာ ေဘာလံုးကစားဖုိ႔ရန္ထြက္လာေသာအခ်ိန္တြင္ လမ္းထိပ္ကအစ္ကိုတစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႔ဆံုဖို႔ရန္ လဘက္ရည္ဆိုင္သုိ႔ ခဏ၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ေနေသာ အားကစားပြဲတစ္ခုကို ၾကည့္ရႈခံစားမိပါေတာ့သည္။

download (1).jpg

Image Credit Source

ထိုအားကစားပြဲကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေဘာ္လီေဘာ အားကစားပြဲတစ္ခုျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ထိုအားကစားပြဲအား ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူလဘက္ရည္ဆိုင္မွ ဦးေလးႀကီးပါ စိတ္ပါ၀င္စားစြာျဖင့္အားေပးေနခဲ့ပါေတာ့သည္။ထိုပြဲစဥ္မွာ ဆားဘီးယားအမ်ိဳးသမီးအသင္းႏွင့္ ပိုလန္အမ်ိဳးသမီးအသင္းတို႔ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ ေဘာ္လီေဘာအားကစားပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔စတင္ၾကည့္ရႈခ်ိန္မွာေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ပထမပြဲမွာေတာ့ ပိုလန္အမ်ိဳးသမီးအသင္းက ႏိုင္ထားပံုရပါသည္။ဆားဘီးယားအသင္းကေတာ့ အရံႈးထဲမွ ျပန္လည္ရုန္းထြက္ဖို႔ကုိ တစ္သင္းလံုးႀကိဳးစားေနၾကပါေတာ့သည္။ဆားဘီးယားအသင္း၏ ကစားပံုမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္အလြန္ႏွစ္သက္သေဘာက်ေနပါေတာ့သည္။ကၽြန္ေတာ္လည္း ဘယ္အသင္းရယ္လို႔ေတာ့မဟုတ္ အစကအမွတ္မထင္ၾကည့္ေနရာကေန ဆားဘီးယားအသင္းကို အားေပးျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ကၽြန္ေတာ္ဘာေၾကာင့္ ဆားဘီးယားအသင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သြားသလဲဆိုရင္ သူတို႔အသင္း၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေနခဲ့ပါေတာ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္ထိုပြဲကိုၾကည့္ေနစဥ္မွာဘဲ သူတို႔၏စိတ္ကေလးမ်ားသည္ အလြန္ပင္ေလးစားဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ေနခဲ့ပါေတာ့သည္။သူတို႔သည္ အရံႈးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း သူတို႔သည္ စိတ္အရမ္းႀကီးလႈပ္ရွားသြားျခင္းမ်ိဳးမျပပါဘဲ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာပင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားေနၾကပါေတာ့သည္။တစ္ဘက္အသင္း၏ တိုက္စစ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးကာကြယ္ေနၾကပံုမ်ားက ၾကည့္ရႈေနသူကၽြန္ေတာ့အဖို႔အလြန္ပင္အားက်ေနခဲ့မိပါသည္။ထိုသို႔ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္စြာ ကစားေနခ်ိန္မွာပင္ ပိုလန္အသင္းမွကစားသမားမ်ားသည္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မထိန္းႏိုင္ဘဲ အမွားအယြင္းမ်ားဆက္တိုက္ဆိုသလို ျပဳမူလာၾကပါေတာ့သည္။စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ပိုျပင္းထန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကစားသမားအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈမ်ားလည္းလြဲလာကာ အခ်ိတ္အဆက္မမိဘဲ ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။
ၿပိဳင္ဘက္အသင္း၏ အမွားမ်ားဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ားကို ဆားဘီးယားကစားသမားမ်ားသည္ စိ္တ္ကိုတည္ၿငိမ္စြာစုစည္းကာ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားဖန္တီးလာႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္လာရပါေတာ့သည္။ဆားဘီးယားအသင္းတစ္သင္းလံုးက လံုး၀တည္ၿငိမ္စြာပင္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္လံုးအမွားအယြင္းကင္းစြာပင္ ၿပိဳင္ပြဲကိုထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္အံ့ၾသစြာပင္ေတြ႔ျမင္လာရပါေတာ့သည္။ထုိကဲ့သို႔သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စိတ္တည္ၿငိမ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အသင္းတစ္သင္းလံုး အခ်ိတ္အဆက္မိလာကာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမ်ားလည္း ပိုခိုင္မာလာသည္ကို ျမင္လာရျပန္ပါသည္။ကစားသမားအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈမ်ားပိုမိုရရိွလာကာ တစ္ဘက္အသင္းအား ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည္မွာ ေလးစားအားက်စရာအလြန္ေကာင္းလာခဲ့ပါသည္။
ဆားဘီးယားအသင္း၏ ကစားပံုေကာင္းမြန္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ ပိုလန္အသင္းမွာပို၍ပင္ တပ္ပ်က္လာၾကပါေတာ့သည္။သူတုိ႔ႏွစ္သင္း၏ အဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ သူတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ျမင္လာပါေတာ့သည္။ဆားဘီးယားအသင္းကတည္ၿငိမ္လာသမွ် ပိုလန္အသင္းက ဂေယာင္ေခ်ာက္ျခားေတြျဖစ္ကာ ကာကြယ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ ရိုက္ခ်က္မ်ားကိုပင္ ကာကြယ္မႈမျပဳႏိုင္ဘဲ ၿပိဳင္ဘက္အသင္း၏ ျပဳသမွ်ႏုရေသာအေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့သည္။ၿပိဳင္ပြဲၾကာရွည္လာေလ ပိုမိုသိသာထင္ရွားေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားကိုျမင္ေတြ႔လာရပါေတာ့သည္။ေနာက္ဆံုးၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္မွာေတာ့ ဆားဘီးယားအသင္း၏ အႏိုင္ယူမႈကို ပိုလန္အသင္းအေနနဲ႔လက္ေျမာက္အရံႈးေပးလိုက္ရပါေတာ့သည္။
ထိုပြဲစဥ္အားၾကည့္ေနရင္းပင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း စိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္သင့္သည္ဆုိေသာအသိကို အရင္ကထက္ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္မိပါေတာ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္လည္း စိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္သင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို Steemit မွ မိတ္ေဆြမ်ားအားေ၀မွ်ရန္ အႀကံတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရပါေတာ့သည္။

h1skfam9wy.jpg

Image Credit Source

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မိတ္ေဆြ ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔၏ စိတ္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ကာ လူ႔ေလာကပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ က်င့္ႀကံေနထိုင္ၾကဖို႔ရန္ တိုက္တြန္းခ်င္စိတ္မ်ား အလိုလိုထက္သန္ေနခဲ့ရပါေတာ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြ ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားသည္လည္း စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရိွေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းခဲ့ဖူးသည္မ်ားလည္း အနည္းႏွင့္အမ်ားေတာ့ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ၾကေပလိမ့္မည္။ဘယ္အေၾကာင္းအရာ ၊ ဘာေတြကိုဘဲလုပ္လုပ္ စိတ္ကိုအရင္တည္ၿငိမ္စြာထိန္းခ်ဳပ္လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရၾကေပလိမ့္မည္။ထိုသို႔ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား မရိွႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ပိုလန္အသင္းကဲ့သို႔ပင္ အရံႈးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳၾကရမည္မွာ မလႊဲဧကန္ပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြမ်ား မိမိတို႔ရွင္သန္ရာ ေလာကပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာလူစြမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ႏို္င္ၾကဖို႔ရန္ စိတ္သာအဓိကက်သည္ဟု ခံစားမိေသာ ကၽြန္ေတာ္၏အေတြးအျမင္ေလးမ်ားကို ဤတြင္ေခတၱနိဂံုးခ်ဳပ္ပါရေစ။
စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းရင္းး

Writter @theinzawlin
MSC - 128

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

အားေပးခဲ႔တယ္ေနာ္ ကိုသိန္း

·

ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာ

  ·  3년 전

ဟုတ္ပါ့ ဟုတ္ပါ့ စိတ္ေလး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ထာၿပီး ေတြးေတာ လုပ္ေဆာင္သမ်ွ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္ သားသားေရ😊

·

စိတ္သာတည္ျငိမ္ေနရင္ အရာရာက ကိုယ့္ဘက္မွာပါ မမရယ္

စိတ္တည္ၿငိမ္မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္မွာေလ

·

ဟုတ္တာေပါ့ အစ္ကိုရယ္

စိတ္ကိုမထိန္းခ်ဳပ္ပဲ လႊတ္ေပးလိုက္ရင္ မျဖစ္သင့္တာေတြ
ျဖစ္ေတာ့တာပါပဲ

·

စိတ္သာလြတ္သြားရင္ေတာ့ သြားျပီေပါ့အစ္ကိုရယ္

မွန္‌ပါတယ္‌ဗ်ာ။စိတ္‌တည္‌ၿငိမ္‌ဘို႔ လိုအပ္‌ပါတယ္‌။

·

စိတ္ျငိမ္မွ အရာရာကို ဆင္ျခင္ႏိုင္မွာပါဗ်

ညက ခ်န္​ပီယံပြဲမွာ​ေတာ့...

·

မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ေတာ့ ထင္တာဘဲဗ်

ညက ခ်န္​ပီယံပြဲမွာ​ေတာ့...

·

liverpool ကို ရေစခ်င္ခဲ့တာပါဗ်ာ

လူ​ေတြမွာစိတ္​ကအဓ္ိကဘဲထင္​တယ္​​ေနာ့...​ေျပာျပတဲ့အ​ေတြးအျမင္​​ေလး​ေတြ​ေကာင္​းပါတယ္​...

·

စိတ္ကေတာ့ တကယ္ကို အဓိကက်လြန္းပါတယ္ အစ္မရယ္

လူ​ေတြမွာစိတ္​ကအဓ္ိကဘဲထင္​တယ္​​ေနာ့...​ေျပာျပတဲ့အ​ေတြးအျမင္​​ေလး​ေတြ​ေကာင္​းပါတယ္​...

·

အမွန္ပါဘဲ အစ္မရယ္ စိတ္သာလွ်င္ အဓိကဘဲဗ်ာ

ခူလုိအေတြအျမင္ေလးေရးတာ အရမ္းေကာင္း

·

ေက်းဇူးပါ ကိုေအး

ကိုယ့္အေပၚ ဘယ္ျပႆနာ သက္ေရာက္လဲဆိုတာ 10%သာရွိျပီး ကိုယ္က အဲျပႆနာေပၚ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္လိုက္လဲဆိုတာ က90%ျဖစ္ေန တာေၾကာင့္ စိတ္တည္ ျငိမ္သူေတြအဖို႔ ေအာင္ျမင္ မွ ုေတြ ကဆီးႀကိဳေနမွာ အမွန္ဘဲဗ်ာ

·

ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္လည္း စိတ္သည္သာလွ်င္ အဓိကက်လြန္းပါတယ္ ညီရယ္

စိတ္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္
တစ္ခါတစ္ေလ မ်ားဆို စိတ္မၾကည္ရင္ အလိုလိုေဒါသထြက္ေနမိ

·

အဟုတ္ဗ် အလိုလိုေနရင္းကို အဆိုးဘက္ဘဲ ဦးတည္သြားပါတယ္ဗ်

စိတ္​တည္​ၿငိမ္​ ဖို႔လိုပါတယ္​။ စိတ္​တည္​ၿငိမ္​​ေအာင္​ တရားထိုင္​ပါ​ေလ...☺☺☺

·

တရားထိုင္ဖို႔ ေလ့က်င့္ရဦးမယ္ ကိုၿဖိဳးရယ္

ပိုလန္အသင္းက တိုင္ပတ္ေနေတာ့ အဓိက က စိတ္မျိမ္တာေပါ့ေနာ္

·

သူတို႔တစ္သင္းလံုး အေျခမခိုင္ေတာ့တာဗ်

ဟုတ္​ပါတယ္​။စိတ္​တည္​ၿငိမ္​မူွကအ​ေရးႀကီးဆံုးပါရွင္​။

·

ကြ်န္ေတာ္ ထိုျပိဳင္ပြဲကိုၾကည့္ျပီး ပိုသေဘာေပါက္သြားတယ္ အစ္မရယ္

စိတ္တည္ျငိမ္ဖို႔က အေကာင္းဖက္ကေတြးေတာျမင္တတ္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္

·

စိတ္ျငိမ္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဖက္ကိုေတြးေတာႏိုင္မယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္ အစ္မရယ္

စိတ္တည္ျၿငိမ္ဖို႕က အဓိကပါ ပိုလန္နဲ႔ ထိုင္းနဲ႔ ျၾကည့္လိုက္ေသးတယ္ ထိုင္းအသင္းက နိင္သြားတယ္ဗ်ာ😊😊😊

·

ဟုတ္ပါသလား ကိုလြမ္း ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီတစ္ပြဲဘဲ ၾကည့္ခဲ့တာပါဗ်

စိတ္ကုိ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္နဲ႔ ထားျပီး ကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ပါက အမွားအယြင္းနည္းျပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္မွာေသခ်ာပါတယ္အစ္ကုိ ။ဒီလုိမ်ိဳးစိတ္ကုိ တည္ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး ေဆာင္ရြက္နုိင္ျကေစရန္ အားကစားျပိဳင္ပြဲေလးကုိ ဥပမာထားျပီးေျပာျပထားတာ သေဘာက်ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။